Kertaluonteiset erät ja lämmin sää painoivat Suur-Savon Sähkön tulosta

11312995_1626943120886489_6462103535280272739_o

Suur-Savon Sähkö -konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 154,3 miljoonaa euroa, vähennystä edelliseen vuoteen 9,4 %. Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 1,3 miljoonaa euroa, vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna 5,9 miljoonaa euroa. Yhtiö investoi merkittävästi sähkön toimitusvarmuuteen, kotimaisten polttoaineiden osuus oli lähes sata prosenttia.

Merkittävimmin tuloksen heikkenemiseen vaikuttivat kertaluonteiset erät, hiililauhdevoimaloiden lopettamisesta syntynyt lisälasku 3,5 milj. euroa ja Valio-päivän myrskyn aiheuttamat kustannukset 3 milj. euroa.  Sähkön siirtohintoja alennettiin vuoden alusta 5,0 %, josta tulosvaikutus oli noin 2 milj. euroa. Sähkön markkinahinta laski kaudella edellisvuoden alhaisesta tasosta, mikä heikensi osaltaan sähkön tuotannon kannattavuutta. Yleinen taloustilanne ei lähtenyt elpymään ja poikkeuksellisen leuto vuosi vähensi lämmitysenergian tarvetta.

Yhtiön hallitus esittää, että vuodelta 2015 jaetaan osinkoa 20,00 euroa/osake, yhteensä 1.506.620,00 euroa.

Vuosi oli keskilämpötilaltaan 2,1 astetta normaalia lämpimämpi ja kiinteistöjen lämmitysenergiatarvetta kuvaavalta lämmöntarveluvultaan noin 16,6 % keskimääräistä lämpimämpi. Yhtiön verkkoalueella siirretty sähkön määrä oli 1 086 GWh, vähennystä edelliseen vuoteen 2,7 %. Kaukolämmön ja höyryn toimitus väheni
6 %. Oman toimialueen sähkön, kaukolämmön ja höyryn tuotannossa käytettyjen kotimaisten polttoaineiden osuus oli yhteensä 98,7 %, josta puuta 93,3 % ja turvetta 5,4 %. Raskaan polttoöljyn osuus oli vain 1,3 %.

Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 31 miljoonaa euroa, josta jakeluverkon rakentamiseen ja uusimiseen käytettiin 28 milj. euroa. Sähkön toimitusvarmuutta parannettiin mm. kaapeloimalla taajamien syöttöjohtoja ja siirtämällä haja-asutusalueella siirtoverkkoa teiden varsille.

Juvalla Tirrolan lämpökeskuksessa otettiin käyttöön pellettipoltinjärjestelmä. Aikaisemmin raskasta polttoöljyä käyttänyt lämpökeskus käyttää nyt kotimaista biopolttoainetta.

Uusi asiakastietojärjestelmä otettiin tuotantokäyttöön toukokuussa ja kesäkuusta 2015 alkaen asiakkaiden käytettävissä on ollut sähköinen asiointipalvelu Helmi, jossa asiakkaat voivat mm. seurata käyttöpaikkansa energiankulutusta ja tehdä uuden sähkösopimuksen.

Sähköliittymiä rakennettiin vuoden aikana 278, mikä oli 34 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Valtaosa oli vapaa-ajan asuntojen sähköliittymiä.

Konsernin tunnusluvut 2015 2014
Liikevaihto, milj. euroa 154,3 170,3
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, milj. euroa 1,3 7,2
Investoinnit, milj. euroa 31,3 36,3
Sijoitetun pääoman tuotto % (RONA) 0,75 2,5
Omavaraisuusaste % 31,8 32,1
Henkilöstö keskim. 263 274