Pöyrylle ja Dentonsille konsultointitoimeksianto sääntöjen kehittämiseksi Omanin uusille sähkömarkkinoille

Pöyry ja Dentons ovat saaneet Oman Power and Water Procurement Companyltä (OPWP) konsulttipalveluja koskevan toimeksiannon, jonka tarkoitus on auttaa uusien yksityiskohtaisten puitteiden luomisessa sähköenergian uusille spot-markkinoille.  Omanin sähkömarkkinat kehittyvät nopeaa tahtia, ja sähkön kysynnän ennustetaan kasvavan 9 prosentin vuosivauhdilla, mikä merkitsee järjestelmän kaksinkertaistumista 2020-luvun alkuvuosiin mennessä.  Omaniin on päätetty perustaa sähkön spot-markkinat toimimaan nykyisten pitkäaikaisten sopimusten rinnalla. Se lisää kilpailumahdollisuuksia alalla ja luo mekanismin, jolla sopimuksiin kuulumaton kapasiteetti saadaan käyttöön, mikä muuten saattaisi olla mahdotonta.

 OPWP on laatinut spot-markkinoiden rakenteen suuntaviivat, joiden kehittämisessä tarkemmiksi säännöiksi Pöyry ja Dentons avustavat.  Kyseessä on vaativa projekti, joka edustaa viimeisintä vaihetta Omanin sähkömarkkinoiden kehityksessä. Jos rakenne otetaan käyttöön, se on ensimmäinen laatuaan Persianlahden arabimaiden yhteistyöneuvoston jäsenmaissa, joten hanke on merkittävä sekä alueellisesti että kansallisesti.  Yhdessä Pöyry ja Dentons tarjoavat Omanille syvällistä energia-alan asiantuntemusta sekä kansainvälistä kokemusta sähkömarkkinoiden suunnittelusta eri puolilla maailmaa.  Projekti käynnistyi lokakuussa 2015, ja sen on määrä valmistua vuoden 2016 loppuun mennessä.

 “Pöyry on ylpeä voidessaan avustaa OPWP:tä tässä tärkeässä projektissa hyödyntämällä mittavaa kansainvälisten markkinoiden suunnittelukokemustaan Omanin sähkömarkkinoiden kehittämiseksi”, sanoo Pöyryn Stephen Woodhouse, johtaja, Liikkeenjohdon konsultointi.

 “Dentons on toiminut jo pitkään Omanin sähkösektorilla, ja olemme iloisia voidessamme edelleen auttaa alan kehittämisessä”, sanoo Dentonin Global Energy -toiminnon puheenjohtaja Christopher McGee-Osborne.

 Tilauksen arvoa ei ole julkistettu. Tilaus merkittiin Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmän vuoden 2015 viimeisen neljänneksen tilauskirjaan.