Lahti Energia satsaa tuulivoimaan – tavoitteena viisinkertaistaa kapasiteetti

Tuulivoiman osuus Lahti Energian energiantuotannossa lähes kaksinkertaistuu tänä vuonna ja viisinkertaistuu vuoteen 2018 mennessä. Lahti Energian osuusvoimayhtiöiden kautta omistama tuulivoimakapasiteetti kasvaa tällöin noin 50 megawattiin. Merkittävimpiä investointeja ovat osuudet Kristiinankaupungin Metsälän sekä Porin Tahkoluodon tuulivoimapuistoista.

Lahti Energia on mukana viidenneksen osuudella Kristiinankaupungin Metsälän tuulivoimapuistossa, josta tulee tähän mennessä Suomen suurin tuulipuisto. EPV Energian rakentaman 34 tuuliturbiinin laitoksen on määrä valmistua vuonna 2018. Lahti Energian teho-osuus laitoksesta on noin 25 megawattia. Metsälästä saatava sähköntuotto-osuus riittää noin 30 000 kerrostaloasunnon tai runsaan 4 000 omakotitalon vuotuiseen sähkön kulutukseen.

Porin Tahkoluotoon nousevassa tuulivoimapuistossa Lahti Energia on mukana kahdeksasosan eli 5 megawatin osuudella. Tahkoluoto on Suomen ensimmäinen merituulipuisto, ja sille myönnettiin työ- ja elinkeinoministeriön erikoisrahoitus. Suomen Hyötytuulen rakentama merituulipuisto valmistuu vuonna 2017.

”On osa Lahti Energian strategiaa lisätä ympäristöystävällisen, uusiutuvan energian osuutta tuotannossa. Näemme, että tuulivoimaan satsaaminen on järkevintä ja tehokkainta näihin erikoistuneiden osuusvoimayhtiöiden kautta. Lahti Energialla on hyviä kokemuksia tähän mennessä toteutetuista hankkeista” kertoo Lahti Energian energiajohtaja Mikko Rajala.

Tuulivoima on yksi niistä konkreettisista keinoista, joilla Lahti Energia vähentää päästöjään kannattavasti 80 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2025 mennessä.

”Suurin osa uusista hankkeista kuuluu syöttötariffin piiriin, joten ne ovat hyvin kannattavia ja vähäriskisiä”, Rajala toteaa.

Tuulivoiman osuus Lahti Energian energiantuotannossa on tällä hetkellä noin 11 megawattia. Vuoden loppuun mennessä määrä nousee 21 megawattiin, mikä on noin 5 % Lahti Energian tuottamasta sähköstä. Kaikesta Suomessa tuotetusta sähköstä tuulivoimalla tuotetaan tällä hetkellä noin 3 %.

Kun kaikki suunnitteilla olevat tuulivoimahankkeet ovat vuonna 2018 valmistuneet, Lahti Energian tuotanto-osuuden arvioidaan olevan noin 150 gigawattituntia. Tämä vastaa noin puolta Kymijärvi II:n vuotuisesta sähköntuotannosta.

Lahti Energia investoi tuulivoimahankkeisiin noin 20 miljoonaa euroa.