Lämmitysenergia Yhdistys ry: Hybridilämmitys edullisin lämmitysmuoto pientalossa

Lämmitysöljyn hinnanlaskun myötä on hybridilämmityksen omaavien syytä tarkastella, kuinka lämmitysjärjestelmää kannattaa käyttää saadakseen mahdollisimman energiatehokkaan ja käyttökustannuksiltaan edullisimman lopputuloksen aikaan.

Mikäli käytössä on öljykattilan ja ilma-vesilämpöpumpun yhdistelmä, niin nykyisellä öljyn hinnalla ei lämpöpumppua kannata ”vedättää” valmistajan lupaamiin minimikäyttölämpötiloihin, vaan ottaa se lämpö jo aiemmin öljykattilasta.

Yleensä öljykattila ja ilma-vesilämpöpumppu on asennettu saneerauksen yhteydessä vanhaan patterilämmitteiseen omakotitaloon. Tällöin menoveden lämpötilat ovat suhteellisen korkeita jo alle -10 oC pakkasella. Jos lämmitysverkosto on mitoitettu 60/40-lämpötiloille, on menoveden lämpötila +45…+55 oC. Tällä ulkoilman lämpötilalla ilma-vesilämpöpumpun COP on n. 2-2,5 laitevalmistajasta riippuen.

Käyttökustannuksia vertailtaessa voidaan tarkastella keskimääräisen omakotitalon vuotuista energian tarvetta, joka on n. 20 000 kWh vuodessa. Alle -10 oC talvikuukausia on noin 3 kk. Silloin koko vuoden energiasta käytetään n. 8000 kWh.

Kun tuo 8000 kWh tuotetaan ilma-vesilämpöpumpulla, jonka COP on noin 2, se tarkoittaa se, että tarvitaan ostosähköä n. 4000 kWh. Keskimääräinen sähkönhinta on 0,14 €/kWh (sis. siirtohinnan) ja tällöin ilma-vesilämpöpumpulla tuotettu lämmitys maksaa 4000 kWh x 0,14 € = 560 €. Mikäli sama lämpöenergia tuotetaan öljykattilalla, jossa polttimen säädöt ovat kunnossa ja kattiala on puhdistettu, niin sen palamishyötysuhde on n. 94 %. Tällöin tarvitaan 8000 kWh:n energian tuottamiseen n. 850 l öljyä ja öljynhinta toimitusmaksuineen on n. 0,66 €/l eli öljyllä lämmittämisen kustannuksena saadaan 850 l x 0,66 € = 561 €.

Kannattaa tutkia oman lämpöpumpun hyötysuhdetta matalissa ulkolämpötiloissa, kun tuotetaan korkeampaa menoveden lämpötilaa. Silloin voi helposti laskea, missä ulkolämpötilassa kannattaa siirtyä käyttämään öljyä lämpöpumpun sijaan.

Leutoina jaksoina, kun ilma-vesilämpöpumpun tarvitsee tehdä matalampaa menoveden lämpötilaa ja ulkoilmasta saadaan energiaa hyvällä hyötysuhteella (COP yli 2,5) kuormittuu lämpöpumppu vähemmän ja siitä saadaan tarvittava energia lämmittämiseen. Tämä puolestaan pidentää lämpöpumpun käyttöikää ja vähentää sen huoltokustannuksia.