Olkiluoto 3:n reaktoripainesäiliön teräksen laadussa ei ole ongelmia

9.9.2015 OL3

9.9.2015 OL3

Säteilyturvakeskus on hyväksynyt Teollisuuden Voiman (TVO) Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön reaktoripainesäiliön teräksen laadusta tekemän selvityksen. Selvityksen mukaan Olkiluotoon rakenteilla olevan ydinvoimalaitoksen reaktorin painesäiliön ja muiden reaktorin primääripiirin osien teräksen laadussa  ei ole turvallisuuteen vaikuttavia poikkeamia.

STUK pyysi TVO:lta selvitystä teräksen laadusta sen jälkeen, kun Ranskaan rakennettavan Flamanville 3 -ydinvoimalaitosyksikön reaktoripainesäiliön teräksen hiilipitoisuudessa oli havaittu lujuuteen vaikuttavia poikkeamia.

Kesäkuun lopussa  STUKille antamassaan selvityksessä TVO kertoo, että Olkiluodon reaktoripainesäiliö on valmistettu toisella, laadun kannalta paremmalla menetelmällä kuin Flamanvillen painesäiliö ja valmistuksen yhteydessä tehdyt tarkastukset olisivat paljastaneet vastaavat ongelmat.  Myös muut primääripiirin osat on TVO:n STUKille marraskuun alussa toimittaman täydentävän selvityksen mukaan tarkastettu asianmukaisesti valmistuksen yhteydessä.

TVO tarkisti vielä lokakuussa reaktorin primääripiiriin kuuluvan paineistimen teräksen hiilipitoisuuksia. Mittaukset kertoivat hiilipitoisuuden olevan vaatimusten mukainen.

8.12.2015 tekemässään päätöksessä STUK toteaa TVO:n toimittamat selvitykset riittäviksi ja tehdyt johtopäätökset perustelluiksi.

STUKin päätös  (pdf)