Suur-Savon Sähkö -konsernin osavuosikatsaus: Leuto alkuvuosi rokotti sähköyhtiötä – voittoa silti miljoonia

1979136_1422641707983299_807090382_o

Suur-Savon Sähkö -konsernin liikevaihto 1.1. – 31.8.2015 oli 102,7 milj. euroa, joka oli 9,3 prosenttia edellisvuotta pienempi. Lämmin alkuvuosi vähensi lämmitysenergian tarvetta. Talouskasvu Suomessa on jäänyt muuta Euroaluetta heikommaksi, mikä näkyy myös sähkön siirron vähenemisenä. Rakentaminen ja vapaa-ajan asuntojen sähköistäminen on ollut edelleen vähäistä ja uusia sähköliittymissopimuksia solmittiinkin puolet vähemmän kuin edellisvuonna.

Konsernin liikevaihtoa vastaavat energiamäärät kehittyivät 1.1. – 31.8.2015 seuraavasti:

Muutos ed. v:een

Sähkön myynti         1 211,7 GWh                –  7,9 %

Sähkön siirto               716,8 GWh               –  0,6 %

Lämmön myynti          282,0 GWh               –  2,9 %

 

Konsernin liikevoitto oli 5,0 milj. euroa, joka oli 0,6 milj. euroa edellistä vuotta vähemmän.

Konsernin tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 4,9 milj. euroa. Koko vuoden tuloksen ennustetaan olevan lähes edellisvuoden tasolla.

Tulokseen vaikuttivat lämpötilavaikutusten lisäksi vuoden alussa toteutettu sähkön siirron 5 prosentin hinnan alennus sekä sähkön alhainen markkinahinta ja siitä johtuva sähköntuotannon heikko kannattavuus. Sähkön markkinahintaa pitivät alhaisena Pohjoismainen normaalitasoa parempi vesivarantotilanne sekä lisääntynyt tuulienergiantuotanto. Konsernin liiketoiminnan muut kulut pienenivät 14,2 prosenttia, sillä merkittäviltä lumikuormilta ja kesän ukkosmyrskyiltä säästyttiin.

Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 17,0 milj. euroa, josta sähköverkon osuus oli 14,5 milj. euroa.  Työ sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi jatkuu ja vuoden 2016 sähköverkostotöiden suunnittelu on hyvässä vauhdissa.

Uusi asiakas- ja laskutustietojärjestelmä on otettu käyttöön ja kesäkuun alussa otettiin käyttöön myös online-palvelu Helmi, jolla asiakkaat voivat hoitaa omatoimisesti sopimuksiinsa ja energiankäyttöönsä liittyviä asioita. Juvalla Tirrolan lämpökeskuksella otettiin heinäkuussa käyttöön raskasta polttoöljyä käyttävän polttimen tilalle pellettipoltinjärjestelmä. Konsernin palveluksessa oli elokuun lopussa 261 (268) henkilöä.

Energiaviraston uusi valvontamalli julkaistaan lokakuussa. Valvontamalliin perustuva sähkön siirron hinnoittelu antaa jatkossa paremmat mahdollisuudet toimitusvarmuusinvestointien toteuttamiseen.