Arviolta n. 700 milj. euron kertaluonteinen negatiivinen vaikutus Fortumin nettotulokseen OKG:n 1- ja 2-ydinvoimayksiköiden suunnitellusta sulkemisesta Ruotsissa

OKG AB:n hallitus on tänään päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 14.10.2015, jotta se voi päättää Ruotsissa sijaitsevan Oskarshamnin ydinvoimalaitoksen 1- ja 2 -yksiköiden sulkemisesta. OKG AB:n enemmistöomistajana E.ON voi päättää yksiköiden sulkemisesta.

1-yksikölle päätös tarkoittaisi yksikön toiminnan lopettamista ja siirtämistä alasajovalmiuteen, sen jälkeen kun haettu ympäristölupa on saatu arviolta vuonna 2017 – 2019. Tarkka ajankohta riippuu ympäristölupaprosessista.

Laajojen turvallisuusparannusten johdosta kesäkuusta 2013 alkaen suljettuna ollut 2-yksikkö ei palaisi toimintaan. Yksiköiden sulkemisprosessin arvioidaan kestävän useita vuosia.

Fortum on arvioinut päätöksen taloudellisia vaikutuksia tällä hetkellä OKG AB:lta käytettävissä olevien tietojen pohjalta. Fortum arvioi, että päätöksellä on noin 700 miljoonan euron kertaluonteinen negatiivinen vaikutus yhtiön vuoden 2015 kolmannen neljänneksen nettotulokseen.

Fortum omistaa ruotsalaisten tytäryritystensä kautta noin 45,5 % OKG AB:n osakkeista. Karlstadin kunta on osakkeenomistajana yhdessä näistä tytäryrityksistä,  ja sillä on  noin 2,1 % epäsuora omistusosuus OKG AB:n osakkeista. Ilman Karlstadin kunnan osuutta Fortumin omistusosuus on 43,4 %. Tämä vastaa Fortumin osuutta sähköntuotannosta, jonka se voi myydä edelleen markkinoille.

Oskarshamnissa on kolme ydinvoimayksikköä, jotka tuottivat noin 10 % Ruotsin koko sähköntuotannosta, kun kaikki yksiköt olivat tuotannossa. Yksiköiden yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti on 2 511 megawattia (MW), josta Fortumin osuus on 1 090 MW. Isoin ja uusin 3-yksikkö, jonka kapasiteetti on 1 400 MW (Fortumin osuus 608 MW), jatkaa toimintaansa. Oskarshamn 1 otettiin käyttöön vuonna 1972, Oskarshamn 2 vuonna 1974 ja Oskarshamn 3 vuonna 1985.