Savon Voima investoi energiatehokkuuteen Pieksämäellä

Pieksämäen voimalaitokselle rakennetaan savukaasujen lämmön talteenottolaitteisto, joka parantaa merkittävästi kaukolämmön tuotannon energiatehokkuutta. Savukaasuista saadaan lämpöä investoinnin valmistuttua noin sadan kerrostalon tarpeiksi. Energiatehokkuuden paranemisen lisäksi kaukolämmöntuotannon hiilidioksidi- ja rikkipäästöt pienenevät yli kymmenen prosenttia.

”Tavoittelemme kaukolämmön tuotannossa lähes 100-prosenttista kotimaisten polttoaineiden käyttöastetta. Investointi pienentää osaltaan tuontiöljyn käyttöä ja toisaalta lisää energiatehokasta tuotantoa polttoaineiden kokonaiskäytön pienentyessä. Asiakkaillemme investointi näkyy tuotantokustannuksia ja sitä kautta hintakehitystä tasaavana tekijänä”, toteaa kaukolämmöstä vastaava liiketoimintajohtaja Maija Henell.

Nyt tehtävän investoinnin yhteydessä myös Pieksämäen voimalaitosalueen öljysäiliökapasiteettiä pienennetään korvaamalla vanha öljysäiliö uusilla säiliöillä. Muutoksella halutaan vahvistaa ympäristöturvallisuutta, kuitenkin varmistaen lämmöntuotanto talven pakkasilla ja häiriötilanteissa.

Laitteiston toimittaa KPA Unicon Oy. Hankinta sisältää 6,25 MW savukaasujen pesu- ja lämmöntalteenottolaitteiston laitetoimituksen lisäksi myös rakennustyöt sekä automaatio- ja sähköistystyöt. Investoinnin arvo on noin 4 miljoonaa euroa ja töiden on määrä käynnistyä alkuvuonna 2016.