Energian hinnat laskivat toisella neljänneksellä

Tilastokeskuksen tietojen mukaan energiatuotteiden hinnat jatkoivat laskuaan myös toisella neljänneksellä. Suurinta on ollut pudotus sähkön hinnassa Pohjoismaisessa sähköpörssissä. Myös öljytuotteiden, maakaasun ja turpeen hinta on laskenut selvästi vuoden takaisesta. Merkittävää nousua tapahtui ainoastaan lämmöntuotannossa käytettävän kivihiilen hinnassa, mikä oli seurausta veronkorotuksista.

Voimalaitospolttoaineiden hinnat lämmöntuotannossa:

ehi_2015_02_2015-09-17_tie_001_fi_001

Suomeen tuotavien öljytuotteiden hinnat ovat laskeneet selvästi vuoden takaisesta. Tämä näkyi myös polttonesteiden kuluttajahintojen laskuna. Moottoribensiinin hinta oli kesäkuussa keskimäärin 4 prosenttia matalammalla tasolla kuin vuosi sitten. Dieselöljyllä vastaava lasku oli 8 prosenttia ja kevyellä polttoöljyllä 13 prosenttia.

Lämmöntuotannossa käytettävän kivihiilen veroa nostettiin vuoden alussa, minkä vaikutuksesta toisen neljänneksen hinta oli 11 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin. Veroa nostettiin myös maakaasulla, mutta sen hinta on laskenut öljyn hinnan mukana koko alkuvuoden. Kesäkuussa maakaasun hinta oli 10 prosenttia matalammalla kuin vuotta aiemmin. Jyrsinturpeen hinta tippui vuoden alussa tapahtuneen veron laskun seurauksena 10 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Metsähakkeen hinta puolestaan pysytteli samalla tasolla. Kuluttajien käyttämän puupelletin hinta laski 5 prosenttia.

Pohjoismaisen sähköpörssin osto- ja myyntitarjouksista johdettu systeemihinta laski vuoden toisella neljänneksellä selvästi. Kesäkuussa systeemihinnan keskiarvo oli 14,43 euroa megawattitunnilta, mikä oli lähes 43 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Sähkön siirtorajoituksista johtuen Suomen aluehinta oli kesäkuussa keskimäärin 49 prosenttia systeemihintaa korkeampi, eli 21,52 euroa megawattitunnilta, mutta sekin laski 39 prosenttia vuoden takaisesta. Kotitalousasiakkaiden sähkön hinnat nousivat toisella neljänneksellä noin prosentin viime vuodesta, mihin vaikutti vuodenvaihteessa noussut sähkövero. Yritys- ja yhteisöasiakkaiden hinnat laskivat pienimmillä käyttäjillä 4 prosenttia ja suurimmilla 6 prosenttia.

Lähde: Tilastokeskus, Energian hinnat