Bionova Oy on valittu Lahden ja Lappeenrannan energiatietopalvelun toteuttajaksi

f212b6cb-91d9-44a3-9d14-ad1d7c3ec115

Pientalojen energiatehokkuustoimenpiteet ja energianeuvonta Lahdessa -tutkimus: Millainen energiatieto hyödyttää pientaloasujaa?

Lahden ja Lappeenrannan kaupungit ovat käynnistäneet yhteishankkeen, jossa kehitetään uudentyyppinen energiatietopalvelu eri energiamuotojen kiinteistökohtaiseen vertailuun. Palvelu antaa tietoa muun muassa eri lämmitysmuotojen kustannuksista, takaisinmaksuajoista sekä CO2-säästöistä.

Karttatietoihin pohjautuvaa sähköistä verkkopalvelua voivat sen valmistuttua hyödyntää yksityiset kuluttajat, isojen kiinteistöjen omistajat sekä esimerkiksi suunnittelijat ja muut ammattilaiset. Energiatietopalvelu otetaan käyttöön syksyllä 2016 Lahdessa, Nastolassa ja Lappeenrannassa.

– Palvelu auttaa kiinteistöjen omistajia tekemään ympäristön kannalta hyviä ja taloudellisesti järkeviä energiaratkaisuja tilanteessa, jossa lämmitysmuodon vaihto olemassa olevaan rakennukseen on ajankohtaista, sanoo Wirma Lappeenranta Oy:n kehityspäällikkö Markku Mäki-Hokkonen.

Palvelun toteuttajaksi on kilpailutuksessa valittu Bionova Oy, joka tunnetaan helppokäyttöisten verkkopalveluiden kehittämisestä ja ylläpitämisestä. Bionovalla on vahva tausta rakennusten elinkaari-, ympäristö- ja kannattavuuslaskennan verkkopalveluista, joita käytetään jo kymmenessä maassa.

Projektissa on mukana myös Motiva, joka vastaa kansallisesta ennakkolanseerauksesta ja edistää palvelun leviämistä muillekin kaupunkiseuduille. Myös Motivan koordinoimassa valtakunnallisessa kuluttajien energianeuvonnassa nousee esille kiinnostus uusiutuvan energian ja erityisesti aurinkoenergian hyödyntämiseen lämmityksessä.

Lahden seudun pientaloasukkaille tehdyn kyselyn mukaan yli 60 % vastaajista oli kiinnostunut toteuttamaan energiatehokkuustoimia ja uusiutuvan energian ratkaisuja kiinteistöllään. Erittäin kiinnostavaksi pientaloasukkaat mieltävät uuden tiedon aurinkoenergian hyödyntämisestä kiinteistössään (graafi 1).

Käyttäjille ilmaisen palvelun pystyttäminen rahoitetaan pääosin Euroopan aluekehitysrahastosta. Ohjelmakaudella 2014–2020 EAKR-rahoituksesta 25 prosenttia kohdistuu vähähiilisyyteen. Hanke ja kehitettävä palvelu tukevat Lahden ja Lappeenrannan kunnianhimoisia ympäristökaupunkitavoitteita ja kestävään energiaan siirtymistä.

Graafin lähde: Pientalojen energiatehokkuustoimenpiteet ja energianeuvonta Lahdessa. Aaltonen, Jenni. Lahden ammattikorkeakoulu, 2015. http://theseus.fi/handle/10024/94128