Caruna uudistaa sähköverkkoaan Jalasjärvellä viemällä sen maan alle

Sähkönsiirtoyhtiö Caruna maakaapeloi 59 kilometriä keskijännitteistä sähköverkkoa Jalasjärvellä. Hanke parantaa merkittävästi kuntalaisten sähkönjakelun toimitusvarmuutta sähköverkon siirtyessä maan alle suojaan sään vaihteluilta ja niiden aiheuttamilta sähkökatkoilta. Parannushanke on paikallisesti merkittävä, sillä se työllistää suoraan noin 30 henkilöä ja sen arvo on noin 3,3 miljoonaa euroa.

Maakaapelointihanke Jalasjärvellä kestää huhtikuusta 2015 maaliskuuhun 2016. Kaivuut ovat alkaneet huhtikuussa Yli-Vallin ja Komsin välillä. Työssä edetään Hirvijärven länsipuolta kiertäen etelään aina Koskuelle asti. Teiden varsilla kulkee siis urakoitsijan kaivinkoneita ja muuta ajoneuvokalustoa upottamassa kaapelia ojaan, mikä voi paikoin aiheuttaa tilapäisiä liikennejärjestelyjä työmaiden lähistöllä.

Kaapeloinnilla parannetaan alueen sähkönsaantia

”Projektin aikana viemme maan alle noin 59 kilometriä keskijännitekaapelia, rakennamme 50 ympäristöystävällistä puistomuuntamoa sekä puramme yli 60 kilometriä vanhaa ilmajohtoverkkoa. Lisäksi lisäämme sähköverkkoon automaatiota, jotta vianpaikannus nopeutuu ja saamme palautettua sähköt nopeammin vikatilanteessa. Näillä kaikilla toimenpiteillä parannamme huomattavasti asiakkaidemme sähkön toimitusvarmuutta kunnassa”, hankepäällikkö Joonas Hämäläinen Carunasta kertoo.

Hankkeen myötä alueella noin 900 Carunan sähkönsiirron asiakasta siirtyy säävarman verkon piiriin. Projekti on osa Carunan laajamittaisia investointeja sähköverkkoon kaikilla yhtiön verkkoalueilla Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa sekä Joensuussa, Koillismaalla ja Satakunnassa.

”Investoinneilla saavutamme entistä vahvemman ja luotettavamman sähköverkon asiakkaidemme ja yhteiskunnan tarpeisiin. Lähivuosina tulemme myös panostamaan pienjänniteverkon laajamittaiseen kaapeloimiseen”, Hämäläinen päättää.

Carunalla on Jalasjärven työkohteissa urakoitsijakumppanina Pohjolan Werkonrakennus Oy.