Caruna vie sähköverkkoaan maan alle Ranualla kuntalaisten iloksi

Sähkönsiirtoyhtiö Caruna maakaapeloi vuonna 2015 heinäkuusta marraskuuhun 12 kilometriä keskijännitteistä sähköverkkoa Ranualla. Hanke parantaa merkittävästi kuntalaisten sähkönjakelun toimitusvarmuutta sähköverkon siirtyessä maan alle suojaan sään vaihteluilta, ja siten sään aiheuttamilta sähkökatkoilta. Parannushanke on paikallisesti merkittävä, sillä se työllistää suoraan noin 10 henkilöä ja sen arvo on noin 1 040 000 euroa.

Kaivut ovat alkaneet Salmenniemen alueella, josta ne siirtyvät Kirkkotietä pitkin Mustikkamaan alueelle. Työssä edetään Ranuansalmen länsipuolelle, mm. Oravin, Kolomaan, Teeritien ja Jukolan alueille. Teiden varsilla kulkee siis urakoitsijan kaivinkoneita ja muuta ajoneuvokalustoa upottamassa kaapelia ojaan, mikä  paikoin voi aiheuttaa tilapäisiä liikennejärjestelyjä työmaiden lähistöllä.

Kaapeloinnilla varmistetaan alueen sähkönsaantia

”Projektin aikana viedään maan alle noin 12 kilometriä keskijännitekaapelia ja rakennetaan 15 ympäristöystävällistä puistomuuntamoa sekä puretaan vanhaa ilmajohtoverkkoa noin 18 kilometriä. Lisäksi lisätään sähköverkkoon automaatiota, jotta vianpaikannus nopeutuu ja sähköt saadaan palautettua nopeammin vikatilanteessa. Näillä kaikilla toimenpiteillä parannamme huomattavasti asiakkaidemme sähkön toimitusvarmuutta kunnassa”, hankepäällikkö Joonas Hämäläinen Carunasta kertoo.

”Hankkeen myötä lisäämme alueella noin 1000 asiakasta säävarman verkon piiriin ja mahdollistamme näin heille sujuvamman arjen. Projekti on osa meidän laajamittaisia investointejamme sähköverkkoomme kaikilla verkkoalueillamme Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa, Joensuussa, Koillismaalla sekä Satakunnassa”. Investoinneilla saavutamme entistä vahvemman ja luotettavan sähköverkon asiakkaidemme ja yhteiskunnan tarpeisiin. Lähivuosina tulemme myös panostamaan pienjänniteverkon laajamittaiseen kaapeloimiseen Hämäläinen päättää.

Carunalla on Ranuan työkohteessa urakoitsijakumppanina Eltel Networks Oy.