Fortum Oyj/Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015: Matalat sähkön hinnat heikensivät edelleen tulosta – vesivoimatuotanto kompensoi hieman

2015-07-17 11_59_47-Digtator 2 __ Search results .. ___

Huhti-kesäkuu 2015, jatkuvat toiminnot

– Vertailukelpoinen liikevoitto oli 143 (210) miljoonaa euroa, -32 %
– Liikevoitto oli 144 (233) miljoonaa euroa, josta vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ja myyntivoitot olivat 1 (23) miljoonaa euroa
– Osakekohtainen tulos oli 0,13 (0,22) euroa, -41 %, josta vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ja myyntivoitot olivat 0,00 (0,03) euroa. Osakekohtainen tulos sisältäen lopetetut toiminnot oli 4,98 (0,28) euroa
– Liiketoiminnan rahavirta oli yhteensä 229 (394) miljoonaa euroa, -42 %
– Fortumin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynti päätökseen

Tammi-kesäkuu 2015, jatkuvat toiminnot

– Vertailukelpoinen liikevoitto oli 486 (568) miljoonaa euroa, -14 %
– Liikevoitto oli 494 (599) miljoonaa euroa, josta vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ja myyntivoitot olivat 8 (30) miljoonaa euroa
– Osakekohtainen tulos oli 0,46 (0,57) euroa, -19 %, josta vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ja myyntivoitot olivat 0,01 (0,04) euroa. Osakekohtainen tulos sisältäen lopetetut toiminnot oli 5,38 (2,81) euroa
– Liiketoiminnan rahavirta oli yhteensä 745 (799) miljoonaa euroa, -7 %
– Distribution-segmentti esitetään lopetettuna toimintona vuoden 2015 alusta alkaen IFRS 5:n mukaisesti
– Pekka Lundmark nimitettiin Fortumin toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään syyskuun alussa.

Yhteenveto näkymistä

– Fortum arvioi edelleen, että sähkön kysyntä Pohjoismaissa kasvaa tulevina vuosina keskimäärin noin 0,5 % vuodessa
– Power and Technology -segmentin suojaukset pohjoismaiselle tuotannolle: loppuvuodelle 2015 tukkumyynnistä on suojattu noin 45 % hintaan 41 euroa/MWh ja vuodeksi 2016 on suojattu noin 25 % hintaan 35 euroa/MWh
– Russia-segmentin vuotuinen liikevoittotaso (EBIT), 18,2 miljardia ruplaa on tavoitteena saavuttaa vuoden 2015 aikana. Euromääräinen tulostaso vaihtelee valuuttakurssien vaihtelusta johtuen.

Fortum Oyj osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015.pdf