TEM: Fennovoiman kroatialaiskumppani ei täytä kotimaisuusehtoa

Ei riittävää varmuutta tosiasiallisesta määräysvallasta Migritissä

Työ- ja elinkeinoministeriössä tehtyjen selvitysten ja saatujen tietojen perusteella ei ole voitu riittävästi varmistua siitä, että määräysvalta Migrit Solarna Energija -yhtiössä olisi tosiasiallisesti tahoilla, joiden asuin- tai kotipaikka on EU:n tai EFTA-maiden alueella.

TEM pyysi Fennovoimalta 1.7.2015 lisäselvitystä tosiasiallisen omistuksen toteutumisesta Migritissä sen jälkeen, kun Fennovoima oli 30.6.2015 toimittanut Pyhäjoelle suunnitellun ydinvoimalaitosyksikön rakentamislupahakemuksen kanssa vaaditun omistajuusselvityksen, jossa se ilmoitti Migritin Fennovoiman pääomistajan Voimaosakeyhtiö SF:n osakkaaksi ja sitä kautta yhdeksi Fennovoiman välilliseksi omistajaksi lähes yhdeksän prosentin osuudella.

Fennovoiman omistajuusselvityksen tarkoituksena oli osoittaa, että vähintään 60 prosentin tosiasiallinen omistajuus yhtiöstä on toimijoilla, joiden asuin- tai kotipaikka on EU- tai EFTA-valtiossa. Omistajuusedellytys sisältyi valtioneuvoston tekemään Fennovoiman periaatepäätöksen täydennykseen, jonka eduskunta vahvisti joulukuussa 2014.

Fennovoima toimitti lisäselvityksensä ministeriöön 6. heinäkuuta. Työ- ja elinkeinoministeriö pyysi tietoja yhtiöstä eri viranomaistahoilta sekä Suomessa että Kroatiassa ja teetti siitä lisäksi selvityksen Ernst & Young yhtiöllä.

Nyt tehdyn selvityksen jälkeen asia siirtyy elinkeinoministerin harkittavaksi. Seuraavaksi on päätettävä, onko hanke edelleen yhteiskunnan kokonaisedun mukainen. TEM on konsultoinut asiassa oikeuskanslerinvirastoa, ja tulkinnan mukaan rakentamislupahakemukseen liittyvä prosessi on auki siihen saakka, kunnes asia menee valtioneuvoston käsittelyyn.