Fennovoima: 2014 Hanke eteni valmisteluvaiheesta toteuttamisvaiheeseen

Vuoden 2014 aikana Fennovoiman hanke on edennyt valmisteluvaiheesta toteuttamisvaiheeseen. Maaliskuussa Fennovoima toimitti valtioneuvostolle täydennyshakemuksen vuonna 2010 myönnettyyn periaatepäätökseen.

Syyskuussa valtioneuvosto teki myönteisen periaatepäätöksen, mutta edellytti, että rakentamislupaa haettaessa kotimaisen (EU/ETA-alueen) omistuksen tulee olla vähintään 60 prosenttia. Joulukuussa eduskunta vahvisti valtioneuvoston päätöksen.

Rosatomin suomalaisesta tytäryhtiöstä RAOS Voima Oy:stä tuli huhtikuussa Fennovoiman vähemmistöomistaja 34 prosentin osuudella. Huhtikuussa Fennovoiman omistajat, Voimaosakeyhtiö SF ja RAOS Voima Oy tekivät sitovan päätöksen Pyhäjoen ydinvoimalan rakentamisesta ja rahoittamisesta. Säteilyturvakeskus antoi alustavan turvallisuusarvion Fennovoiman Hanhikivi 1 -hankkeesta toukokuussa. Säteilyturvakeskus arvioi, että AES-2006-laitos on mahdollista rakentaa suomalaiset turvallisuusvaatimukset täyttäväksi Fennovoiman osoittamaan sijaintipaikkaan, Pyhäjoen Hanhikivelle.

Fennovoima, laitostoimittaja JSC Rusatom Overseas sekä työmarkkinajärjestöt allekirjoittivat toukokuussa työmaasopimuksen koskien yhteisiä pelisääntöjä tulevalla Pyhäjoen ydinvoimalatyömaalla. Sopimus perustuu vuonna 2012 aloittaneen työmaan yhteistyökäytäntöjä ja harmaan talouden torjuntaa pohtineen työryhmän työhön.

Pyhäjoen Hanhikiven niemellä siirryttiin hankkeen toteuttamisvaiheeseen syyskuussa, kun uuden yhdystien rakentaminen käynnistyi. Vuoden 2014 aikana Hanhikiven niemellä on toteutettu laajasti erilaisia maaperätutkimuksia niin laitosalueella, kuin tukitoimintojenkin alueella. Elokuussa solmittiin Fingridin kanssa periaatesopimus, jossa sovittiin ydinvoimalaitoksen liityntätavasta Fingridin hallitsemaan kantaverkkoon.