Hämeenkyrössä kierrätyspolttoaineiden koepolton päästöt alle rajojen

Hämeenkyrön biovoimalaitoksen kierrätyspolttoaineiden polttokokeiden tulokset kertovat, että kierrätyspolttoaine toimii hyvin täydennyspolttoaineena. Koepolton mittausten perusteella päästöt alittivat tiukat raja-arvot.

Hämeenkyrön biovoimalaitoksella tehtiin maaliskuussa kiinteän kierrätyspolttoaineen polttokoe. Sen tulokset on analysoitu ja raportoitu viranomaiselle. Polttokokeella selvitettiin kierrätyspolttoaineiden polttokelpoisuutta ja vaikutuksia voimalaitoksen toimintaan täydennyspolttoaineena.

–  Koetoiminnassa kierrätyspolttoaine toimi nykyisten puubiomassaperäisten polttoaineiden ja turpeen täydennyspolttoaineena, jota käytettiin enimmillään 20 prosenttia polttoainetarpeesta. Tulosten perusteella kierrätyspolttoaine soveltuu hyvin täydennyspolttoaineeksi. Myös kierrätyspolttoaineen polton päästöille asetetut tiukat ohje- ja raja-arvot alitetaan selvästi nykyaikaisella laitteistolla, toteaa Hämeenkyrön Voiman toimitusjohtaja Jarmo Tervo.

Koepoltosta saatiin tutkittua tietoa vaikutuksista

Polttokokeita tehtiin kaksi eri jaksoa, jotka antoivat kierrätyspolttoaineen käytön vaikutuksista puolueetonta ja tutkittua tietoa. Koetta varten asennetuista jatkuvatoimisista päästömittauksista ja kertamittauksista saatiin kattavat tiedot päästöistä koepolton aikana. Koepolttojaksoilla ei ollut voimalaitoksen normaalista toiminnasta poikkeavia vaikutuksia ympäristöön. Voimalaitos noudatti voimassaolevan ympäristöluvan päästöraja-arvoja myös koepolttojaksolla. Mittaustulosten perusteella savukaasupäästöt alittivat nykyiset päästöraja-arvot.

–  Kierrätyspolttoaineiden käyttö tiukentaa merkittävästi voimalaitoksen päästövaatimuksia. Koepolton aikana mitatut päästöt alittivat selkeästi myös nämä tiukemmat päästöraja-arvot. Päästöjä alentaa voimalaitoksella käytössä oleva parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa edustava savukaasujen puhdistuslaitteisto, sanoo Jarmo Tervo.

Alueellista ympäristövastuullista polttoainetta

Hämeenkyrön Voima suunnittelee nostavansa täydennyspolttoaineiden osuutta biovoimalaitoksellaan, jotta sen kilpailukykyinen energiantuotanto pystytään takaamaan. Biopolttoaineet säilyvät voimalaitoksen pääpolttoaineina.

–  Käytettävä hyvälaatuinen kierrätyspolttoaine valmistetaan erilliskerätystä kaupan ja teollisuuden jätteistä lajitellusta energiajakeesta sekä rakennuksilta puretusta puusta, jota ei voida uusiokäyttää mutta joka soveltuu hyvin energiantuotantoon. Vastaavia polttoaineita käytetään täydennyspolttoaineina monilla voimalaitoksilla Suomessa, Jarmo Tervo kertoo.

Alustavan aikataulun mukaan uusien täydennyspolttoaineiden käyttö voimalaitoksella voitaisiin aloittaa syksyllä 2015.

Lue lisää täydennyspolttoainehankkeesta