Adven ja Lahti Energia aloittavat yhteistyön

Adven ja Lahti Energia solmivat pitkäaikaisen sopimuksen Heinolan Sahaniemen teollisuusalueen energiahuollon kehittämiseksi. Adven vastaa 1.6.2015 alkaen Heinolan voimalaitoksen tuotannosta ja Sahaniemen asiakkuuksista. Teollisuusalueella toimivia asiakkaita ovat Suomen Kuitulevy Oy, Stora Enso Packaging Oy ja UPM.

Suomen Kuitulevy Oy on Euroopan suurimpia kovan puukuitulevyn tuottajia. Yhtiön tuotanto tapahtuu Heinolan Sahaniemessä ja myynnistä lähes 90 % menee vientiin. Yhtiön palveluksessa on 85 henkilöä.

– Kuitulevyn valmistus on erittäin energiaintensiivistä teollisuutta ja energiahuollon on oltava kansainvälisesti kilpailukykyistä. Uskomme, että Advenin kanssa solmittu sopimus ja yhteistyö turvaavat kilpailukykyisen lämpöenergiahuollon pitkälle 2020-luvulle, kertoo toimitusjohtaja Sakari Wallin Suomen Kuitulevyltä.

Stora Enso Packaging on Suomen johtava pakkausteollisuuden toimija. Tuotevalikoimaan kuuluvat erilaiset aaltopahvituotteet ja niihin liittyvät palvelut. UPM tuottaa Heinolassa kiinteistöpalveluita teollisuuden tarpeisiin.

Alueen energian tuotanto tehdään Heinolan voimalaitoksessa. Laitoksen pääkattilan teho on 42 MW ja pääpolttoaineena käytetään puupohjaisia kiinteitä polttoaineita. Voimalaitos on rakennettu vuonna 1964. Sopimuksen myötä laitoksen työntekijät siirtyvät Advenin palvelukseen 1.6.2015 alkaen.

Tulevassa toiminnassa hyödynnetään Advenin erityisosaamista teollisuuden energiakumppanina ja Lahti Energian osaamista sekä kokemusta kierrätyspolttoaineiden hankinnassa ja käytössä. Advenin tarkoituksena on yhdessä Heinolan voimalaitoksen asiakkaiden kanssa kehittää energian tuotantoa ja käyttöä sekä erityisesti niiden yhteensovittamista.

– Advenilla on Suomessa merkittävä asema teollisuuden energiankumppanina, jota sopimukset alueen asiakkaiden ja Lahti Energian kanssa vahvistavat. Tavoitteenamme on kehittää asiakkaidemme liiketoimintaa vastuullisten energiapalveluiden avulla, kertoo Advenin toimitusjohtaja Matti Viljo.

Lahti Energia yrityksenä

Lahti Energia on monipuolinen energiakonserni, joka panostaa ekotehokkuuteen ja uusiutuvien energiamuotojen käytön lisäämiseen. Tuotteitamme ovat sähkö, kaukolämpö, maakaasu ja teollisuuden prosessienergiat. Vuonna 2014 konsernimme liikevaihto oli 181 miljoonaa euroa ja työllistimme 224 henkilöä.

Adven yrityksenä

Adven on luotettavaa yrityskohtaista energiahuoltoa ja kaukolämpöä toimittava yritys, joka toimii Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Advenin toiminta perustuu asiakkaiden tarpeisiin räätälöityihin kokonaisratkaisuihin, joiden avulla energia tuotetaan ja prosessoidaan luotettavasti, kustannustehokkaasti ja ympäristövaikutukset minimoiden. Advenin tuotteita ovat mm. teollisuushöyry ja -kylmä, lämpö, jäähdytysratkaisut, hukkaenergian prosessointi, kaasu, sekä sähkö. Advenin liikevaihto vuonna 2014 oli 150 M€. www.adven.fi.