LUT tutkii uusin keinoin äänikokemuksia tuulivoimasta

acciona-turbine

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (Lappeenranta University of Technology, LUT) käynnistyi toukokuussa uusi kaksivuotinen tutkimushanke tuulivoimaloiden äänestä. Tutkimuksessa mallinnetaan ja mitataan tuulivoimaloiden äänen muodostumista, leviämistä ja ihmisen kokemusta suomalaisissa ilmasto-olosuhteissa.

Pyrkimyksenä on tunnistaa tuulivoimaloiden häiritseviä piirteitä niiden lähellä asuvien ihmisten näkökulmasta. Tunnistamisessa käytetään apuna reaaliaikaista palautejärjestelmää ja tilastollisia malleja. LUT:n Etelä-Karjala-instituutin tehtävä on erityisesti ihmisen äänikokemukseen ja psykoakustiikkaan liittyvä tutkimus.

”Käytännössä ihmisten kokemuksia tuulivoimasta on erittäin hankala tutkia. Aiemmassa tutkimuksessa olemme pyytäneet ihmisiä pitämään päiväkirjaa, mutta se on ollut epäkäytännöllinen tiedonkeruumenetelmä. Sää vaihtelee ja aina ei tuule, eivätkä ihmiset oikein jaksa jälkikäteen täyttää päiväkirjaa. Ihmisten äänikokemusten tutkiminen vaatiikin uusia, vaivattomampia työkaluja. Mutta ihmistä ei saa unohtaa, ja ihmisen äänikokemukseen liittyy paljon muutakin kuin järkiargumentointia”, kertoo johtaja Pertti Kolari Etelä-Karjala-instituutista.

Alkavassa tutkimuksessa jatketaan LUT:n tuulivoiman äänitutkimusta, tavoitteena selvittää syvällisemmin, minkälaiset ominaisuudet ja olosuhteet tuulivoimalan äänessä ihmisiä häiritsevät.

”Käytännössä meillä on jo käytössä kuvailevaa aineistoa. Konkreettista tiedonkeruuta voisi jatkossa tehdä kännykällä tai ipadilla ja kehittää sen perusteella uudenlaista mittauslaitteistoa ja -tekniikkaa. Tarkoitus on tehdä pitkä- ja lyhytaikaisia äänimittauksia”, valottaa projektitutkija Sari Janhunen LUT:lta.

Objektiivista tietoa tarvitaan

Janhusen mukaan tarvitsemme objektiivista tietoa tuulivoiman äänestä ja erityisesti sen kokemisesta ja vaikutuksesta tuulivoiman hyväksyttävyyteen. Janhunen korostaa, ettei ihmisen kokemusta aina voida siirtää suoraan kulttuurista toiseen, Suomessa tarvitaankin lisää tietoa tuulivoimaloiden ääneen liittyen.

”Suomessa olemme esimerkiksi tottuneet hiljaisuuteen tai valitsemme asuinympäristöksemme hiljaisen alueen, mikä todennäköisesti vaikuttaa ihmisen asenteisiin ja äänikokemukseen tuulivoiman suhteen”, toteaa Janhunen.

Koko tutkimushanketta koordinoi Vaasan yliopisto. Hanke perustuu Vaasan energiainstituutin, LUT:n ja VTT:n aikaisemmissa tutkimushankkeissa saavutettuun osaamiseen ja niissä hankittuun välineistöön.

Hanketta rahoittavat Tekes ja INKA/EAKR-ohjelma, joka on Lappeenrannan, Porin ja Vaasan kaupunkien hanke. Koko hankkeen budjetti on 650 000 euroa, josta LUT:n osuus on 140 000 euroa. Tutkimuksen rahoittajina on myös edustava otos tuulivoimateollisuuden edustajia, kattaen turbiinien valmistuksen, tuulipuistojen rakentamisen, ympäristöakustiikan ja mittausinstrumenttien toimittamisen.