Kymenlaakson Sähkö investoi tuulivoimaan

Kymenlaakson Sähkö Oy osallistuu Kymppivoima Oy:n osakkaana EPV Energian Ilmajoen Santavuoren tuulivoimahankkeeseen ja jatkaa näin panostuksiaan hiilivapaaseen tuotantoon. Yhtiön päästöttömän tuotannon osuus on noin 70 % omasta tuotannosta.

Ilmajoen Santavuoren tuulivoimahankkeen koko on alustavasti 16 voimalaa, joista kukin on 3,3 MW laitos. Tuulivoimapuiston tuottamaksi vuosienergian määräksi arvioidaan 150 GWh, josta Kymenlaakson Sähkön osuus on 15 GWh. Tämä vastaa noin 1000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosittaista sähköntarvetta.

̶ Kymenlaakson Sähkön tavoitteena on kannattavasti lisätä uusiutuvan ja päästöttömän tuotannon osuutta energiahankinnassa. Tuulivoiman osalta kannattavuus tarkoittaa sitä, että laitoksen käyttöajan tulisi olla ainakin lähellä 3000 tuntia vuodessa. Osallistuminen Ilmajoen hankkeeseen täydentää ja korvaa vanhempia tuulivoimalaitoksia, toimitusjohtaja Kari Rämö valottaa investointipäätöksen taustoja.

Hankesuunnitelman mukaan turbiinit saadaan tuotantoon syksyyn 2016 mennessä. Kymenlaakson Sähkö Oy:n osuus hankkeen investoinnista on noin 8,6 miljoonaa euroa, josta oman pääoman sijoituksena enintään 2,6 miljoonaa euroa.