Kansanedustajaehdokkaat haluavat edistää puun ja turpeen käyttöä

2015-03-27 13_17_30-ehdokaskysely-bioenergia-ry-26-3-2015.pdf - Nitro Pro 9 (Expired Trial)

Yli puolet kansanedustajaehdokkaista kannattaa turpeen käytön edistämistä. Tutkimuksen mukaan lähes kaikki kansanedustajaehdokkaat puoltavat energiapuun käytön lisäämistä.

Aula Research Oy:n toteuttamassa kyselyssä tutkittiin kotimaisten polttoaineiden kannatusta kansanedustajaehdokkaiden keskuudessa. Puuenergia saa kannatusta kautta maan. 93 % piti erittäin tai melko tärkeänä, että seuraava hallitus edistää puun käyttöä. Jopa Helsingissä ja Uudellamaalla kannatus ylsi lähes 90 %:iin.

Tutkimuksen mukaan 55 % kansanedustajaehdokkaista piti erittäin tai melko tärkeänä, että seuraava hallitus edistää turpeen käyttöä. Turpeen suosio on suurinta vaalipiireissä, joissa turvetuotannolla on merkittävimmät työllisyysvaikutukset. Vaasan vaalipiirissä 50 % pitää erittäin tärkeänä turpeen käytön edistämistä ja 26 % melko tärkeänä. Myös Varsinais-Suomessa, Lapissa, Satakunnassa, Oulussa ja Hämeessä suhtaudutaan turpeeseen hyvin myönteisesti.

Mieluummin omaehtoista ympäristönsuojelua kuin viranomaissäätelyä

Turvetuottajat ovat viime aikoina panostaneet tehostettuihin menetelmiin muun muassa vesienkäsittelyssä ja vesistöpäästöt ovat viranomaistarkkailun mukaan vähentyneet, mikä näkyy tutkimustuloksissa.
Lähes puolet kansanedustajaehdokkaista toivoi, että turvetuotannon ympäristönsuojelua parannettaisiin toiminnanharjoittajan omaehtoisella kehittämisellä ja sitoumuksilla. Vain kolmannes vastaajista olisi valmis lisäämään ja tiukentamaan viranomaissäätelyä.

Parhaiten turvetuotannon onnistuneet toimet näkyvät luottamuksena Lapissa, Varsinais-Suomessa ja Vaasan vaalipiirissä.

Turpeen työllistävyys on tiedossa

Kansanedustajaehdokkaista 76 % piti turpeen tärkeimpänä hyötynä työllistävyyttä, kun turvetta verrataan fossiilisiin energianlähteisiin. Turpeen hyötyinä pidettiin myös energiaturvallisuutta, tasapainoisen alueellisen kehityksen edistämistä ja talouskasvun parantamista.

Bioenergia ry:n kyselytutkimuksen toteutti Aula Research Oy. Tutkimukseen vastasi 454 henkilöä, jotka ovat asettuneet ehdolle vuoden 2015 eduskuntavaaleihin. Tutkimus tehtiin tammikuussa 2015.

Ehdokastutkimuksen tulokset