GASUM: LNG paras meriliikenteen päästöjen vähentäjä – Rikkidirektiivin kustannus LNG:n avulla viidennekseen

Gasumin energiakaupan johtaja Aleksei Novitskyn mukaan Suomen meriliikenteellä on kolme vaihtoehtoa EU:n rikkidirektiivin vaatimusten täyttämiseen: ”Niistä paras on nesteytetty maakaasu eli LNG, kilpailukykyinen polttoaine, joka ei sisällä lainkaan rikkiä. Se täyttää myös tulevat päästövähennystavoitteet, jotka koskevat typenoksideja, hiilidioksidia ja hiukkaspäästöjä.”

”Muut kaksi huonompaa vaihtoehtoa ovat meridiesel eli MGO, joka on kallista ja kallistunee edelleen, sekä rikkipesurit raskaan polttoöljyn puhdistukseen. Jälkimmäinen ei vähennä lainkaan typpi-, pienhiukkas- eikä hiilidioksidipäästöjä, joiden rajoituksia on tulossa tai suunnitteilla, ja soveltuu vain noin kolmannekseen nykykalustosta.”

”LNG on tulevaisuuden meriliikenteen puhtain polttoaineratkaisu, jonka myötä myös öljyvahinkojen vaara Itämerellä vähenee. LNG soveltuu lähinnä uuteen kalustoon, ja ensimmäisinä sen käytön aloittavat reittialukset. LNG-infra rakentuu Suomeen ja muualle Itämeren rannoille.”

”Vaikka LNG:n logistiikkakustannukset aluksi korostuvat pienten volyymien takia, tulee LNG:stä ajan myötä myös edullisin vaihtoehto, koska sen hinta uskotaan öljyä vakaammaksi: Euroopassa kasvatetaan suuren mittakaavan LNG-markkinaa, kaasuvarannot ovat paljon öljyä suuremmat ja liuskekaasu tuo paljon lisää. Nykyoletuksin rikkidirektiivin kustannusta voidaan LNG:n avulla pienentää noin 500 miljoonasta 100 miljoonaan euroon vuodessa,” Novitsky arvioi.

Mielenkiintoisen näkymän avaa myös nesteytetty biokaasu eli LBG. Se on samaa metaania kuin maakaasukin mutta uusiutuva, koska se saadaan jätteistä, jätevesien käsittelystä ja energiakasveista. Gasumin kaasuputkiverkosto on tehokas tapa kaasun siirtoon. Nesteytys mahdollistaan kaasujen jakelun myös putkiverkoston alueen ulkopuolella,” Novitsky korosti.

Novitsky puhui Tampereella energia-alan päätapahtumassa EnergiaForumissa, johon kuuluvilla ennätyssuurilla messuilla esitellään myös Gasumin nesteytetyn kaasun kuljetusrekka.

Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, siirtää ja toimittaa sitä suomalaisille energiaksi. Gasum kehittää määrätietoisesti suomalaista biokaasualaa. Maakaasu ja biokaasu ovat luonnonkaasua, joka tarjoaa Suomen energia-alalle huomattavia tehokkuus-, ympäristö- ja kotimaisuusetuja. Gasumilla on noin 240 työntekijää. Yhtiön liikevaihto vuonna 2011 oli 1,3 mrd. euroa.