Fortum tuotti Järvenpään ja Tuusulan kaukolämmöstä 80 % uusiutuvilla kotimaisilla polttoaineilla

J

 

Järvenpään biovoimalaitos

Fortum tuotti vuonna 2014 Järvenpään ja Tuusulan kaukolämmöstä 80 % uusiutuvilla kotimaisilla polttoaineilla. Lahden moottoritien varrella sijaitseva Fortumin Järvenpään biovoimalaitos on nyt tuottanut sähköä ja lämpöä  ensimmäisen kokonaisen kalenterivuoden.

Puu- ja metsähaketta hyödyntävällä biovoimalaitoksella on merkittävä vaikutus hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Uuden laitoksen myötä lämmöntuotannon päästöt alueella ovat noin 70 % pienemmät aiempaan verrattuna.

“Biovoimalaitoksella polttoaineena käytettävä puu- ja metsähake tulevat lähialueelta, enintään 100 kilometrin päästä. Alueen kaukolämmöstä voidaankin puhua todellisena lähilämpönä. Voimalaitoksella on myös positiivinen työllistämisvaikutus lähikunnissa”, kertoo Fortumin aluemyyntipäällikkö Ismo Virtanen.

Fortumin biovoimalaitos tuottaa kaukolämpöä noin 34 000 asukkaalle Tuusulassa ja Järvenpäässä sekä sähköä lähes 30 000 kotitalouden kulutuksen verran. Laitoksella työskentelee yli 15 henkilöä, jotka huolehtivat lämmön tuotannosta, jakelusta ja asiakkaista. Polttoaineena käytettävän puu- ja metsähakkeen hankinta, käsittely ja kuljetus työllistävät lisäksi noin 80 henkilöä.

Yksi Fortumin strategian kulmakivistä on vahva sähkön ja lämmön yhteistuotanto (Combined Heat and Power, CHP). Yhteistuotanto on erittäin energiatehokas ja vähäpäästöinen tuotantomuoto, jossa  polttoaineen energiasta pystytään hyödyntämään lähes 90 %.