Oulun Energia Oy myy osuutensa Mustikkamaan voimalaitoshankkeesta Rovaniemen Energia Oy:lle

mustikkamaa+metsässä

 

Mustikkamaan voimala olisi havainnekuvien mukaan voinut näyttää tältä. Kuva: Rovaniemen Energia Oy

Energiamarkkinoiden olosuhteet olivat tähän päivään verrattuna oleellisesti erilaiset Mustikkamaan voimalaitoksen hankekehityksessä syksyllä 2011, kun Rovaniemen Energia Oy ja Oulun Energia perustivat yhteisen voimalaitoshanketta eteenpäin vievän voimantuotantoyhtiön Rovaniemen Voima Oy:n.

Rovaniemen Voima Oy perustettiin toteuttamaan Mustikkamaan voimalaitoshankeinvestointi sekä tuottamaan osakkaille kaukolämpöä ja sähköä kotimaisilla polttoaineilla, puulla ja turpeella. Rovaniemen Energia Oy:n pääasiallinen tarve kohdistuu Rovaniemen kaukolämmöntuotannon turvaamiseen kymmeniksi vuosiksi eteenpäin, ja Oulun Energian kiinnostus on ollut puulla ja turpeella tuotetun sähkön hankinta omakustannushintaan asiakkailleen.

Pääasiassa energiamarkkinoiden pitkään jatkunut alavire on johtanut hankkeen toteuttamisen viivästymiseen jo nyt useilla vuosilla. Mikäli rakennusvaiheeseen olisi edetty suunnitellulla tavalla syksyn 2011 aikana, voimalaitos olisi valmistunut koekäyttövaiheeseen syksyllä 2014.

Metsäenergian ja turpeen varaan suunnitellun voimalaitoshankkeen kannattavuus perustuu paitsi hyvään prosessihyötysuhteeseen, myös metsäenergian tukiin, turpeen energiaveroon, sekä sähkömarkkinoiden hintatasoon. Näistä tekijöistä energiamarkkinoiden alavire taantuman seurauksena on merkittävin hankkeen toteuttamista viivästyttänyt tekijä. Epäselvyys energiaturpeen kohtelun tulevaisuudesta sekä metsäenergian hyödyntämiseen liittyvistä tuista on kuitenkin osaltaan lisännyt investointiriskejä.

Kaukolämmöntuotanto pitää kaikissa olosuhteissa turvata, ja Rovaniemen Energia Oy on viime vuosina nostanut merkittävästi vuonna 1995 rakennetun Suosiolan voimalaitoksen suorituskykyä, ja parantaen energiantuotannon ympäristövaikutuksia olennaisesti. Oulun kaupungin energiahuollon kannalta tärkeän vuonna 1977 valmistuneen Toppila I:n korvausinvestointi on lähivuosina käynnistymässä, mikä sitoo Oulun Energia Oy:n resursseja usean vuoden ajaksi.

Mustikkamaan voimalaitosinvestoinnin viivästyttyä Rovaniemen Energia Oy ja Oulun Energia Oy ovat sopineet, että Rovaniemen Energia Oy ostaa Oulun Energia Oy:n osuuden Mustikkamaan voimalaitoshanketta varten perustetusta Rovaniemen Voima Oy:stä. Rovaniemen Energia Oy tulee nyt Rovaniemen energiahuollon näkökulmasta ja tarpeiden kehittymisen mukaan viemään hanketta eteenpäin.

Pohjois-Suomen merkittävien energiayhtiöiden yhteistyö tulee varmasti jatkumaan tulevaisuudessakin huolimatta siitä, että Oulun Energia Oy nyt vetäytyy Mustikkamaan voimalaitoshankkeesta. Pohjoisen yhtiöillä on merkittävät yhteiset tavoitteet edistää kotimaisten polttoaineiden, turpeen ja metsäenergian, hyödyntämistä yhteisellä edunvalvonnalla sekä mahdollisten uusien investointimahdollisuuksien hyödyntämisessä”, Rovaniemen Energia Oy:n toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen sekä Oulun Energia Oy:n toimitusjohtaja Juhani Järvelä toteavat.