Lahti Energia tuplasi voittonsa – kaupungille osinkoja 9 miljoonaa euroa

Kymijärvi II -voimalaitoksen kehitystyö ja käytettävyyden parantuminen on merkittävin tekijä tulosparannukseen. Lahti Energia -konsernin vuoden 2014 tilinpäätös julkaistiin tänään.

Yhtiön tulosparannukseen vaikuttivat Kymijärvi II -voimalaitoksen parantuneen käytettävyyden lisäksi henkilöstömäärän ja -kustannusten aleneminen sekä onnistuneet rahoitusratkaisut. Liikevaihtoa pienensi keskimääräistä lämpimämpi vuosi ja liikevoittoa epäedullinen asemamme sähkömarkkinoilla. Sähkön alhainen pörssihinta vaikutti tulokseen negatiivisesti.

Konsernin liikevaihto oli 180,8 (183,3) miljoonaa euroa, vähennystä edelliseen vuoteen oli 1,4 %. Pörssimyynti jäi selvästi edellisvuotta vähäisemmäksi, mistä johtuen sähkön myynti väheni n. 7 %. Lämmön myynti kasvoi edellisvuodesta 3,7 %, höyryn myynti pysyi edellisvuoden tasolla ja kaasun myynti aleni 6 %.  Liikevoitto parani selvästi edellisvuodesta ollen 16,0 (8,2) miljoonaa.

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 10,9 (0,6) miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 9,0 (0,3) miljoonaa euroa. Suluissa olevat luvut ovat konsernin tilinpäätöksen lukuja vuodelta 2013.

Emoyhtiö Lahti Energia Oy:n liikevaihto oli 153,2 (155,1) miljoonaa euroa, josta sähkön myynnin osuus oli 56,9 miljoonaa euroa (61,2), lämmön myynnin osuus 72,4 miljoonaa euroa (69,8), kaasun myynnin osuus 9,6 miljoonaa euroa (10,2), höyryn myynnin osuus 12,0 miljoonaa euroa (11,9) ja muun toiminnan tuottojen osuus 2,3 miljoonaa euroa (1,9). Tytäryhtiö LE-Sähköverkko Oy:n liikevaihto oli 30,3 (31,2) miljoonaa euroa.

Emoyhtiön kirjanpidollinen tulos tilikaudelta oli 6,8 (3,3) miljoonaa euroa. Emoyhtiön liikevoitto oli 8,9 (0,1) miljoonaa euroa eli 5,8 % (0,1 %) liikevaihdosta. Voitto ennen satunnaisia eriä oli 4,3 (-7,1) miljoonaa euroa. LE-Sähköverkko Oy:n liikevoitto oli 6,3 (7,2) miljoonaa euroa.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkona omistajalle Lahden kaupungille jaetaan
9 000 000 euroa ja omaan pääomaan jätetään 14 312 331,25 euroa.

Investoinnit

Konsernin pysyvien vastaavien investoinnit olivat 25,9 (58,1) miljoonaa euroa, josta emoyhtiön investointien osuus oli 17,7 (48,3) miljoonaa euroa.

Energiantuotannon investoinnit olivat 5,9 miljoonaa euroa. Lämpöliiketoiminnan investoinnit olivat 7,1 miljoonaa euroa. Voimaosakeyhtiöihin tehdyt sijoitukset olivat yhteensä 3,5 milj. euroa kohdistuen EPV:n eri hankkeisiin, Voimaosakeyhtiö SF:n osakkeisiin sekä Suomen Hyötytuuleen.

LE-Sähköverkko Oy:n investoinnit olivat 8,4 (9,8) miljoonaa euroa.

Henkilöstö

Konsernin henkilöstön määrä oli tilikaudella keskimäärin 236 (259) ja tilikauden lopussa konsernin palveluksessa oli 224 vakinaista henkilöä. Tilikauden aikana eläkkeelle jäi 12 henkilöä.