Lappeenrannan teknillisen yliopisto LUT palkittiin sähköenergia-alan tutkimuksen tuloksista

aurinkopaneelit_lut

LUT Aurinkopaneelit 3. talon katolla. Asentaja Miguel Lavado. Kuvaaja Teemu Leinonen.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston (Lappeenranta University of Technology, LUT) sähkötekniikan osaajia on palkittu CLEEN Oy:n eli energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymän toimesta.

Palkinnot tulivat yliopiston sähkötekniikan tutkijaryhmälle pienjännitteisen tasasähköjärjestelmän kehittämisestä sekä Janne Karppaselle hänen diplomityöstään, joka koski sähkön pientuotannon turvallista liittämistä julkiseen sähköverkkoon. CLEEN Oy:n koordinoimassa SGEM-tutkimusohjelmassa on LUT:lla kehitetty teknisiä ratkaisuja ja markkinamalleja muun muassa edesauttamaan uusiutuvien energialähteiden kustannustehokasta hyödyntämistä osana sähköenergiajärjestelmää.

Karppasen diplomityö palkittiin yhteiskunnallisesta vaikuttavuudestaan, sillä sen pohjalta Energiateollisuus ry antoi valtakunnallisen suosituksen hyväksyä saksalaisen standardin mukaisten sähkön pientuotantolaitteistojen liittämisen yleiseen sähkönjakeluverkkoon. Suositus on helpottanut pientuotannon käyttöönottoa Suomessa.

”Aiemmin epäröitiin esimerkiksi sitä, mitä ominaisuuksia pienten aurinko- ja tuulivoimaloiden verkkoliitynnältä tulisi Suomessa edellyttää sekä miten nämä ominaisuudet olisi todennettava. Tämän vuoksi pientuotannon verkkoon liittämisen lupaprosessit saattoivat kestää kauan. Energiateollisuuden nykysuositus koskee enintään 50 kilovolttiampeerin tuotantolaitoksia, ja se on käytännössä helpottanut muun muassa aurinkovoimaloiden hankkimista ja liittämistä jakeluverkkoon”, kertoo LUT:n nuorempi tutkija Karppanen.

Tasasähköverkko kiinnostaa ulkomaita myöten

Pienjännitteistä tasasähkönjakelujärjestelmää kehittänyt seitsenhenkinen tutkijaryhmä puolestaan palkittiin tieteellisestä tuloksellisuudesta. Aihepiiristä julkaistiin SGEM-tutkimusohjelman aikana muun muassa kolme väitöskirjaa, kahdeksan tieteellistä lehtiartikkelia ja yli kolmekymmentä konferenssijulkaisua. Osana tutkimusta ryhmä rakensi yhdessä Suur-Savon Sähkö Oy:n kanssa maailman ensimmäisen haja-asutusalueen jatkuvassa käytössä olevan ±750 voltin tasasähkönjakeluverkon Suomenniemelle.

”Ryhmämme on tutkinut laajasti tehoelektroniikkaa ja tiedonsiirtoa hyödyntävää tasasähkönjakelutekniikkaa. Tavoitteenamme on parantaa sähköntoimituksen luotettavuutta, tehostaa uusiutuvan lähienergian hyödynnettävyyttä ja pienentää sähkönjakelun kustannuksia. Tasasähkönjakelujärjestelmän on osoitettu vastaavan tähän haasteeseen. Sen tuominen laajamittaiseen kaupalliseen käyttöön edellyttää kuitenkin vielä erityisesti alan yritysten johdolla tehtävää laitteistojen tuotteistamista”, kertoo projektipäällikkö ja nuorempi tutkija Tero Kaipia LUT:sta.

Kaipian mukaan tasasähkönjakelu kiinnostaa myös ulkomailla ja ryhmän osaamiselle on ollut kysyntää niin Aasiassa kuin Euroopassakin: ”Muut haluavat oppia nyt meiltä. Tutkijoiden lisäksi esimerkiksi sähköalan kansainväliset standardointiorganisaatiot haluavat kuulla tutkimustuloksistamme.”

CLEEN Oy:n koordinoima SGEM-tutkimusohjelma (Älykkäät sähköverkot ja energiamarkkinat, Smart Grids and Energy Markets) järjesti tulosseminaarin 20.11.2014 Helsingissä. Seminaarin yhteydessä julkaistiin ohjelman tuloksia esittelevä loppuraportti ja jaettiin palkintoja.

Lisätietoja:

SGEM-ohjelman loppuraportti on luettavissa ja ladattavissa linkistä: http://issuu.com/cleenltd/docs/cleen_sgem_loppuraportti_digipublis/1