Sähköä riittää Suomessa ensi talvenakin – Edellytyksenä, että kotimaiset voimalaitokset ja rajajohdot toimivat

Tuotantokyky_net

Talven 2014-2015 tuotantokyky, kulutus ja sähkövaje. Nuolet näyttävät siirtoyhteyksien tuontikapasiteetit naapurimaista.

Tavoite sähköntuotannon omavaraisuudesta muodostuu Suomelle edelleen haastavaksi, ja tuontiriippuvuus huippukulutustilanteessa on kasvanut. Kotimaisen tuotannon vaje on hyvin kylmän talvipäivän tilanteessa ensi talvena yli 15 prosenttia kulutuksesta eli noin 2 500 megawattia.

– Tulevan talven osalta sähkön riittävyydestä ei tarvitse huolehtia. Edellytyksenä on kuitenkin, että suomalaiset voimalaitokset ja siirtoyhteydet kaikkiin naapurimaihin ovat käytettävissä, toteaa Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen.

Ruususen mukaan Suomessa on vallinnut jo useamman vuoden ajan tilanne, jossa edullista sähköä tuodaan voimakkaasti Ruotsista Suomeen. Markkinatilanteesta johtuen kotimaisia lauhdevoimalaitoksia on suljettu ja talven huippukulutustilanteessa tarvitaankin entistä enemmän tuontisähköä.

– Kansainväliset sähkömarkkinat ohjaavat jatkossakin sähköä sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Kysynnän kasvaessa Suomeen ohjautuu sähköä kaikista ilmansuunnista. Kovalla pakkasella Suomen aluehinta voi nousta korkeaksi. Hinnan kohotessa myös sähkönkulutuksen oletetaan joustavan, mikä helpottaa tilannetta. Markkinat huolehtivat tehokkaasti kysynnän ja tarjonnan tasapainottamisesta, mutta lisäksi yllättävien tilanteiden, kuten vikaantumisten varalle on oltava tarvittavat varasuunnitelmat, sanoo Ruusunen.

Suomen sähkönkulutuksen arvioidaan nousevan ensi talvena maksimissaan 15 000 megawattiin. Laskelma perustuu viime tammikuun 24. päivän kulutushuipulle, jolloin sähköntarve oli 17 asteen pakkasaamuna noin 14 300 megawattia. Tuolloin Suomessa tuotettiin 11 600 megawatin teholla sähköä ja loput 2 600 megawattia tuotiin naapurimaista.

Kulutushuippu riippuu voimakkaasti lämpötilasta, ja 10 asteen lämpötilan lasku kasvattaa sähkönkulutusta 1 000 – 1 500 megawattia. Jos pakkasta olisi Suomessa 25 astetta, kulutushuippu kipuaisi tällöin noin 15 000 megawattiin.

Huippukulutuksen aikana kotimaista sähköntuotantokapasiteettia on arvioitu olevan käytettävissä noin 12 500 megawattia. Tähän sisältyy kaupallisen tuotannon lisäksi tehoreservinä olevat kaksi voimalaitosta, jotka ovat teholtaan yhteensä 365 megawattia.

Tuontisähköä ennätyksellisesti Suomeen

Fingridin siirtoyhteydet Ruotsista ovat olleet alkuvuonna kovassa käytössä. Sähköä on tuotu Ruotsista tammi-lokakuussa 15,2 terawattituntia, joka on 53 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Samalla ajanjaksolla Suomen sähkönkulutus oli 68 terawattituntia. Ruotsista tuodun sähkön osuus oli siis Suomen koko sähkönkulutuksesta 22,4 prosenttia.

Sähköä on tuotu myös Venäjältä. Vallitseva siirtosuunta Viroon on ollut vientiä. Siirtomäärät ovat kuitenkin vaihdelleet voimakkaasti päivä- ja tuntikohtaisesti.