Viestintävirasto: Tuulivoimahankkeissa tiedotettava keskeisten radiojärjestelmien käyttäjiä

Tuulivoimapuistojen rakennushankkeissa on huomioitava tuulivoimaloiden vaikutukset radiotaajuuksien etenemiseen. Viestintävirasto on päivittänyt tuulivoimapuistojen rakentajille suunnattua ohjettaan, jossa käsitellään rakentajan ilmoitusvelvollisuutta radiojärjestelmien käyttäjille.

Tuulivoimalat saattavat vaimentaa läpi kulkevaa radiosignaalia tai aiheuttaa häiriötä signaalien vastaanottoon, minkä vuoksi rakentajalla on velvollisuus tiedottaa tuulivoimapuistohankkeesta kaikille tiedossa oleville radiojärjestelmien käyttäjille rakennusalueen läheisyydessä. Lisäksi radiopaikannusjärjestelmien ja radiolinkkien käyttäjiä sekä operaattoreita on aina informoitava etäisyydestä riippumatta.

Tuulivoimapuistojen rakennushankkeista mahdollisesti aiheutuvat ongelmat pyritään ratkaisemaan tapauskohtaisesti, huolellisella taajuuksien käytön suunnittelulla ja yhteistyöllä toimijoiden kesken.

Viestintäviraston sivuilla voit tutustua tarkemmin tuulivoimapuistojen vaikutuksiin sekä rakentajan ilmoitusvelvollisuuteen.