Turku Energia ottaa käyttöön siirrettävää varalämpöä Höyrytys Oy:ltä – mahdollistaa tehokkaat huoltotyöt ilman toimituskatkoja

Kuvituskuva Kuvaoikeudet: Höyrystys Oy Turku Energia ja Höyrytys Oy ovat solmineet sopimuksen varalämmön toimituksesta kaukolämpöverkkoon. Yhteistyön myötä Turku Energia voi jatkaa lämmönjakelua asiakkailleen myös suurempien huoltotöiden aikana, kun yhtiön käytettävissä ovat Höyrytys Oy:n liikkuvat lämmöntuotantoyksiköt. Kaukolämpöverkossa tehtävien huoltotöiden aikana lämmön toimitusta voidaan jatkaa asiakkaille käyttämällä liikkuvia lämmöntuotantoyksiköitä. Turku Energialla on käytössään oma varalämpöyksikkö, jonka teho…

Continue reading

Lahti Energian liikevoitto kasvoi 31,9 % edellisestä vuodesta: Maakaasuliiketoiminnan myynti siivitti tulosta

Lahti Energia -konsernin vuoden 2018 liikevaihto oli 187 miljoonaa euroa. Liikevoitto parani edellisen vuoden 175,6 miljoonasta eurosta 11,4 miljoonaa euroa eli 6,5 prosenttia. Konsernin liikevoitto oli 36,3 miljoonaa euroa (27,5), joka oli 31,9 % edellisvuotta suurempi. Konsernin viime vuoden liikevoitto kasvoi energianhankinnan kulujen kasvusta huolimatta. Liikevoittoa paransi mm. maakaasuliiketoiminnan myynti vuoden viimeisellä kvartaalilla. Voitto ennen…

Continue reading

STUK: Olkiluoto kolmoselle voi myöntää käyttöluvan

Säteilyturvakeskus (STUK) on antanut tänään 25. helmikuuta työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon, jonka mukaan Teollisuuden Voiman Eurajoen Olkiluotoon rakentaman uuden ydinvoimalaitosyksikön, OL3:n, käyttö on turvallista. STUK ei näe estettä myöntää laitokselle käyttölupaa. Käyttöluvasta päättää valtioneuvosto. STUKin TEMille antama lausunto perustuu kokonaisvaltaiseen turvallisuusarvioon. STUK on valvonnassaan ja turvallisuusarviota tehdessään arvioinut laitoksen teknisen ja rakenteellisen turvallisuuden lisäksi TVO:n…

Continue reading

Westenergy investoi puhtaampaan ympäristöön ja kaukolämmön tuotannon kehittämiseen

Westenergy investoi noin 7 miljoonaa euroa kehittääkseen edelleen savukaasujen puhdistusta sekä parantaakseen kaukolämmön tuotannon tehokkuutta. Investoimalla savukaasupesuriin Westenergy nousee takaisin eurooppalaiselle huipputasolle alallaan sekä energiatehokkuudella että savukaasujen pudistustehokkuudella mitattuna. Savukaasupesurin toimittajaksi on valikoitunut ruotsalainen Babcock & Wilcox Vølund Ab. Savukaasupesurin asennustyöt ajoittuvat marraskuussa pidettävän vuosihuollon yhteyteen, ja tavoitteena on, että pesuri on käytössä vuoden 2019…

Continue reading

Energiateollisuus: sähkönkulutus tammikuussa kaikkien aikojen ennätykseen

Tammikuun pakkasjakson aikana Suomessa kulutettiin kuukausitasolla enemmän sähköä kuin koskaan aiemmin, ilmenee Energiateollisuus ry:n (ET) tuottamista tilastoista. Aiempi vuoden 2016 kulutusennätys rikkoutui kuukauden viimeisenä päivänä. Uusi ennätyslukema on 9335 gigawattituntia. Tammikuu oli edellisiä vuosia kylmempi, ja lämpötilat myös vaihtelivat runsaasti. Isojen kasvukeskusten mittausasemilla keskilämpötila oli noin neljä astetta edellistä vuotta kylmempi. Sähkönkulutusta nosti osaltaan hyvän…

Continue reading

Valoe aloittaa oman IBC-aurinkokennotuotannon Liettuassa. Yhtiö osti Global BOD Groupilta SoliTekin aurinkokennoliiketoiminnan

Valoe Oyj on sopinut ostavansa liettualaiselta Global BOD Group SIA:lta sen täysin omistaman tytäryhtiön JCS SoliTek R&D:n  aurinkokennoliiketoiminnan. Valoen tarkoituksena on uudistaa Vilnaan Liettuaan uusi kennotehdas valmistamaan IBC-kennoja (Interdigitated Back Contact). Ensimmäiset tuotantokennot valmistuvat arviolta vuoden 2019 toisella vuosipuoliskolla edellyttäen, että Valoe saa järjestettyä projektin loppuunsaattamiseen tarvittavan n. 5 miljoonan euron rahoituksen. Summa sisältää myös…

Continue reading

Suomi voisi yli kolminkertaistaa tuulivoimakapasiteettinsa lyhyessä ajassa

Suomen Tuulivoimayhdistyksen (STY) teettämän hankekartoituksen mukaan Suomessa on suunnitteilla yli 16 500 MW:n edestä tuulivoimahankkeita. Yli 7000 MW:lla tuulivoimahankkeista on jo kunnan myöntämä rakennuslupa tai kaava. Toteutuessaan kaikki suunnitteilla olevat hankkeet tuovat Suomeen yli 24 miljardin investoinnit. Suunnitteilla olevien hankkeiden määrä on kasvanut viime vuosina tasaisesti, myös luvitettujen ja kaavoitettujen hankkeiden määrä on kasvanut viime vuodesta….

Continue reading

Energialaitoksissa käytettävästä puusta alle 2 % on järeää puuta

Sahat maksavat järeästä puusta moninkertaisen hinnan verrattuna energiapuun hintoihin. Energiapuun hinta on huomattavasti alhaisempi, koska energiapuu syntyy metsänhoidon tai metsäteollisuuden sivutuotteena. EU:n päivitetty uusiutuvan energian direktiivi (RED2) julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 21.12.2018. Juuri valmistuneen direktiiviin sisällytettiin ensimmäistä kertaa puuenergian käyttöön liittyvät kestävyyskriteerit. Yhtenä huomion kohteena ovat olleet järeän puun ja kantojen energiakäyttö, joita käsitellään direktiivissä…

Continue reading