Turku Energia Sähköverkot Oy:n siirtohinnat nousevat 1.7.2018 alkaen

Turku Energia Sähköverkot Oy nostaa verottomia sähkön siirtohintoja keskimäärin yhdeksän prosenttia 1.7.2018 alkaen. Siirtohintojen korotuksen perusteena ovat mm. panostukset sähkönjakelun toimitusvarmuuden ylläpitämiseen sekä säävarman verkon rakentamiseen. Hinnankorotuksen jälkeenkin Turku Energia Sähköverkot Oy kuuluu edelleen Suomen edullisimpien sähköverkkoyhtiöiden joukkoon.  Sähkömarkkinalain asettamat vaatimukset sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantamiseksi edellyttävät toimenpiteitä Turku Energia Sähköverkot Oy:ltä. Sähköverkkojen tulee täyttää sähkömarkkinalain vaatima…

Continue reading

STUK: Olkiluoto 1:n ja 2:n käyttöä voi jatkaa turvallisesti

Kuva: TVO Säteilyturvakeskus (STUK) puoltaa Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) hakemusta Olkiluodon ydinvoimalaitoksen ykkös- ja kakkosyksiköiden käyttöluvalle vuoteen 2038 saakka. Laitosyksiköiden nykyiset käyttöluvat päättyvät tämän vuoden lopussa. STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käyvien laitosyksiköiden käytön jatkamisesta perustuu voimayhtiön toimittamien asiakirjojen tarkastamiseen ja STUKin jatkuvan valvonnan tuloksiin. Turvallisuusarviossa STUK toteaa, että laitosyksiköiden käyttö on turvallista ja täyttää lainsäädännön asettamat…

Continue reading

Järvi-Suomen Energia rakennuttaa sähköverkkoa Savonlinnassa

Parannamme sähkön toimitusvarmuutta Savonlinnassa asentamalla kaapeleita maan alle. Saneeraustyö alkaa toukokuussa ja suunnitelman mukainen valmistuminen työlle on marraskuussa 2018. Työn valmistuttua toimitusvarman verkon piiriin liittyy 225 sähkönjakelun asiakasta. Pääurakoitsijana toimii Elvera Oy ja rakennuttaja on Järvi-Suomen Energia Oy. Urakoitsijamme asentaa sekä pienjännite- että keskijänniteverkkoa maan alle noin 21 kilometriä ja liittää verkkoon 8 uutta muuntajaa sekä purkaa ilmajohtoverkkoa 13 kilometriä….

Continue reading

Savosolar on allekirjoittanut lopullisen sopimuksen Grenaa Varmevaerkin kanssa

Savosolar ja tanskalainen Grenaa Varmevaerk A.m.b.a. ovat solmineet lopullisen sopimuksen suuren aurinkolämpöjärjestelmän toimituksesta. Sopimuksen lopullinen arvo on noin 3,5 miljoonaa euroa sisältäen aurinkokentän, jonka koko on lähes 21 000 m2. Projekti on sekä arvoltaan että kooltaan Savosolarin tähänastisen historian suurin. Savosolar kertoi tarjouskilpailun voittamisesta 9.5.2018. Sopimus kattaa aurinkolämpöjärjestelmän kokonaistoimituksen Grenaa Varmevaerkille. Järjestelmän rakentamisessa ja asennuksissa tehdään…

Continue reading

Loiste Sähköverkon vuoden suurin investointi on Kajaanin Rouvankankaan uusi sähköasema ja maakaapelointi

Sähköntoimitusvarmuutta parannetaan Uuden Sairaalan ja Prikaatin alueille Loiste Sähköverkko Oy investoi verkostoon tänä vuonna yhteensä 20,5 M€. Pääosa investoinneista kohdistuu jakeluverkkoon. Investointitasoa on nostettu kaksi miljoonaa euroa toimitusvarmuuden parantamisen nopeuttamiseksi. Suurin yksittäinen jakeluverkkoinvestointi on Hyrynsalmen Istonpitkä -hanke, jossa Hyrynsalmen taajaman itäosa maakaapeloidaan kokonaan. Investointitaso nousee edellisestä vuodesta noin kaksi miljoonaa euroa, jolla parannetaan sähkön toimitusvarmuutta…

Continue reading

Fingridin Venäjän rajasiirtomaksu laskee

Fingrid laskee Suomen ja Venäjän sähkökaupan rajasiirtomaksun tasoa 1.7.2018 alkaen. Tasoa laskemalla maksutulo voidaan sovittaa rajakaupan aiheuttamiin kustannuksiin. Dynaaminen rajasiirtomaksu tukee kannattavaa rajakauppaa. Fingrid laskee 400 kilovoltin rajasiirtomaksun tasoa Venäjän rajalla 1.7.2018 alkaen. Uusi ei-huipunaikainen kerroin (knoncap) on heinäkuusta alkaen 0,20 ja huipunaikainen kerroin (kcap) on 0,0. Kertoimien laskemisen syynä on maksutulojen sovittaminen rajakaupan aiheuttamiin…

Continue reading

Marja Kaitaniemi valittiin Suomen Tuulivoimayhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi

Marja Kaitaniemi TuuliWatti Oy:n hankekehityspäällikkö Marja Kaitaniemi valittiin Suomen Tuulivoimayhdistys ry:n (STY) uudeksi puheenjohtajaksi yhdistyksen hallituksen kokouksessa maanantaina 21.5. Kaitaniemi on aiemmin toiminut STY:n hallituksen varapuheenjohtajana sekä aktiivisesti yhdistyksen valiokunnissa. Suomen Tuulivoimayhdistyksen hallitus valitsi kokouksessaan uudeksi puheenjohtajakseen Marja Kaitaniemen. Kaitaniemellä on vahva uusiutuvan energian osaaminen niin tuulivoimahankekehityksen kuin energia- ja ilmastopolitiikan sekä sidosryhmäyhteistyönkin osa-alueilta.  ST1…

Continue reading

Vaasan Sähkö: Operatiivinen tulos selkeässä nousussa

Vaasan Sähkö. Kuva: Ann-Sofi Berg Vuoden 2018 ensimmäisen kvartaalin aikana Vaasan Sähkö -konsernin liikevaihto oli 44,7 M€ liikevoiton ollessa 6,5 M€. Liikevaihdon muutos oli 12,3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Omavaraisuusaste säilyi erinomaisella tasolla (54,2 %). Konsernin operatiivinen tulos näytti alkuvuonna selkeää nousua. Tulosta kuitenkin rasitti Seinäjoen voimalaitoksen omistusjärjestelyistä johtuva viiden miljoonan euron kertaluontoinen sähkönhankintakulu. Sijoitus palautuu…

Continue reading