Vattenfall peruskunnostaa Leuhunkosken vesivoimalaitosta

Vattenfall Oy on allekirjoittanut ABB:n kanssa sopimuksen koskien sähköautomaatiouudistusta Leuhunkosken vesivoimalaitoksella. Tämän lisäksi Vattenfall on allekirjoittanut sopimuksen Andritz Oy:n kanssa koskien turpiinin säätöhydrauliikkaa. Sähköautomaatiouudistus merkitsee, että Leuhunkosken voimalaitoksen automaatio, magnetointi, tahdistus ja suojaus uusitaan. Uuteen turpiinisäätäjään lisätään taajuudentukemistoiminto, mikä mahdollistaa osallistumisen käyttö- ja häiriöreservimarkkinoille. Turbiinin säätöhydrauliikan osalta matalapaineinen säätöhydrauliikkakoneikko vaihdetaan korkeapaineiseksi hydrauliikkakoneikoksi. Korkeapaineinen säätöhydrauliikkakoneikko mahdollistaa…

Continue reading

EPSI Ratingin Sähkön vähittäismyynti 2016 -tutkimus Asiakkaat tyytyväisimpiä paikallisyhtiöihin: Keravan Energia huikealla tuloksella kärkeen

Hyvä huolenpito asiakkaille tärkeää, palvelunlaatu laskenut         EPSI Ratingin vuosittain tekemä Sähkön vähittäismyynti-tutkimus⃰  selvittää yhtiöiden asiakastyytyväisyyttä ja asiakasuskollisuutta sekä sitä, mikä tekee asiakkaista tyytyväisiä ja uskollisia. Tänä vuonna tutkimuksessa oli mukana suuryhtiöiden lisäksi myös paikallisyhtiöitä. Yksityisasiakkaiden ykkönen asiakastyytyväisyydessä on Keravan Energia. Tulokset tuotetaan indeksillä 0-100, jossa 75 on erittäin hyvä taso. Paikallisyhtiöt ottivat kärkisijat sähköyhtiöiden asiakastyytyväisyystutkimuksessa.”Kokonaisuutena…

Continue reading

Eurooppalaiset energiayhtiöt vaativat EU-päättäjiltä toimia vahvan hintasignaalin saamiseksi Euroopan hiilidioksidimarkkinoille

Magritte-ryhmään kuuluvien eurooppalaisten energiayhtiöiden toimitusjohtajat kokoontuivat Euroopan Parlamenttiin Magritte-ryhmään kuuluvien kuuden suuren eurooppalaisen energiayhtiön – Centrica, CEZ, ENGIE, Fortum, Iberdrola, Innogy – toimitusjohtajat kokoontuivat tänään Euroopan Parlamenttiin Strasbourgiin peräänkuuluttaen korkeampaa tavoitetasoa Euroopan hiilidioksidimarkkinan uudistamisessa. Yhtiöiden toimitusjohtajat osallistuivat Euroopan Parlamentin jäsenten julkiseen kuulemiseen. Yhtiöt toivottivat tervetulleeksi Pariisin sopimuksen ratifioinnin ja sen voimaan saattamisen ennen ilmastokokousta. Tämä…

Continue reading

Neste Jacobs ja Baltic Connector sopimukseen projektinhallintapalveluiden toimittamisesta Baltic Connector -kaasuputkiprojektiin

Teknologia-, suunnittelu- ja projektinjohtoyhtiö Neste Jacobs Oy ja valtionyhtiö Baltic Connector Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen koskien projektinhallintapalveluiden toimittamista Baltic Connectorin kaasuputkihankkeeseen Suomen ja Viron välille. Neste Jacobs toimii “Owner’s Engineer” -roolissa osana integroitua projektinhallintatiimiä. Balticconnector-kaasuputki avaa Suomen kaasumarkkinat sekä yhdistää Suomen ja Baltian kaasumarkkinat Euroopan kaasumarkkinoihin. Kaasuputki lisää myös huoltovarmuutta ja energiaturvallisuutta koko alueella. Baltic…

Continue reading

Fortum ostaa kolme, yhteensä 170 megawatin tuulivoimaprojektia Norjasta

Fortum on tänään sopinut kolmen tuulivoimaprojektin ostamisesta norjalaiselta Nordkraftilta. Kauppa sisältää toiminnassa olevan Nygårdsfjelletin tuulipuiston sekä täysin luvitetut Ånstadblåheian ja Sørfjordin projektit. Fortum ja Nordkraft solmivat myös yhteistyösopimuksen tuulipuistojen rakennuttamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta. Fortum arvioi, että kauppa saadaan päätökseen vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä. Kaupan hintaa ei julkaista. Fortum valmistelee Ånstadblåheian ja Sørfjordin projektien rakennuttamista ja…

Continue reading

Suur-Savon Sähkö Oy ja KPA Unicon Oy ovat sopineet 5 MW biolämpölaitoksen toimittamisesta Rantasalmelle

Uudella laitoksella korvataan nykyinen vuonna 1980 käyttöönotettu kattilalaitos. Susimäen teollisuusalueella sijaitseva laitos tuottaa kaukolämpöä Rantasalmen kirkonkylään ja prosessilämpöä Savopak Oy:n tehtaalle. Laitos käyttää polttoaineena paikallista metsähaketta, sivutuotteita Savopak Oy:n tehtaalta ja muista alueen puuteollisuusyrityksistä. Biopolttoaineiden osuus Rantasalmen lämmöntuotannossa tulee jatkossakin pysymään lähellä sataa prosenttia. Hanke käynnistyy välittömästi ja laitoksen käyttöönotto on syksyllä 2017. Maanrakennus- ja…

Continue reading

Empower toteuttaa Korian sähköaseman uudistuksen ja perusparannuksen Fingrid Oyj:lle

Lähes kolme vuotta kestävässä hankkeessa pääurakoitsijana toimiva Empower PN Oy toteuttaa Fingridin Korian sähköaseman mittavan perusparannuksen ja uudistamisen. Sopimuksen arvo on Empowerille yli 11 miljoonaa euroa. Korian sähköasema sijaitsee Kouvolan läheisyydessä. Asema on tärkeässä roolissa tilaajan kantaverkon häiriöttömän toiminnan ja paikallisen prosessiteollisuuden energiansaannin kannalta. – Kantaverkon jatkuvalla kehittämisellä varmistamme, että kantaverkko ja koko sähköjärjestelmä täyttää sille…

Continue reading

Teollisuuden energiankäyttö laski 3 prosenttia vuonna 2015

Teollisuuden energiankäyttö vuonna 2015 väheni Tilastokeskuksen mukaan 3 prosenttia edellisvuodesta. Teollisuus kulutti energiaa 504 petajoulea (PJ). Sähkön kokonaiskäyttö teollisuudessa väheni 2 prosenttia. Energian käyttö teollisuudessa Vuonna 2015 teollisuustuotannon volyymi laski edelleen vuotta aiemmasta, mikä heijastui myös teollisuuden energiankäyttöön. Energiankulutus laski viidettä vuotta peräkkäin päätyen lähes vuoden 2009 lukuihin, finanssikriisiä seuranneen pudotuksen tasolle. Merkittävin käytetty energialähde…

Continue reading

Sähkön siirtokapasiteettia lisää Suomen ja Ruotsin välille – uuden siirtoyhteyden hankevalmistelut alkavat

Kantaverkkoyhtiö Fingrid ja Ruotsin kantaverkkoyhtiö Svenska Kraftnät aloittavat uuden Suomen ja Ruotsin välisen vaihtosähköyhteyden valmistelun. Yhteys lisäisi maiden välistä siirtokapasiteettia 800 megawattia, mikä on noin 30 prosentin lisäys nykyiseen verrattuna. Voimajohtoa on suunniteltu Ruotsin Messauresta Suomen puolelle Keminmaan kautta Pyhänselkään. Tavoitteena on saada hanke valmiiksi vuoteen 2025 mennessä. Fingrid ja Svenska Kraftnät ovat tehneet yhteisen…

Continue reading

Fennovoima toimitti suunnitteluaineistoa Säteilyturvakeskukselle

Fennovoima toimitti eilen rakentamislupahakemukseensa liittyvää suunnitteluaineistoa Säteilyturvakeskuksen arvioitavaksi. Toimitetussa aineistossa kuvataan laitoksen turvallisuussuunnittelun perusperiaatteet sekä suunnittelussa käytettyjä menettelyjä. Fennovoiman ydinvoimalaitos rakennetaan Säteilyturvakeskuksen uusien ohjeiden mukaisesti ja nyt toimitetussa aineistoissa kerrotaan, miten uudet ohjeet tullaan soveltamaan laitoksen suunnittelussa ja rakentamisessa. Lisäksi aineisto sisältää yksittäisen järjestelmän kuvauksen, jota tullaan käyttämään koko voimalaitoksen järjestelmäaineiston mallina seuraavissa toimituksissa. Fennovoima…

Continue reading