Raahen Voima Oy rakennuttaa nesteytetyn maakaasun terminaalin

SSAB:n ja EPV Energia Oy:n yhteisyritys Raahen Voima Oy rakennuttaa nesteytettyä maakaasua vastaanottavan terminaalin SSAB:n Raahen-tehtaan alueelle. Investoinnin kokonaisarvo on 11 miljoonaa euroa, ja hankkeen on tarkoitus valmistua keväällä 2018. Terminaali sijoitetaan Raahen-tehtaan kuumavalssaamon itäiselle sivulle. Nesteytetty maakaasu tuodaan Raaheen autokuljetuksena Manga LNG Oy:n Tornion terminaalista, ja sitä tullaan SSAB:n Raahen-tehtaalla käyttämään pääosin nauhavalssaamon askelpalkkiuunien…

Continue reading