Empower vahvistaa asemiaan Elenian sähköverkkopalvelujen kumppanitoimittajana

Empower-konserniin kuuluva Empower PN Oy ja sähkönsiirtoyhtiö Elenia Oy ovat solmineet mittavan kumppanuussopimuksen sähköverkon verkosto- ja palvelutöistä vuosille 2017–2019. Sopimuksen arvo on Empowerille yli 20 M€. Siihen sisältyy myös kaksi kahden vuoden optiota. Sopimus koskee sähkön jakeluverkon suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitopalveluita, vianhoitopalvelua sekä sähköasemien kunnossapitopalveluita. ”Kattava kumppanuussopimus on merkittävä strateginen askel Empowerin Jakeluverkko-toimialalle. Pitkä sopimuskausi…

Continue reading

Gasum investoi nykyaikaiseen biojätteen käsittelyyn lisäämällä Oulun biokaasulaitoksen kapasiteettia

Gasum on tehnyt investointipäätöksen Oulun biokaasulaitoksen kapasiteetin laajentamisesta. Laajennushanke on osa yhtiön strategista tavoitetta kasvattaa uusiutuvaa biokaasumarkkinaa ja ohjata erilaisia sivuvirtoja biokaasulaitoksiin. Biokaasulaitos on nykyaikainen kestävä ratkaisu eloperäisen jätteen käsittelyyn. Gasumin Oulun biokaasulaitoksen biojätteen käsittelykapasiteetti kaksinkertaistetaan nykyisestä 60 000 tonniin vuodessa. Laajennuksen jälkeen yhtiö kykenee tarjoamaan entistä paremmin biohajoavan jätteen käsittelypalvelua myös nykyisten asiakkuuksiensa lisäksi…

Continue reading

Kokkolan Energian ja KENETin yt-neuvottelut päätökseen

Heinäkuussa käynnistyneet Kokkolan Energia Oy:n ja KENET Oy:n henkilöstöä koskeneet yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen. Neuvotteluiden aiheena oli työvoiman käytön mahdollinen vähentäminen taloudellisista, tuotannollisista ja työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuneista syistä. Tavoitteena oli selkeyttää, uudistaa ja parantaa organisaatiorakenteen toimivuutta. Talouden kehitystarve syntyi markkinatilanteesta, markkinarakenteen muutoksista ja yhtiöiden taloudellisesta tilanteesta johtuvista suorista talouden tehostamistarpeista. Neuvotteluiden tuloksena arviolta 13…

Continue reading

Wärtsilä toimittaa 225 MW voimalaitoksen Dentonin kaupungille Texasiin, Yhdysvaltoihin

Wärtsilä on allekirjoittanut merkittävän sopimuksen 225 MW Smart Power Generation -voimalaitoksen toimituksesta Denton Municipal Electricille, joka on Texasissa sijaitseva Dentonin kaupungin omistama sähköyhtiö. Voimalaitos tuottaa säätövoimaa kaupungille, joka on siirtymässä vihreään, vähäpäästöiseen voimantuotantojärjestelmään. Sen tavoitteena on toteuttaa 70 % energiantuotannosta uusiutuvien energialähteiden avulla vuoden 2019 alkuun mennessä ‘Renewable Denton plan’ -suunnitelmansa mukaisesti. Wärtsilän toimitukseen sisältyy…

Continue reading

Harjavallan vesivoimalaitoksella vihittiin käyttöön uusi voimalaitosyksikkö

Länsi-Suomen Voiman Harjavallan vesivoimalaitoksella vihittiin tänään käyttöön uusi voimalaitosyksikkö.  Tapahtuma on Suomen oloissa poikkeuksellinen, sillä edellisestä merkittävästä vesivoimakapasiteetin lisäyksestä Suomen jokiin on kulunut yli 15 vuotta.  Työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston ylijohtaja Riku Huttunen korosti vihkimispuheessaan vesivoiman merkitystä Suomen energiataloudessa:  ”Vesivoimalla on suuri rooli säätövoimana Suomen sähköjärjestelmässä. Vaihtelevan uusiutuvan tuotannon aiheuttama tarjonnan ja hinnan heilahtelu tarvitsee…

Continue reading

Suomen ensimmäinen LNG-terminaali avattiin – mahdollistaa LNG-toimitukset myös kaasuverkoston ulkopuolelle

Suomen ensimmäinen LNG-terminaali avattiin Porissa – mahdollistaa LNG-toimitukset myös kaasuverkoston ulkopuolelle. Suomen ensimmäinen LNG-tuontiterminaali avattiin maanantaina 12.9.2016 Porissa. Samalla alkavat myös nesteytetyn maakaasun (LNG) asiakastoimitukset. Terminaali mahdollistaa nesteytetyn maakaasun toimitukset myös kaasuverkoston ulkopuoliselle teollisuudelle, meriliikenteelle ja raskaalle liikenteelle sekä monipuolistaa Suomen energiamarkkinoita. Nesteytetyn maakaasun saatavuus Suomessa paranee terminaalin avautumisen myötä huomattavasti. Tämä on tärkeä kilpailukykytekijä…

Continue reading

Väitös: Tulevaisuuden sähköverkkojen energiavarastot vaativat hierarkkista säätöä ja energiatason hallintaa

Omid Palizban on kehittänyt sähkötekniikan alan väitöstutkimuksessaan uutta teknologiaa mikrosähköverkkojen ja etenkin niihin liittyvien akkupohjaisten energiavarastojen hajautettuun ohjaukseen. Hän on soveltanut uutta standardia järjestelmän hierarkkiseen säätöön. Palizbanin väitöstutkimus Vaasan yliopistossa on tehty Älykkäät sähköjärjestelmät -tutkimusryhmässä.   Tutkimus liittyy tehon ja energian hallintaan älykkäissä sähköverkoissa. Sähköjärjestelmän rakenne on isossa muutoksessa. Tähän ovat vaikuttaneet niin energian hinta kuin…

Continue reading

Ensimmäinen miljoona tonnia kierrätyspolttoainetta käytetty Lahti Energian Kymijärvi II -voimalaitoksella – Valmetin kaasutusteknologia tukee kiertotaloutta

Lahti Energian Kymijärvi II -laitoksella hyödynnettiin miljoonas tonni kierrätyspolttoainetta sähkön ja lämmön tuotannossa elokuun lopussa. Lahti Energian Kymijärvi II -laitos saavutti uuden teknologian virstanpylvään kun laitoksella hyödynnettiin miljoonas tonni kierrätyspolttoainetta sähkön ja lämmön tuotannossa. Lahti Energian ja laitostoimittaja Valmetin yhteistyöllä uusi tekniikka on saatettu toimivaksi ratkaisuksi, jolla on tärkeä rooli Lahti Energian tuotannossa. Lahti Energian…

Continue reading

Taaleri on perustanut uuden energiayhtiön ja solminut ensimmäiset yhteistyösopimukset

Finanssikonserni Taalerin Energia-liiketoimintasegmentti aloittaa toimintansa. Segmentin muodostava Taaleri Energia Oy kehittää, rakentaa, rahoittaa ja operoi energiahankkeita. Yhtiö tähtää kansainvälisiin energiahankkeisiin. Tähän liittyen ensimmäiset yhteistyösopimukset on solmittu sekä Wärtsilän että ABB:n kanssa. “Taaleri on nykyisellään Suomen toiseksi suurin tuulisähkön tuottaja. Yhteistyö merkittävien kansainvälisten toimijoiden kanssa liittyy Taalerin uuteen, uusiutuvan energian aluevaltaukseen, aurinkoenergiaan. Tavoittelemme yhdessä energiatuotantoalustoja eri…

Continue reading

Energian hintojen lasku loiveni toisella neljänneksellä

Tilastokeskuksen tietojen mukaan energiatuotteiden hinnat jatkoivat laskuaan vuoden 2016 toisella neljänneksellä verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Energian hintojen lasku ei kuitenkaan jatkunut yhtä jyrkkänä kuin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Sähkön hinta Pohjoismaisessa sähköpörssissä kääntyi jopa pitkästä aikaa selvään nousuun verrattuna hintaan vuosi sitten. Voimalaitospolttoaineiden hinnat lämmöntuotannossa Suomeen tuotavien öljytuotteiden hinnat pysyivät öljyn maailmanmarkkinahinnan tavoin matalalla tasolla…

Continue reading