Wärtsilä ja Gasum kehittävät yhdessä LNG-markkinoita

Wärtsilä ja Gasum ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka tarkoituksena on kehittää maakaasun käyttöä, jakelua ja huoltoratkaisuja meri- ja maasovelluksissa. Sopimus allekirjoitettiin Helsingissä tänään 29. elokuuta 2016. Wärtsilä tarjoaa kaasun arvoketjuun liittyvää teknistä tietotaitoa, ja Gasumilla taas on vankka asiantuntemus maa- ja biokaasun jakelusta ja myynnistä. Laivasovelluksissa käytettävän nesteytetyn maakaasun (LNG) kehitystyössä hyödynnetään myös Gasumin tytäryhtiön Skangasin…

Continue reading

Kivihiilen kulutus kasvoi tammi-kesäkuussa, pitkällä aikavälillä kulutus vähentynyt

Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan kivihiilen kulutus kasvoi tämän vuoden ensimmäisellä puolikkaalla 10 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kivihiiltä käytettiin sähkön- ja lämmöntuotannon polttoaineena 1,7 miljoonaa tonnia, joka vastaa energiasisällöltään 41 petajoulea. Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna kivihiilen kulutus on kuitenkin selvästi vähentynyt. 2000-luvun tammi-kesäkuun keskiarvoon verrattuna kivihiilen kulutus oli vuoden alkupuoliskolla kolmanneksen matalammalla tasolla. Vuoden 2015 ja…

Continue reading

Suomen suurin tuulivoimapuisto täydessä tuotannossa Kalajoella

TuuliWatti Oy:n rakentama suurtuulipuisto Kalajoen Mustilankankaalla on nyt kokonaisuudessaan tuotannossa. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa alueelle rakennettiin 22 ja niiden valmistuttua laajennusvaiheessa kuusi tuuliturbiinitoimittaja Vestaksen 3,3 megawatin V126-tuulivoimalaa. Mustilankankaan 1.500 hehtaarin kaava-alueelle rakennettu kokonaisuus muodostaakin Suomen suurimman tuulipuiston, jonka kokonaisteho on 92,4 megawattia. 28 voimalan vuosituotanto on kaikkiaan noin 300.000 megawattituntia, mikä vastaa 140.000 suomalaisen kerrostalokaksion sähkönkulutusta.  Suomalainen TuuliWatti on viime…

Continue reading

Uusi voimajohto Äänekoskelta Laukaaseen – investoinnin kokonaisarvo 6,7 miljoonaa euroa

Äänekoskella ensi vuonna valmistuva Metsä Groupin biotuotetehdas tulee tuottamaan sähköä yli kaksi kertaa oman tarpeen. Jotta tehtaan tuottama sähköteho saadaan siirretyksi eteenpäin kantaverkossa ja sähkön siirtoon saadaan lisää varmuutta, on kantaverkosta vastaava Fingrid Oyj tehnyt päätöksen uuden voimajohdon rakentamisesta Äänekoskelta Laukaaseen. Äänekoskella sijaitsevan Koiviston sähköaseman ja Laukaassa sijaitsevan Vihtavuoren sähköaseman välille rakennettavan voimajohtoreitin pituus on…

Continue reading

Vesi satoi Kemijoki Oy:n laariin – tuotanto kasvoi kesällä viidenneksen

Kuvaoikeudet: Kemijoki Oy Kemijoen alue on ollut koko kesän ajan hyvin sateinen. Kevättulvan jälkeen runsaat sateet ovat nostaneet virtaamia vähän väliä tulvarajoille. Etenkin elokuussa on ollut märkää. Onneksi lomalaisille sattui heinäkuun puolivälin jälkeen lyhyt aurinkoinen jakso. Tulva-ajan sekä sateisen kesän vuoksi sähköntuotantomme onkin ollut 20 % keskimääräistä suurempaa. Virtaamat ovat olleet korkeat, mutta olemme joutuneet…

Continue reading

Ramboll osti kaksi tuulivoimaan erikoistunutta konsultointiyritystä

Ramboll-konserni on vahvistanut asemiaan kasvavilla tuulivoimamarkkinoilla hankkimalla omistukseensa saksalaiset yritykset BBB Umwelttechnik GmbH:n ja CUBE Engineering GmbH:n. Yrityskauppojen tuomien 85 lisätyöntekijän myötä yhtiö tarjoaa tuulivoimaan liittyviä konsultointipalveluja maailmanlaajuisesti jo lähes 350 asiantuntijan voimin. BBB ja CUBE ovat vahvoja toimijoita maatuulivoima-alalla. Yli 20 vuotta toimineet yritykset ovat kumpikin olleet kehittämässä maatuulivoimaa pilotti- ja demohankkeista kaupallisen mittakaavan…

Continue reading

Raportti: Pohjoismaisen sähköjärjestelmän haasteet ja mahdollisuudet

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt Svenska kraftnät, Statnett, Fingrid ja Energinet.dk julkaisevat raportin, joka esittelee yhtiöiden näkemyksiä pohjoismaisen sähköjärjestelmän tulevista haasteista ja mahdollisuuksista vuoteen 2025 mennessä. Pohjoismainen sähköjärjestelmä on murroksessa. Muutoksia aiheuttavat ennen kaikkea ilmastopolitiikka (joka puolestaan lisää uusiutuvien energialähteiden kehittämistä), teknologian kehitys sekä markkinoiden, käytön ja suunnittelun yhteiseurooppalaiset puitteet. Järjestelmän muutos on käynnistynyt, ja siitä tulee entistä…

Continue reading

Kotkan Energia ja Fortum kokeilevat hevosen kuivikelantaa energiantuotannossa

Kotkan Energia ja Fortum kokeilevat yhteistyössä hevosen kuivikelantaa energiantuotannossa Hovinsaaren biovoimalaitoksella elo-syyskuun aikana. Hovinsaaren biovoimalaitos käyttää polttoaineenaan metsähaketta, kuorta, purua, metsäteollisuuden sivutuotteita, jyrsinturvetta ja kierrätyspolttoaineita. “Hevosen kuivikelanta voisi soveltua meille hyvin rinnakkaispolttoaineeksi muihin polttoaineisiin sekoitettuna. Kuivikelanta on energiasisällöltään hyvää, eikä siitä tule hajua tai muitakaan haittoja”, kertoo Kotkan Energian toimitusjohtaja Vesa Pirtilä. Fortum aloitti hevosen…

Continue reading

STUK valvoo Loviisan ydinvoimalaitoksessa alkavaa vuosihuoltoa

Fortum Power and Heat Oy aloitti Loviisan ydinvoimalaitoksen tämän vuoden vuosihuollot sunnuntaina 7. elokuuta. Vuosihuoltojen aikana Säteilyturvakeskus valvoo, että Fortum varmistaa töiden turvallisen toteutuksen eikä vuosihuolloista aiheudu säteilyvaaraa laitoksen työntekijöille tai ympäristölle. Sunnuntaina alkaneen Loviisan ykkösyksikön huolto kestää Fortumin suunnitelman mukaan kuukauden. Kyseessä on neljän vuoden välein tehtävä huolto, jossa yhtiö tekee tavanomaista vuosihuoltoa enemmän…

Continue reading

Fortumin Loviisan voimalaitoksen vuosihuolto 2016 alkaa

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa sunnuntaina 7. elokuuta laitoksen ykkösyksiköstä, minkä jälkeen huolletaan kakkosyksikkö. Voimalaitoksen ykkösyksiköllä on tänä vuonna vuorossa laaja vuosihuolto eli niin kutsuttu nelivuotisvuosihuolto ja kakkosyksiköllä lyhyt vuosihuolto. Koko vuosihuollon arvioidaan kestävän noin kahdeksan viikkoa. Normaalien määräaikaishuoltotöiden ja polttoaineen vaihdon lisäksi merkittävimpiä töitä tämän vuoden vuosihuollossa molemmilla laitosyksiköillä on korkeapaineturbiinin modernisointi sekä päämuuntajan…

Continue reading