Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitosta varten tarvittavien voimajohtojen ympäristövaikutusten arviointiselostus on valmistunut

Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj on varautunut vahvistamaan sähkönsiirron kantaverkkoa Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitosta varten.  Voimajohtoja koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostus on toimitettu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle, joka toimii arviointimenettelyn yhteysviranomaisena. Yhteysviranomainen tiedottaa arviointiselostuksesta ja selostusta esitellään yleisötilaisuuksissa kesäkuussa. Fennovoima Oy suunnittelee Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitosta Pohjois-Pohjanmaan Pyhäjoelle. Fingrid Oyj on tarkastellut ydinvoimalaitoksen kantaverkkoon liittämisen vaihtoehtoja ja kantaverkon vahvistamistarpeita kokonaisuutena ja on…

Continue reading

Skangas toimittaa Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy:lle LNG:ta biohöyrykattilalaitokseen

Skangas toimittaa Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy:lle LNG:ta biohöyrykattilalaitokseen Skangas toimittaa nesteytettyä maakaasua (LNG) energiayhtiö Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy:lle uuteen biohöyrykattilalaitokseen. Höyrykattilalaitoksella tuotetaan Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n tarvitsemaa höyryä noin 220 000 MWh vuodessa. STEPin höyrykattilalaitos käyttää polttoaineenaan puupellettiä ja varapolttoaineena LNG:tä. Höyrykattilalaitos tulee korvaamaan raskaan polttoöljyn käyttöä Harjavallan Suurteollisuuspuiston energian tuotannossa….

Continue reading