Turku Energia ja St1 ovat solmineet aiesopimuksen Turkuun rakennettavasta geotermisestä laitoksesta

Turku Energia ja energiayhtiö St1 ovat solmineet aiesopimuksen geotermisen laitoksen suunnittelemisesta ja rakentamisesta Turkuun.  St1 toteuttaa parhaillaan geotermisen energian pilottihanketta Espoossa.  Lopullinen päätös laitoksen rakentamisesta Turkuun tehdään Espoon pilottihankkeen jälkeen. Toteutuessaan laitos tuottaisi geotermistä energiaa Turku Energian käyttöön aikaisintaan vuonna 2018. Turku Energian tavoitteena on lisätä hankkeen myötä päästöttömän energian määrää kaukolämmön ja -jäähdytyksen tuotannossaan….

Continue reading

Fingridin suurhanke eteni Forssaan, historiallisesti merkittävää voimajohtoa uusitaan 135 miljoonalla eurolla

Suomen vanhinta voimajohtolinjaa noin 420 kilometrin pituista “Rautarouvaa” on uudistettu osuus kerrallaan. Työt ovat edenneet Forssan alueelle, seuraavaksi uudistustöitä jatketaan Forssasta länteen Liedon suuntaan ja idässä Lappeenrannan ja Kouvolan välillä. 1920-luvulla rakennettu Rautarouvaksi nimetty voimajohto on Suomen kantaverkon vanhin osa ja ensimmäinen Suomen valtion rakennuttama voimajohto. Se kuljetti sähköä Imatran vesivoimalaitokselta Viipuriin sekä Hikiän kautta…

Continue reading

Vapo on tehnyt ostotarjouksen Outokummun Energia Oy:n lämpöliiketoiminnasta

Vapo Oy pyrkii hankkimaan omistukseensa Outokummun Energia Oy:n lämpöliiketoiminnan, jonka lämmönmyynti on noin 50 GWh ja liikevaihto noin 3,7 miljoonaa euroa vuodessa. Järjestely on määrä saattaa loppuun kuluvan vuoden loppuun mennessä. Toteutuminen edellyttää Outokummun kaupunginvaltuuston ja -hallituksen hyväksynnät. Outokummun kaupunginvaltuuston on tarkoitus käsitellä yhtiön myymistä kokouksessaan 20.6.2016. Järjestely toteutetaan osana yrityskauppaa, jolla Outokummun kaupunki myy…

Continue reading

Fortum investoi Leppikosken vesivoimalaitoksen uudistamiseen Oulujoen vesistössä

Fortum peruskorjaa tänä vuonna Oulujoen vesistössä Emäjoella sijaitsevan Leppikosken vesivoimalaitoksen kakkoskoneiston. Työt alkavat toukokuussa ja kestävät marraskuulle. Investoinnin arvo, joka sisältää myös tulevan ykköskoneiston peruskorjauksen vuonna 2017, on 10,5 miljoonaa euroa. Leppikosken voimalaitos tuottaa koneistojen peruskorjausten jälkeen entistä enemmän uusiutuvaa energiaa. Laitoksen maksimiteho kasvaa noin 2 megawatilla ja vuosituotanto runsaalla 2 gigawattitunnilla. Lisäys vastaa noin…

Continue reading

Fingridin ideakilpailusta neljä tuoretta ideaa kantaverkon kunnossapidon kehittämiseen

Fingrid haki avoimessa ideakilpailussaan uusia kehitysideoita kantaverkon kunnossapitotöiden ja viankorjauksen parantamiseen ja kehittämiseen. Tulleista ideoista valikoitui neljä toteutuskelpoista ideaa, jotka tukevat kehitystä kohti yhä enemmän kuntoon ja mittaustietoon perustuvaa kunnossapitoa. Ideakilpailu oli myös askel kohti Fingridin tavoittelemaa entistä avoimempaa innovaatiotoimintaa. Kunnossapidon kehittämisen tavoitteena on vähentää kantaverkon vioista ja kunnossapitotöistä aiheutuvaa haittaa asiakkaille ja yhteiskunnalle. Vaikka…

Continue reading

Väitös: Kaupunkiympäristöön soveltuva Savonius-tuulivoimala saa lisää tehoa

Yksi Savonius-tuuliturbiinin muunnoksista on Windside-turbiini, jonka voi nähdä esimerkiksi Vaasan yliopiston Fabriikki-rakennuksen katolla. Suomalaista keksintöä, pystyakselista Savonius-tuulivoimalaa, voidaan edelleen kehittää, käy ilmi Svetlana Marmutovan Vaasan yliopistossa tekemästä väitöstutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan Savonius-tuulivoimalan tehokerrointa voidaan parantaa noin kahdeksan prosenttia eli kaksi prosenttiyksikköä roottorin mekaniikkaa muuttamalla.  Tuulivoimalan tehokerroin on voimalan tuottaman tehon ja ilmavirtauksessa olevan tehon suhde. Väitöstutkimuksessa…

Continue reading

Kolme pohjoismaista energiayhtiötä esittävät toimenpiteitä EU:n päästökaupan vahvistamiseksi

Pohjoismaiden kolme suurinta energiayhtiötä Fortum, Statkraft ja Vattenfall esittävät EU:n päästökauppaan parannuksia, jotta se vastaisi paremmin Pariisin ilmastosopimuksen kunnianhimoisia tavoitteita. Yritysten toimitusjohtajien allekirjoittamassa yhteisessä kannanotossa (liitteenä englanniksi) yhtiöt esittävät kolmea välitöntä toimenpidettä, jotka tulisi sisällyttää parhaillaan käsittelyssä olevaan neljättä päästökauppakautta koskevaan EU:n päästökauppadirektiivin muutokseen. Pariisin sopimuksessa luotiin kansainvälinen pitkän aikavälin poliittiset puitteet maailmanlaajuiseen siirtymiseen kohti…

Continue reading

Jyväskylän Energian yhteistoimintamenettely päättynyt

Jyväskylän Energia -yhtiöiden energiantuotantoa ja siihen liittyviä tukipalveluita koskeva yhteistoimintamenettely on saatu päätökseen. Lomautukset kohdistuvat 60 henkilöön, ja niiden lasketaan tuovan noin 400 000 euron säästöt.  Yhteistoimintamenettelyyn päädyttiin tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Vallitsevan markkinatilanteen ja ilmastotrendien takia Keljonlahden ja Rauhalahden voimalaitosten yhtäaikainen käyttö tulee tänä vuonna jäämään aiempaa vähäisemmäksi. Keljonlahden voimalaitos on tänä vuonna pois…

Continue reading

ELY-keskus lausui Siikajoen Kangastuulen tuulivoimahankkeen arviointiselostuksesta

Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa hankealueen keskiosaan on osoitettu tuulivoimaloiden alue (tv-1, 319 Revonlahti), johon vaihtoehdossa 1 tuulivoimalat sijoittuvat kokonaan. Vaihtoehdossa 2 hankealueen pohjois- ja eteläosan voimaloista 11 ei sijoitu kyseiselle alueelle. Asukaskyselyyn vastanneista 64 % arvioi tuulivoimaloiden toiminnan aikaiset vaikutukset asumisviihtyisyyteen kielteisiksi. Eniten vastaajia huoletti melu, jonka pelätään mm. vaikuttavan asumisviihtyvyyteen, terveyteen ja ulkona oleskelun miellyttävyyteen….

Continue reading

Uusi biomassaa käyttävä voimalaitos vihittiin käyttöön Tukholman Värtanilla

Fortumin ja Tukholman kaupungin yhteisesti omistaman Fortum Värmen uusi, biopolttoainetta käyttävä sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitos (CHP) vihittiin tänään käyttöön Tukholman Värtanilla. Laitos aloittaa kaupallisen tuotannon syksyllä, jolloin se alkaa tuottaa kaukolämpöä metsätähteestä ja jätepuusta lähes 200 000 kotitaloudelle. Hakkeen kulutus päivässä on noin 12 000 kuutiometriä. “Pitkän prosessin päätteeksi yksi maailman suurimmista biopolttoaineita hyödyntävistä sähkön…

Continue reading