Fingridiltä suurinvestointeja Etelä-Karjalaan Kemiran Joutsenon tehtaan laajennuksen myötä

Fingrid suunnittelee uuden Vuoksen sähköaseman ja noin 24 kilometrin pituisen Lempiälä -Vuoksi -voimajohdon rakentamista. Suunnitelmat pohjautuvat Kemiran aikeisiin laajentaa natriumkloraattituotantoa Joutsenon tehtaalla. Tehtaan laajennus lisää sähkön kulutusta, joten Fingrid aikaistaa Etelä-Karjalan kantaverkon lähes 20 miljoonan investointeja. Kemira julkisti maaliskuun lopussa uutisen natriumkloraattituotannon kasvattamisesta Joutsenon tehtaalla. Päätöksen mukaan Kemira aikoo rakentaa Joutsenon tehtaalle uuden natriumkloraatin tuotantolinjan…

Continue reading

Fingrid rakentaa Länsi-Suomen sähköverkkoa entistäkin varmemmaksi – vahvemmat siirtoyhteydet käyttöön Kristiinankaupungista Kokkolaan

Kantaverkkoyhtiö Fingrid reagoi Länsi-Suomen sähköntuotannossa ja -kulutuksessa tapahtuneisiin muutoksiin laajamittaisella noin 260 miljoonan euron investointiohjelmalla. Vahvemmalla verkolla turvataan alueen sähkönsaanti ja mahdollistetaan tuulivoiman liittäminen verkkoon. Tärkeä osa laajasta kokonaisuudesta valmistui 26. – 27.4.2016, kun vahva siirtoyhteys Kristiinankaupungista Vaasaan ja siitä edelleen Kokkolaan otettiin käyttöön.  Länsi-Suomen sähkönsiirtoverkossa on meneillään vuonna 2007 käynnistynyt laajamittainen investointiohjelma. Ikääntynyt pääosin…

Continue reading

Empower ja Teollisuuden Voima sopimukseen asennustyöstä Olkiluodon turbiinilaitoksilla

Empower ja Teollisuuden Voima (TVO) ovat solmineet yhteistyösopimuksen Eurajoella sijaitsevien Olkiluoto 1:n ja Olkiluoto 2:n uudistettavien turbiinilaitosten korkeapaine-esilämmittimien ja lauhdeveden pumppausjärjestelmien asennuksesta. Solmittu sopimus on luottamuksenosoitus ja päänavaus Empowerin Teollisuuspalvelujen projektiliiketoiminnalle ja vahvistaa TVO:n ja Empowerin pitkään jatkunutta yhteistyötä. Projekti koostuu pääasiassa komponenttiasennuksista ja putkistojen hitsaustöistä. Projektityöt toteutetaan vuosien 2017 ja 2018 vuosihuoltojen aikana. Empowerilla on…

Continue reading

Riikka Leskisestä Valonian johtava asiantuntija ja toimialapäällikkö

Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Valonian pitkäaikainen johtava energia-asiantuntija Anne Ahtiainen siirtyy uusiin tehtäviin. Ahtiainen aloittaa Liedon Lämpö Oy:n toimitusjohtajana 1.5.2016 alkaen. Valonian toimintaa johtamaan on valittu kiertotalousasiantuntija Riikka Leskinen. Valonian uudeksi toimialapäälliköksi on valittu YTM Riikka Leskinen 1.8.2016 alkaen. Leskisellä on vahvaa osaamista muun muassa kiertotaloudesta sekä julkisista hankinnoista. Hän on toiminut aikaisemmin…

Continue reading

Fortum jatkaa virtuaalivoimalaitoskokeilua käynnistämällä Pohjoismaiden suurimman sähkövaraston koehankkeen

Fortum käynnistää Pohjoismaiden suurimman sähkövaraston koehankkeen, jonka tavoitteena on tutkia sähkön varastointiin käytettävien akkujen soveltuvuutta sähköjärjestelmän tehotasapainon ylläpitoon. Lisäksi tutkitaan sähkövaraston tarjoamia uusia mahdollisuuksia ja sähkön joustavaa välivarastointia. Sähkövarasto on osa tulevaisuuden energiajärjestelmää, jossa tuotanto ja kysyntä voidaan sovittaa joustavammin yhteen ja näin vähentää myös fossiilisia polttoaineita käyttävien huipputeholaitosten tarvetta. Hankkeessa Fortumin Suomenojan voimalaitokselle asennetaan…

Continue reading

Wärtsilä lähtee mukaan aurinkoenergialiiketoimintaan

Wärtsilän ensimmäisessä aurinkoenergiaprojektissa Jordaniassa 46 MW:n aurinkovoimala yhdistetään olemassaolevaan 250 MW:n Smart Power Generation -polttomoottorivoimalaan. Hybridivoimalan idea on, että aurinkoenergia säästää moottorivoimalan polttoainetta päiväsaikaan. Wärtsilä käynnistää aurinkoenergialiiketoiminnan tarjoamalla suuria, yli 10 megawatin aurinkovoimaloita sekä hybridivoimaloita, joissa yhdistyy Wärtsilän polttomoottorit ja PV-aurinkopaneelit (photovoltaic). Molempia ratkaisuja tarjotaan kokonaistoimituksena. Wärtsilä toimittaa ensimmäisen aurinkoenergiaprojektinsa Jordaniaan. “On hienoa laajentaa tuotevalikoimaa…

Continue reading

Olkiluoto 1 käy taas täydellä teholla

Keskiviikkoaamuna 20. huhtikuuta klo 9.19 Olkiluoto 1 -laitosyksikkö saavutti täyden tuotantotehon. Laitosyksikön sähköntuotanto keskeytettiin vioittuneiden polttoaine-elementtien vaihdon vuoksi maanantaina 11. huhtikuuta 2016. Laitosyksikön palauttaminen takaisin sähköntuotantoon sujui normaalisti ja laitosyksikkö kytkettiin valtakunnan sähköverkkoon lauantaina16. huhtikuuta. OL1:llä havaittiin viallisia polttoainesauvoja kolmessa polttoaine-elementissä. Ne korvattiin uusilla. Muita viallisia elementtejä ei löytynyt. Sähköntuotantoon OL1 palasi suunnitellun aikataulun mukaisesti….

Continue reading

Fortum rakentaa 75 megawatin Solbergin tuulipuiston Pohjois-Ruotsiin

Fortum on päättänyt investoida Solbergin 75 megawatin tuulipuiston rakentamiseen Ruotsissa. Yhtiö ilmoitti aiemmin tänä vuonna kyseisen projektin hankkimisesta. Tuulipuiston perustustyöt aloitetaan kesällä 2016 ja sähköntuotannon arvioidaan alkavan vuoden 2018 alkupuolella. Ruotsalaisella Skellefteå Kraft AB:llä (SKAB) on optio, jonka mukaan yhtiö voi osallistua hankkeeseen 50 %:n osuudella. Osallistuminen edellyttää vielä SKAB:n kunnallisen omistajan myönteistä päätöstä sekä…

Continue reading

Risavikan LNG-tuotantolaitos Skangasin omistukseen

Risavikan LNG-tuotantolaitos Norjassa. Risavikan LNG-tuotantolaitoksen yrityskauppa on saanut Ruotsin ja Norjan kilpailuviranomaisten hyväksynnän. Yrityskauppa vahvistaa Skangasin asemaa LNG-arvoketjun loppupäässä sekä toimijana Norjan markkinoilla ja Pohjanmerellä. Gasum osti vuonna 2014 Lyse-konsernilta osake-enemmistön norjalaisen Skangasin jakeluliiketoiminnasta. Kauppaan kuului myös osto-optio Risavikan LNG-tuotantolaitokseen. Yritysosto oli osa Gasumin strategiaa parantaa kilpailukykyisen LNG:n saatavuutta Pohjoismaissa. “Olemme vuonna 2014 allekirjoitetun sopimuksen…

Continue reading

Jyväskylän Energian tulos koheni

Jyväskylän Energia -konsernin liikevoitto tilikaudelta 2015 oli 7,7 M€. Varsinaisen liiketoiminnan kannattavuutta kuvaava liikevoitto parani edellisestä tilikaudesta 9 M€. Konsernin käyttökate oli 51,9 M€, jossa on parannusta edelliseen tilikauteen verrattuna 3,3 M€. Konsernin liikevaihto oli 186 M€, joka kasvoi edellisestä tilikaudesta 3 M€. Omistajalle tuloutettiin korkoja 12,5 M€. Kaikki korkokulut yhteensä olivat 19,7 M€. Tulos…

Continue reading