Biokaasualan edelläkävijä Biovakka osaksi Gasumin biokaasuliiketoimintaa

Gasum Biovakka Vehmaan biokaasulaitos Biokaasualan ja ravinnekierrätyksen edelläkävijä Biovakka Suomi Oy ja sen emoyhtiö Biovakka Oy siirtyvät osaksi Gasum Oy:n biokaasuliiketoimintaa. Gasum ja yksityiset omistajat ovat saaneet yrityskaupan päätökseen ennakoidun aikataulun mukaisesti. Kaupan toteutumisen myötä Biovakka-yhtiöiden omistus siirtyy Gasumille. Biovakka Suomi on ollut Gasumin osakkuusyhtiö vuodesta 2009. Yrityskauppa on osa Gasumin strategian edistymistä ja biokaasuliiketoiminnan…

Continue reading

Gasumin tytäryhtiö Skangas ostaa norjalaisen Risavikan LNG-tuotantolaitoksen Lyse-konsernilta

Risavikan LNG-tuotantolaitos Norjassa Gasumin tytäryhtiö Skangas ja norjalainen Lyse-konserni ovat allekirjoittaneet sopimuksen Risavikan LNG-tuotantolaitoksen myynnistä Skangasille. Yrityskauppa vahvistaa Skangasin asemaa LNG-arvoketjun loppupäässä sekä toimijana Norjan markkinoilla ja Pohjanmerellä. Risavikan nesteytyslaitoksen vuotuinen tuotantokapasiteetti on noin 300 000 tonnia nesteytettyä maakaasua (LNG), ja sen varastosäiliön kokonaistilavuus on 30 000 m3. Kauppaan sisältyy myös LNG:n bunkrausasema. “Olemme vuonna…

Continue reading

Tahkoluodon merituulipuisto: merirakentamisen pääurakoitsija ja merikaapelin toimittaja valittu

Suomen Hyötytuuli Oy on valinnut merituulipuistonsa merellä tapahtuvien rakennustöiden pääurakoitsijaksi Jan De Nul Groupin. Kaapelivalmistaja Prysmian Finland toimittaa tuulipuistoon merikaapelin. Porin Tahkoluodon merituulipuiston rakennustyöt alkavat huhtikuussa. Merirakentamista ja energia-alan offshore-asennuksia eri puolilla maailmaa tekevä belgialainen Jan De Nul vastaa ruoppauksesta, pohjatöistä sekä perustusten ja tuulivoimaloiden asentamisesta. Työt jakautuvat kahdelle seuraavalle kesäkaudelle. Tuulivoimaloiden asennukseen käytetään nelijalkaista,…

Continue reading

:KUUNTELE JUTTU: Hintakarnevaali jatkuu sähkömarkkinoilla

Sähkömarkkinoille kuuluu samaa kuin ennenkin: sähkö on edelleen lähes hullun halpaa. Kevään tullen sitä myös kuluu vähemmän kuin talvella, ja energiatehokkuuteen kannattaakin panostaa myös kevätsiivouksessa. Sähkön hinta on viime aikoina lojunut lähellä pohjalukemia eikä kevään odoteta tuovan muutosta siihen. Taloustilanne on edelleen suhteellisen heikko ja polttoaineet edullisia – ainakin tällä hetkellä. – Öljyn hinta on…

Continue reading

Kertaluonteiset erät ja lämmin sää painoivat Suur-Savon Sähkön tulosta

Suur-Savon Sähkö -konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 154,3 miljoonaa euroa, vähennystä edelliseen vuoteen 9,4 %. Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 1,3 miljoonaa euroa, vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna 5,9 miljoonaa euroa. Yhtiö investoi merkittävästi sähkön toimitusvarmuuteen, kotimaisten polttoaineiden osuus oli lähes sata prosenttia. Merkittävimmin tuloksen heikkenemiseen vaikuttivat kertaluonteiset erät, hiililauhdevoimaloiden lopettamisesta syntynyt lisälasku 3,5 milj….

Continue reading

Yhteishankinnalla aurinkovoimaloita kaikkiin manner-Suomen kuntiin

Suomen ympäristökeskus SYKE on käynnistänyt aurinkosähköjärjestelmien kimppahankinnan, johon se on kutsunut mukaan kaikki Suomen kunnat ja kuntien omistamat yhtiöt. Aurinkovoimalat hankitaan leasing-rahoituksella, minkä takia kuntien ei tarvitse investoida niihin itse. Myöskään käyttömenot eivät nouse. Leasing-rahoitteiset kimppahankinnat kehitettiin SYKEn koordinoimassa Hinku-hankkeessa. SYKE toivoo saavansa vastaukset hankinnasta kiinnostuneista kunnista maaliskuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen kaikki kohteet listataan…

Continue reading

SAVO-SOLAR TOIMITTAA KERÄINKENTÄN SØLLESTEDIN AURINKOLÄMPÖPROJEKTIIN

Savo-Solar toimittaa aurinkokeräinkentän Søllestedin kaukolämpölaitokseen  Tanskassa. Keräinkenttä rakennetaan touko-elokuun aikana tänä vuonna. Toimituksen arvo Savo-Solarille on noin 0,7 miljoonaa euroa. Søllestedin kaukolämpölaitoksen omistaa tanskalainen energiayhtiö Lolland Varme A/S, joka on osa Lolland Forsyning A/S-yhtiötä Toimitus liittyy Savo-Solarin ja Dansk Energi Servicen (DES) yhteistyöhön. Yhtiöt solmivat vuonna 2015 yhteistyösopimuksen, joka kattaa avaimet käteen -periaatteella toimitettavien aurinkolämpölaitosten…

Continue reading

Joka neljäs harkinnut aurinkoenergiaa kotiin

Aurinkopaneelien hinnat ovat laskeneet samalla, kun kiinnostus energia-omavaraisuuden kasvattamiseen ja ekologisiin valintoihin on kasvanut. Tämä on johtanut aurinkosähköjärjestelmien nopeaan yleistymiseen. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n vuoden 2015 kuluttajakäyttäytymistutkimukseen vastanneista omakotiasukkaista joka neljäs kertoi harkinneensa aurinkoenergialaitteiston hankkimista kotiin. HSY:n Ilmastoinfon Aurinkosähköä kotiin -kampanja vastaa kasvaneeseen tiedon tarpeeseen. Ilmastoinfo julkaisi aurinkopaneelijärjestelmien laite- ja hintatietoja aurinkosahkoakotiin.fi –sivuilla helpottamaan näiden…

Continue reading