Energiatutkimus vahvistuu Vaasassa – KOy EnergyLab Vaasa ja VEBIC-laboratorio harjakorkeuteen

KOy EnergyLab Vaasan noin 6,5 miljoonan euron rakennustyöt ovat edenneet sovitun aikataulun mukaisesti, ja talo valmistuu kolmelle käyttäjävuokralaiselle varustamista varten kesäkuussa 2016. Vaasan Palosaarelle rakennettavan tutkimus- ja tuotekehityslaboratorion rakennustyöt ovat edenneet suunnitelmien ja tavoitteiden mukaisesti. Tänään 19.2.2016 vietetään harjannostajaistilaisuutta laajankutsuvierasjoukon kanssa.  Merkittävä osa kutsuvieraista on talon kolmen käyttäjän eli Vaasan yliopiston, BotniaLab Oy:n ja Wapice…

Continue reading

:TUTKIMUS: Rakennettu tuulipuisto muutti tuulivoima-asenteita myönteisemmiksi Luhangassa

Jyväskylän yliopistoon tehdyssä pro gradu -tutkielmassa tutkittiin Luhangan kunnan asukkaiden suhtautumista tuulivoimaan ennen tuulivoimapuiston rakentamista ja voimaloiden käyttöönoton jälkeen. Vaikka luhankalaiset suhtautuivat lähtökohtaisesti positiivisesti tuulivoiman rakentamiseen Latamäen alueelle, muutti kuntaan rakennettu tuulivoimahanke mielipiteitä vielä positiivisempaan suuntaan. Etenkin suhtautumisessa tuulivoiman luontovaikutuksiin näkyi selkeä muutos – myönteisesti luontovaikutuksiin suhtautuvien prosenttiosuus kasvoi 26 prosentilla tuulivoima-alueen rakentamisen jälkeen. Pro…

Continue reading

ABB investoi aurinkovoimalaboratorioon Pitäjänmäellä

ABB investoi lähes neljä miljoonaa euroa laboratorioon, jossa tutkitaan ja testataan aurinkosähkövaihtosuuntaajien (invertteri) suorituskykyä, simuloidaan erilaisten verkkohäiriöiden vaikutuksia sekä tehdään säätestejä. Uuden laboratorion maailman mittakaavassakin ainutlaatuisessa säähuoneessa päästään testaamaan tehoelektroniikkaa niin Siperian kuin sademetsän olosuhteissa aina 40 pakkasasteesta 100 lämpöasteeseen saakka. Laboratorio tukee Suomen ABB:n vahvassa kasvussa olevaa invertteriliiketoimintaa. ”Globaalisti invertterimarkkinan koko on noin seitsemän…

Continue reading

TEM myönsi Riihimäen biokaasulaitokselle energiatukea – laitos hallituksen kärkihankkeeksi

Gasumin ja Biotehtaan yhteishanke biokaasulaitos Riihimäki, havainnekuva. Valmistuu 2016. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on myöntänyt Riihimäen biokaasulaitoshankkeelle energiatukea 5,38 miljoonaa euroa. Energiatukea myönnettiin biojalostamon rakentamiseen, biokaasun jalostukseen ja kaasun verkkoon syöttöön. TEM on nostanut Riihimäen biokaasulaitoshankkeen yhdeksi hallituksen kärkihankkeista, joiden tavoitteena on nostaa Suomen talous kestävään kasvuun ja kohentaa työllisyyttä. Gasum ja Biotehdas rakentavat yhteistyössä…

Continue reading

Pöyrylle ja Dentonsille konsultointitoimeksianto sääntöjen kehittämiseksi Omanin uusille sähkömarkkinoille

Pöyry ja Dentons ovat saaneet Oman Power and Water Procurement Companyltä (OPWP) konsulttipalveluja koskevan toimeksiannon, jonka tarkoitus on auttaa uusien yksityiskohtaisten puitteiden luomisessa sähköenergian uusille spot-markkinoille.  Omanin sähkömarkkinat kehittyvät nopeaa tahtia, ja sähkön kysynnän ennustetaan kasvavan 9 prosentin vuosivauhdilla, mikä merkitsee järjestelmän kaksinkertaistumista 2020-luvun alkuvuosiin mennessä.  Omaniin on päätetty perustaa sähkön spot-markkinat toimimaan nykyisten pitkäaikaisten…

Continue reading

Olkiluoto 3 -turva-automaatio saapui Olkiluotoon

Teollisuuden Voiman (TVO) OL3-laitosyksikön turva-automaatiojärjestelmä on siirretty Olkiluotoon Saksan Erlangenista. Noin 300 automaatiokaapista koostuva käyttö- ja turva-automaatiojärjestelmä on nyt kokonaisuudessaan työmaalla. – OL3-projektissa on käynnissä vaiheittainen siirtyminen asennustöistä testaukseen. Ensimmäisenä aloitettiin käyttöautomaation testaus tammikuussa 2016. Huhtikuussa on suunnitelmana aloittaa prosessijärjestelmien käyttöönotto sekä lähettää laitosyksikön käyttölupahakemus ministeriöön, TVO:n OL3-projektin johtaja Jouni Silvennoinen kertoo. Olkiluoto 3 -laitosyksikölle…

Continue reading