Puu piti pintansa: Kotimaiset polttoaineet vahvistivat asemaansa Jyväskylän energiantuotannossa

Korkea kotimaisuusaste leimasi Jyväskylän Energia -yhtiöiden tuotantovuotta 2015. JE:n tuotantolaitosten polttoainevirrasta 97 prosenttia koostui kotimaisesta puusta ja turpeesta. Pääpolttoaineen aseman säilytti puu, jota käytettiin 50 %. Turve nosti osuuttaan korvaamalla kivihiiltä, jonka osuus kutistui toissavuoden 10:stä yhteen prosenttiin. Öljyä tarvittiin lähinnä voimalaitosten käynnistyksissä. Sen määrä jäi 2 %:iin polttoainevirrasta. Sähköä JE-yhtiöiden voimalaitokset tuottivat viime vuonna…

Continue reading

Energiavuosi 2015 SÄHKÖ: Sähköntuotannon hiilidioksidipäästöt ennätysalas

Hiilineutraalia tuotantoa lähes 80 prosenttia Uusiutuvien energialähteiden osuus nousi 45 prosenttiin Sähköntuotannon hiilidioksidipäästöt putosivat viime vuonna mittaushistorian alhaisimmalle tasolle, 6,5 miljoonaan tonniin. Pudotusta edellisvuodesta oli 26 prosenttia. Päästöjen lasku jatkui vahvana toista vuotta peräkkäin; vuonna 2013 sähköntuotannon hiilidioksidipäästöt olivat lähes 11 miljoonaa tonnia, ilmenee Energiateollisuus ry:n (ET) Energiavuosi 2015 -tilastotiedoista. Päästöjen lasku johtui ennen kaikkea…

Continue reading

Tutkimus tuulivoimasta: maiseman ja alueen muutokseen suhtaudutaan positiivisesti

Työterveyslaitoksen (TTL) toteuttaman asukastutkimuksen mukaan suhtautuminen tuulivoimaan ja tuulivoimaloiden rakentamisesta aiheutuneeseen muutokseen on selkeästi neutraali tai myönteinen Salon Märynummen tuulipuiston alueella. Merkittävä havainto on, että voimaloiden maisemavaikutukset koetaan alueella useammin positiivisina kuin negatiivisina. Tutkimustulosten mukaan tuulivoimaloiden ääni ei häiritse lähiasukkaita enempää kuin tieliikenteen ääni. Tuulivoimaloiden ääni ja maisemavaikutukset ovat useimmin mainitut haittatekijät TTL:n Märynummella toteuttaman…

Continue reading

Olkiluoto 3 -käyttöautomaation koekäyttö alkoi

Teollisuuden Voiman (TVO) OL3-laitosyksikön käyttöautomaatiojärjestelmien koekäyttö aloitettiin 12. tammikuuta 2016. Nyt testattavia järjestelmiä käytetään OL3-laitosyksikön valvontaan ja ohjaukseen. – Automaatiotestien aloittaminen on ensimmäinen vuonna 2016 saavutettu virstanpylväs. Seuraavat merkittävät askeleet ovat huhtikuussa, jolloin on suunniteltu prosessijärjestelmien käyttöönoton aloittaminen sekä laitosyksikön käyttölupahakemuksen lähettäminen työ- ja elinkeinoministeriöön, TVO:n OL3-projektin johtaja Jouni Silvennoinen kertoo. Olkiluoto 3 -laitosyksikölle tulee…

Continue reading

Kaukolämpövuosi 2015: Kaukolämpö vihertyy ja säilyy suosituimpana lämmitysmuotona myös tulevaisuudessa

Hiilineutraalin kaukolämmön tuotannon osuus nousi vuoden 2015 ennakkotietojen mukaan jo lähes 36 prosenttiin. VTT:n selvityksen mukaan kaukolämpö on jatkossakin suosituin lämmitysmuoto, uudisrakennusten lämmitysenergian kysynnästä sen arvioidaan kattavan 50 – 75 prosenttia. Kaukojäähdytyksen markkinaosuuden arvioidaan nousevan neljännekseen jäähdytyksen kysynnästä. – Puun ja muiden biopolttoaineiden osuus kaukolämmön tuotannossa nousi vuonna 2015 lähes 33 prosenttiin. Myös teollisuuden ylijäämälämmön…

Continue reading

Allianz ja OX2 sopivat 21 MW:n tuulivoimapuistosta Lapualle

Glötesvålen, Härjedalens kommun, Ruotsi Valokuvaaja: Patrick Miller Suuri kansainvälinen vakuutusyhtiö Allianz on allekirjoittanut tuulivoimayhtiö OX2:n kanssa sopimuksen kuudesta tuuliturbiinista Lapuan Jouttikallion alueelle. Kyseessä on Allianzin ensimmäinen tuulivoimainvestointi Suomeen. ”Tämä päänavaus Suomen markkinoille on yksi vuoden merkittävimmistä tapahtumista yhtiössämme, sillä Suomi on lupaava eurooppalainen tuulivoiman markkina-alue. Sopimus kasvattaa ja monipuolistaa Allianzin uusiutuvan energian sijoitussalkkua entisestään”, toteaa johtaja…

Continue reading

Hiilen hinnoitteluko avain ilmastokestävään liiketoimintaan – EY:n tutkimukseen vastanneista yrityspäättäjistä 48 % kannattaa hiilen hinnoittelua

Presidentti Barack Obama sanoi Pariisin ilmastokokouksen lehdistötilaisuudessa, että ”elegantein tapa edistää innovaatioita ja vähentää päästöjä olisi laittaa hiilipäästöille hinta”.  Myös EY:n tuoreessa Shifting the carbon pricing debate –raportissa 48 % kyselyyn vastanneista yrityspäättäjistä kertoo kannattavansa hiilen hinnoittelua osana oman maansa ilmastopolitiikkaa. Lisäksi 78 % yrityspäättäjistä näki Obaman lailla, että hiilen hinnoitteluun perustuva sääntely edistäisi innovaatioita….

Continue reading

Gasumin biokaasu on Joutsenmerkillä varustettua, ympäristöystävällistä suomalaista energiaa

Gasumin biokaasu on aina täysin uusiutuvista raaka-aineista valmistettu kotimainen biopolttoaine, jota syötetään kaasuverkkoon Espoosta, Kouvolasta ja Lahdesta sekä 2016 myös Riihimäen uudesta biokaasulaitoksesta. Kuvassa Kujalan biokaasulaitos Lahdessa. Gasumin biokaasu on saanut Joutsenmerkin kaikille käyttötarkoituksilleen. Merkki on jo aiemmin myönnetty liikennebiokaasulle. Nyt Gasumin biokaasu on joutsenmerkittyä myös muissa käyttötarkoituksissaan. Biokaasu soveltuu hyödynnettäväksi muun muassa kaasuliesillä kokkaukseen,…

Continue reading

Sähkönkulutus kaikkien aikojen ennätystasolla 7.1.2016

Fingridin käytönvalvontamittausten mukaan Suomen sähkönkulutuksen tuntikeskiteho nousi kaikkien aikojen ennätyslukemiin noin 14 900 megawattiin 7.1.2016 kello 8-9 aikaan. Suomessa tuotettiin 10 700 megawatin teholla sähköä ja loput 4 200 megawattia tuotiin naapurimaista. Sähkön riittävyys ei ollut huippukulutustilanteessa vaarassa. Suomen sähkönkulutuksen tuntikeskiteho nousi torstaina 7.1.2016 aamulla uuteen ennätykseen noin 14 900 megawattiin. Kulutus on noussut talven…

Continue reading

Olkiluodon ydinvoimalaitoksella jälleen hyvä tuotantovuosi

TVO:n Olkiluodon ydinvoimalaitoksen tuotantovuosi 2015 oli hyvä. Olkiluoto 1 saavutti laitosyksikön historian toiseksi parhaan tuotantotuloksen 7,40 TWh (miljardia kilowattituntia). Koko voimalaitoksen viime vuoden tuotantotulos oli 14,26 TWh sähköä. Laitosyksiköiden yhteinen käyttökerroin oli 92,7 prosenttia. Olkiluoto 2:n tuotantotulosta söi helmikuussa tapahtunut laitosyksikön generaattorin vikaantuminen. Siitä huolimatta molempien laitosyksiköiden yhteinen tuotantotulos viime vuonna oli koko Olkiluodon 36-vuotisen…

Continue reading