TkT Suvi Karirinne kehittämään Biolanin aurinkoenergialiiketoimintaa

Suomessa erinomaiset olosuhteet aurinkosähkön tuottamiseen Biolan vahvistaa asemaansa kestävän kehityksen kotimaisena tiennäyttäjänä. Tytäryhtiö Biolan Ekoasuminen Oy:n energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian kehittämistehtävissä aloittaa TkT Suvi Karirinne. Ensimmäisenä tavoitteena on yhtiön aurinkoenergiatuotteiden kaupallistamisen vauhdittaminen. Ekologisen asumisen ratkaisujen kehittämiseen ja markkinointiin erikoistuneen yhtiön tuotteita ovat aurinkopaneelit, -keräimet ja -puhaltimet, jäte- ja puhtaanvedenjärjestelmät, kompostorit sekä kuivakäymälät. Aurinkoenergiaa on aiemmin pidetty…

Continue reading

Pohjoismaiden energiaministerit teettävät toimintasuunnitelman sähkömarkkinoiden teho-ongelmien helpottamiseksi

Pohjoismaiden energiaministerineuvoston kokous pidettiin 10.11.2015 Kööpenhaminassa. Suomea kokouksessa edusti elinkeinoministeri Olli Rehn. Energiaministerit päättivät teettää toimintasuunnitelman sähkömarkkinoiden teho-ongelmien helpottamiseksi. Suunnitelma esitellään ensi vuoden ministerikokouksessa Helsingissä. – Pohjoismaista yhteistyötä sähkömarkkinoilla on vahvistettava, jotta uusiutuvan sähkön nopea kasvu kyetään täysillä hyödyntämään. Tämä edellyttää siirtoyhteyksien vahvistamista etenkin Suomen ja Ruotsin välillä, sanoo ministeri Rehn. – Samalla yhdentyminen eurooppalaisiin…

Continue reading

Bioenergia ry: Metsähakkeen käyttö energiantuotannossa on vähentynyt

Tilastokeskuksen mukaan puupolttoaineet ovat edelleen teollisuuden suurin energianlähde. Metsähakkeen käyttö energiantuotannossa kuitenkin väheni merkittävästi viime vuonna. Sama huono kehitys on jatkunut vuonna 2015. Tilanne on aiheuttanut alan pienyrityksille suuria vaikeuksia. Puupolttoaineiden kulutus kasvoi vuonna 2014 vajaalla prosentilla. Kaikista teollisuuden polttoaineista 36 % oli puupolttoaineita, mikä on kaksi prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisvuonna (Tilastokeskus 5.11.2015).  Puupolttoaineesta 76,7…

Continue reading

Fortum toimittaa typpipäästöjä vähentävän polttotekniikkaratkaisun EDF Polskan voimalaitokselle Puolaan

. Fortum toimittaa typpipäästöjä vähentävän polttotekniikkaratkaisun EDF Groupin omistamalle Krakovan hiilivoimalaitokselle Puolaan. Voimalaitoksen kahden kattilan polttotekniikka uusitaan vuosien 2016-2017 aikana. “Ratkaisumme auttaa asiakastamme alittamaan Euroopan unionin IED-direktiivin (Industrial Emission Directive) mukaiset typenoksidien päästörajat näillä kahdella kattilalla. Toimitus on jatkoa Krakovan voimalaitoksella toteutetulle polttotekniikan uudistushankkeelle, johon olemme toimittaneet asiantuntijapalveluita ja teknologiaa viime vuosina”, kertoo Power Solutions…

Continue reading

Kaukolämpöasiakkaat säästävät lämmitysenergiaa – rakennusten lämmityksen ominaiskulutus laskee tasaisesti

Kaukolämmitetyn rakennuskannan keskimääräinen ominaiskulutus on pienentynyt kymmenen edeltävän vuoden aikana reilusti yli kymmenen prosenttia. Kaukolämmön käyttöä on helppo vähentää tekemällä järkeviä säästötoimia, koska se on käyttäjälleen yksinkertainen lämmitysmuoto.  Kaukolämpö myös mahdollistaa asiakkailleen yksinkertaisen tavan hyödyntää enenevässä määrin uusiutuvia energialähteitä. Kiinteistön itsensä ei tarvitse investoida omaan energiantuotantoon, kun kaukolämpöyritys tekee valinnan ja investoinnit asiakkaan puolesta. Kaukolämpö…

Continue reading

EDUSKUNNAN ENERGIAREMONTTIRYHMÄ: Suomen luovuttava fossiilisesta energiasta vuoteen 2050 mennessä

Suomen luovuttava fossiilisesta energiasta vuoteen 2050 mennessä EU:n tulee nostaa vuoden 2030 päästövähennystavoite 50 prosenttiin (nyk. 40%). ”Pääsisimme edullisemmin Suomen omiin hiilen, öljyn ja uusiutuvan energian tavoitteisiin, jos EU:ssa sovittaisiin nykyistä tiukemmasta tavoitteesta päästövähennyksille. Se loisi markkinoita cleantech-viennille ja vähentäisi tarvetta kalliiseen tukivetoiseen ohjaukseen.”, eduskunnan energiaremonttiryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen (kok) sanoo. Kotimaassa kiireellisin tavoite on…

Continue reading

Ilmatieteen laitos avusti tuulivoimaloiden hankkimisessa Venäjän pohjoisosan eristyneisiin kyliin

Venäjän pohjoisosassa sijaitsevassa Nenetsian maakunnassa on kehitetty yhdistettyjä tuuli-diesellaitoksia kylien ympärivuotisen ja myös ympäristöystävällisemmän energian saannin turvaamiseksi. Tuulivoiman rakentamiseen vaadittavat esitutkimukset tehtiin Polar Wind -projektissa (2012-2014), jossa Ilmatieteen laitos oli mukana tuulienergian ja ilmastonmuutoksen asiantuntijana. Nenetsian maakunnassa ei ole maakunnan kattavaa tie- ja sähköverkkoa. Energia kylissä tuotetaan pääosin paikallisilla dieselgeneraattoreilla, joihin diesel toimitetaan useimmiten laivoilla…

Continue reading

Posiva tähtää vientimarkkinoille

Suomalainen ydinjätehuollon asiantuntijayhtiö Posiva Oy on uraauurtavan tutkimus- ja kehitystyön tuloksena kehittänyt käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusratkaisun, joka herättää suurta maailmanlaatuista mielenkiintoa. Vuosikymmenten aikana kertynyt erikoisosaaminen on nyt tarkoitus hyödyntää palveluliiketoimintana, jolla Posiva tähtää kansainvälisille markkinoille. Suomen Olkiluodossa ONKALO-tutkimustilan rakentanut Posiva on 1970-luvulla alkaneen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitukseen liittyvän tutkimus- ja kehitystyön aikana kehittänyt tiukkojen turvallisuusvaatimusten ohjaamana useita…

Continue reading

Fortumin Imatran vesivoimalaitos tuottaa taas täysillä uusiutuvaa energiaa

Fortumin Imatran vesivoimalaitoksen neloskoneiston perusparannus on valmistunut. Suomen suurin vesivoimalaitos tuottaa nyt 192 megawatin teholla uusiutuvaa hiilidioksiditonta energiaa sähkönkäyttäjille. Maaliskuun alussa aloitettu neloskoneiston perusparannus on saatu valmiiksi suunnitellussa aikataulussa. Hankkeessa uusittiin koneiston turbiini, generaattori sekä sähkö- ja automaatiolaitteet. Samalla uusittiin myös muita koneiston apujärjestelmiä ja korjattiin koneiston vesiteitä. Vastaavanlainen perusparannus tehtiin aikaisemmin voimalaitoksen kolmoskoneistolle. “Voimalaitoksen…

Continue reading

Energiateollisuus ry: Sähkön tuotantotuet johtavat energiajärjestelmän umpikujaan

YLE on tänään uutisoinut Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun professori Matti Liskin tutkimuksesta, joka käsittelee valtioiden tukeman tuulivoiman vaikutusta pohjoismaisiin sähkömarkkinoihin. Professori Liskin mukaan vaarana on, että pitkällä aikavälillä kehitys johtaa välttämättömien investointien tyrehtymiseen ilman valtioiden tukea. Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Juha Naukkarisen mukaan professori Liskin esiin nostama huoli on aiheellinen. Jo nyt Euroopassa on nähty, miten massiiviset tukijärjestelmät…

Continue reading