Fingridin kantaverkkomaksut nousevat – tavoitteena vakaa ennustettava tariffi

Fingrid Oyj nostaa vuoden 2016 alusta kantaverkkomaksuja keskimäärin 14 prosenttia. Maksukorotukset perustuvat uuden sääntelymallin mahdollistamaan korkeampaan tuottotasoon ja yhtiön investointien rahoittamiseen. Korotuksista huolimatta kantaverkkomaksut ovat Suomessa edelleen eurooppalaisesti vertaillen edulliset. Suomen kantaverkkoyhtiön toimintaa ja hinnoittelua valvoo Energiavirasto. Tammikuun alusta käynnistyy uusi valvontajakso, joka sallii kantaverkkoyhtiölle muutamaa edellisvuotta jonkin verran suuremman tuottotason. Energiaviraston uudessa sääntelymallissa kantaverkkotoiminnan…

Continue reading

Teollisuuden Voima Oyj:n osavuosikatsaus tammikuu–syyskuu 2015

Vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana Teollisuuden Voiman sähköntuotanto Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 ‑laitosyksiköillä jatkui turvallisesti. OL2:n generaattorivaurio laski tuotantoa helmikuussa. Yhteistoimintaneuvottelut käytiin tammi–helmikuussa. Kesäkuussa Teollisuuden Voiman yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti, ettei Olkiluoto 4 ‑ydinvoima­laitosyksikölle haeta rakentamislupaa vuonna 2010 tehdyn periaatepäätöksen voimassaoloaikana. Olkiluoto 3:n käyttöautomaation tehdastestit valmistuivat laitostoimittajan testiympäristössä Saksassa heinäkuussa ja käyttöautomaatiojärjestelmä…

Continue reading

Suomalaista vetytankkausteknologiaa viedään Eurooppaan

Woikoski tankkausasema teipattuna Kemianteollisuuden pioneeriyritys Oy Woikoski Ab julkistaa tänään toimittavansa uutta konseptia edustavan vetytankkausaseman Ruotsin Göteborgiin. Uusi vetytankkausasema on osa Euroopan rakennettavaa TEN-T-verkostoa, jonka on määrä kattaa muun muassa Saksassa 400 vetytankkausasemaa vuoteen 2020 mennessä. – “Olemme ylpeitä, että saamme olla mukana rakentamassa puhtaalle ja rajattomalle energialle perustuvaa liikennepolttoaineverkostoa Eurooppaan. Göteborgiin tuleva, ensimmäinen Suomen…

Continue reading

OKG AB:n ylimääräinen yhtiökokous on päättänyt sulkea Fortumin osittain omistamat Oskarshamnin ydinvoimayksiköt 1 ja 2 Ruotsissa

OKG AB:n ylimääräinen yhtiökokous on tänään päättänyt Ruotsissa sijaitsevan Oskarshamnin ydinvoimalaitoksen 1- ja 2-yksiköiden sulkemisesta. Päätös ei vaikuta Oskarshamnin uusimman ja isoimman 3-yksikön toimintaan. Päätös tarkoittaa, että 2-yksikön modernisointihanke keskeytetään, eikä kesäkuusta 2013 alkaen suljettuna ollut yksikkö palaa toimintaan. 1-yksikkö suljetaan ja siirretään alasajovalmiuteen sen jälkeen, kun tarvittavat viranomaisluvat on saatu. Fortum arvioi 30.9.2015 julkaisemassaan pörssitiedotteessa,…

Continue reading

:VÄITÖS: Uusiutuvien polttoaineiden valmistus metsätähteistä edullisin vaihtoehto Suomen olosuhteissa

Diplomi-insinööri, erikoistutkija Ilkka Hannula VTT:ltä on väitöstutkimuksessaan vertaillut uusiutuvien liikennepolttoaineiden valmistamiseen soveltuvien teknologioiden kannattavuutta. Metsätähteistä valmistetut polttoaineet osoittautuivat Suomen olosuhteissa edullisimmaksi vaihtoehdoksi. Biomassaa ja sähköenergiaa hyödyntävien prosessien teknistaloudellista suoristuskykyä vertailtiin nyt ensimmäistä kertaa. Tutkimuksen lähtökohtana oli biomassan kaasutukseen perustuva prosessi, jota vertailtiin vaihtoehtoon, jossa polttoaineita valmistetaan hiilidioksidista ja vedestä sähköenergian avulla. Tämän lisäksi väitöstyössä kehitettiin…

Continue reading

LeaseGreen laski kuntien energiansäästöpotentiaalin: Energiatehokkuudella voitaisiin vapauttaa resurssit jopa 5000 hoitajan palkkaamiseen päiväkoteihin

Suomen kunnat voisivat säästää lähes 150 miljoonaa euroa vuodessa kiinteistöjen talotekniikkaa kehittämällä. Energian kulutusta leikkaavien ja sisäilman laatua parantavien investointien kustannussäästöt nousisivat jopa 2,5 miljardiin euroon 15 vuoden elinkaaren aikana. Tiedot käyvät ilmi energiatehokkuuteen erikoistuneen palveluyrityksen LeaseGreenin selvityksestä. ”Säästettävissä olevalla summalla voidaan palkata päiväkoteihin lähes 5000 lastenhoitajaa”, LeaseGreenin toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto sanoo. ”Kunnat voivat vapauttaa…

Continue reading

Uusi kaakkoissuomalainen verkonrakennusyhtiö vahvistuu: Lappeenrannan Energia mukaan sähköyhtiöiden infrahankkeeseen

Lappeenrannan Energia Oy on tänään liittynyt mukaan valmistelemaan vahvan kaakkoissuomalaisen verkonrakennusyhtiön perustamista. Kymenlaakson Sähkö Oy ja Suur-Savon Sähkö Oy tiedottivat uuden yhtiön perustamishankkeesta lokakuun alussa. Lappeenrannan mukaantulo tarkoittaa käytännössä kolmen verkonrakennusyhtiön, Kyvera Oy:n, Suur-Savon Sähkötyö Oy:n ja Lappeenrannan Verkonrakennus Oy:n voimien yhdistämistä. ̶  Totesimme heti hanketta käynnistäessämme, että ovet ovat avoinna ja uusien kumppaneiden mukaantulo…

Continue reading

Tuulivoimaloiden äänen häiritsevyyttä tutkittiin Suomessa – kahden tuulivoima‐alueen välillä suuria eroja

Kuva: Suomen Tuulivoimayhdistys ry Tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin miten tuulivoimaloiden ääni koetaan kahden kilometrin etäisyydellä kahdella eri tuulivoima-alueella. Tutkimustulokset osoittavat, että paikalliset erot tuulivoiman ja tuulivoimaloiden äänen kokemisessa ovat suuria. Aiempien tutkimustulosten tapaan tutkimuksen tulokset vahvistavat, että äänilähteen läheisyys ei yksin selitä äänen häiritsevyyttä. Tutkimuksessa löydettiin myös uusi muuttuja, joka oli yhteydessä äänen häiritsevyyden kokemisen kanssa….

Continue reading

Lappeenrannan Verkonrakennus Oy mahdollisesti mukaan Kaakkois-Suomeen perustettavaan verkonrakennusyhtiöön

Lappeenrannan Energian tytäryhtiötä Lappeenrannan Verkonrakennus Oy:tä on lähdössä mukaan selvitykseen, jolla on määrä perustaa Kaakkois-Suomeen uusi yhteinen verkonrakennusyhtiö. Yhteistä yhtiötä valmistelevat parhaillaan Kymenlaakson Sähkö Oy ja Suur-Savon Sähkö Oy. Lappeenrannan Energia on pyytänyt Lappeenrannan kaupungin konsernijaostolta ohjausta selvitykseen osallistumisesta. Konsernijaosto päättää selvitykseen mukaan lähdöstä ylimääräisessä kokouksessa maanantaina 12.10.2015. Lappeenrannan Energian toimitusjohtaja Reijo Kolehmainen kertoo, että…

Continue reading

Polarsolille kolmen miljoonan euron sopimus Kazakstaniin

Polarsol on allekirjoittanut merkittävän toimitussopimuksen Kazakstaniin. Sopimuksen kokonaisarvo on yli 3 MEUR ja toimitukset ajoittuvat vuosille 2015-17. Sopimuksen mukaan Polarsolin lämmitysratkaisuja käytetään viiden miljoonan asuinneliön lämmitykseen. Solmittu kauppa tarjoaa yhtiölle erinomaisen näyteikkunan globaaleille markkinoille, sillä kohteena oleva asuinalue on osa Kazakstanin pääkaupunki Astanassa järjestettävää EXPO 2017 maailmannäyttelyä. Polarsolin toimittama hybridijärjestelmä sisältää mm. yrityksen kehittämät ainutlaatuiset…

Continue reading