Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto 2015 päätökseen

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen molemmat yksiköt tuottavat jälleen sähköä vuosihuoltojen päätyttyä. Ykkösyksikön 21 vuorokautta kestänyt vuosihuolto saatettiin päätökseen 30.8.2015 ja kakkosyksikön noin 17 vuorokautta kestänyt huoltoseisokki 15.9. Ykkösyksikön käynnistys viivästyi kolme vuorokautta käynnistysvaiheessa ilmenneen generaattorin vetyvuodon korjauksen ja välitulistimien vaihdon haasteellisuuden vuoksi. Molemmille Loviisan laitosyksiköille tehtiin niin sanottu lyhyt vuosihuolto. Vuosihuoltojen yhteydessä molempien laitosyksiköiden polttoaineesta vaihdettiin…

Continue reading

VAPO: Elokuu pelasti turvetuotannon

Elokuun lämmin poutajakso vauhditti turvetuotannon loppukiriin. Lopulta elokuun aikana tuotettiin enemmän turvetta kuin muina kesäkuukausina yhteensä ja Vapo Oy saavutti Suomen tuotantotavoitteestaan 65 prosenttia. Vapo Oy:n tavoitteena oli nostaa tänä kesänä vajaa 13 miljoonaa kuutiometriä turvetta. Heinäkuun loppuun mennessä tavoitteesta oli saavutettu vain 30 prosenttia. Elokuun yhtenäinen pouta mahdollisti erinomaisen loppukirin ja monin paikoin tuotanto…

Continue reading

Energian hinnat laskivat toisella neljänneksellä

Tilastokeskuksen tietojen mukaan energiatuotteiden hinnat jatkoivat laskuaan myös toisella neljänneksellä. Suurinta on ollut pudotus sähkön hinnassa Pohjoismaisessa sähköpörssissä. Myös öljytuotteiden, maakaasun ja turpeen hinta on laskenut selvästi vuoden takaisesta. Merkittävää nousua tapahtui ainoastaan lämmöntuotannossa käytettävän kivihiilen hinnassa, mikä oli seurausta veronkorotuksista. Voimalaitospolttoaineiden hinnat lämmöntuotannossa: Suomeen tuotavien öljytuotteiden hinnat ovat laskeneet selvästi vuoden takaisesta. Tämä näkyi…

Continue reading

Suomen Tuulivoimayhdistys ry: Kilometrirajat ja tuulivoima eivät sovi yhteen

Suomessa on viime vuosina ympäristöministeriön johdolla tehty huippuluokan kehitystyötä tuulivoimaloiden ääniasioiden sääntelyn kehittämisessä. Äänen mallintamiseen ja mittaamiseen on luotu tarkat ohjeistukset, jotka ovat pohjoisiin olosuhteisiin sovitettu, paranneltu versio muiden maiden ohjeistuksista. Elokuussa julkaistut ääniohjearvot viimeistelevät kattavan kokonaisuuden, jolla varmistetaan tuulivoiman ja asutuksen yhteensovittaminen terveyttä vaarantamatta. Onkin ristiriitaista, että samaan aikaan kun lainsäädännöllinen kehitystyö on saatu…

Continue reading

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy selvitti uusiutuvan energian tulevaisuutta Etelä-Savossa

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy on selvittänyt Etelä-Savon ELY-keskuksen toimeksiannosta näkemyksiä uusiutuvan energian käytön ja tuotannon kehityksestä Etelä-Savossa. Uudet uusiutuvat energiamuodot yleistyvät ja metsäenergian jalosteet monipuolistuvat. Muutokset edellyttävät laajaa yhteistyötä energia-alan ja kunnallisten toimijoiden kesken sekä toimenpiteitä uusiutuvan energian yritysten tukemiseksi ja uusiutuvien energiamuotojen käytön edistämiseksi. Ennakkoarvioinnissa tunnistettiin neljä keskeistä toimenpidettä, joiden avulla uusiutuvan energian käyttöä…

Continue reading

Caruna vie sähköverkkkoaan maan alle Espoossa kuntalaisten iloksi

Sähkönsiirtoyhtiö Caruna maakaapeloi 50 kilometriä keskijännitteistä sähköverkkoa Espoossa. Hanke parantaa merkittävästi Espoolaisten sähkönjakelun toimitusvarmuutta, kun sähköverkkoa siirretään maan alle suojaan sään vaihteluiden aiheuttamilta sähkökatkoilta. Parannushanke on paikallisesti merkittävä, sillä se työllistää suoraan noin 30 henkilöä ja sen arvo on noin 3 miljoonaa euroa. Maakaapelointihankkeet alkavat syyskuussa Bodominjärven ympäristössä Oittaalta ja jatkuvat Kunnarlaan, Röylään ja Perusmäkeen….

Continue reading

Energiaa tuhlataan julkisissa rakennuksissa – kunnilla mahdollisuus leikata päästöjään ja energialaskuaan energiatehokkuudella

Kunnat hallinnoivat Suomessa mittavaa rakennuskantaa, joka on pääosin heikossa kunnossa. Valtavasta energiatehokkuuspotentiaalista huolimatta korjausvauhti matelee investointien puuttuessa. WWF:n ja Schneider Electricin tuoreen raportin mukaan energiatehokkuusparannukset voidaan rahoittaa syntyvien säästöjen avulla jopa kokonaan kunnan budjettiin kajoamatta. Rakennuskanta on Suomen ilmastotavoitteiden kannalta tärkeässä roolissa, sillä energian loppukäytöstä 38 prosenttia tapahtuu rakennuksissa. Kasvihuonekaasupäästöistä rakennusten osuus on lähes kolmannes,…

Continue reading

Caruna vie sähköverkkkoaan maan alle Kirkkonummella kuntalaisten iloksi

Sähkönsiirtoyhtiö Caruna maakaapeloi vuonna 2015 syyskuusta helmikuuhun 2016 jopa 70 kilometriä keskijännitteistä sähköverkkoa Kirkkonummella. Hanke parantaa merkittävästi kuntalaisten sähkönjakelun toimitusvarmuutta sähköverkon siirtyessä maan alle suojaan sään vaihteluilta, ja siten sään aiheuttamilta sähkökatkoilta. Parannushanke on paikallisesti merkittävä, sillä se työllistää suoraan noin 42 henkilöä ja sen arvo on noin 4,2 miljoonaa euroa. Kaivut alkavat syys- ja…

Continue reading

K-ruokakauppojen hävikistä tuotettu biokaasu energiaksi Pirkka-tuotteiden valmistukseen

Keskon päivittäistavarakauppa, Gasum, Myllyn Paras ja Wursti ovat aloittaneet yhteistyön, jossa kaupan biojätteestä valmistettua biokaasua hyödynnetään energiana uusien Pirkka-tuotteiden valmistuksessa. Alkuvaiheessa mukaan on lähtenyt kaksi Pirkka-tuotteiden valmistajaa Myllyn Paras ja Wursti. Lähes 100 Uudenmaan K-ruokakaupan sekä Keslogin Vantaalla Hakkilassa sijaitsevien varastojen biojätteet ohjataan Labion Lahden biokaasulaitokselle ja sieltä Gasumin kaasuverkossa Myllyn Parhaan ja Wurstin tuotantoon….

Continue reading

Asta Sihvonen-Punkasta Fingridin uusi sähkömarkkinajohtaja

Asta Sihvonen-Punkka on nimitetty Fingridin uudeksi sähkömarkkinajohtajaksi. Sihvonen-Punkka aloittaa Fingridissä 1.1.2016, ja sähkömarkkina-asioiden vetovastuu siirtyy hänelle 1.3.2016, jolloin tehtävää yhtiön perustamisesta alkaen hoitanut varatoimitusjohtaja Juha Kekkonen jää eläkkeelle. Sähkömarkkinajohtaja on Fingridin johtoryhmän jäsen, ja hän raportoi tehtävässään toimitusjohtaja Jukka Ruususelle. Kauppatieteiden lisensiaatti Sihvonen-Punkka on tällä hetkellä Viestintäviraston pääjohtaja. Tätä ennen hän on työskennellyt muun muassa…

Continue reading