Suur-Savon Sähkö -konsernin osavuosikatsaus: Leuto alkuvuosi rokotti sähköyhtiötä – voittoa silti miljoonia

Suur-Savon Sähkö -konsernin liikevaihto 1.1. – 31.8.2015 oli 102,7 milj. euroa, joka oli 9,3 prosenttia edellisvuotta pienempi. Lämmin alkuvuosi vähensi lämmitysenergian tarvetta. Talouskasvu Suomessa on jäänyt muuta Euroaluetta heikommaksi, mikä näkyy myös sähkön siirron vähenemisenä. Rakentaminen ja vapaa-ajan asuntojen sähköistäminen on ollut edelleen vähäistä ja uusia sähköliittymissopimuksia solmittiinkin puolet vähemmän kuin edellisvuonna. Konsernin liikevaihtoa vastaavat…

Continue reading

Lahti Energia lahjoitti dieselgeneraattoreita Nigeriaan

Lahti Energia on lahjoittanut kaksi hyväkuntoista dieselgeneraattoria Hyöty & Työ ry:lle välitettäväksi kehitysaputarpeisiin Nigeriaan. Generaattorit menevät Lagosin yliopistollisen sairaalan käyttöön turvaamaan sähkön saatavuutta. Generaattorit poistettiin Salmenmäen dieselvoimalaitoksesta, joka rakennettiin sähkön ja lämmön yhteistuotantoa varten sekä tukemaan sähkön siirtoa silloisen jakeluverkon reuna-alueella. Dieselmoottoreiden jäähdytysenergia käytettiin läheisen Salmenmäen omakotialueen lämmittämiseen. Salmenmäen pienvoimalaitoksen avulla voitiin lykätä Villähteen sähköaseman…

Continue reading

Arviolta n. 700 milj. euron kertaluonteinen negatiivinen vaikutus Fortumin nettotulokseen OKG:n 1- ja 2-ydinvoimayksiköiden suunnitellusta sulkemisesta Ruotsissa

OKG AB:n hallitus on tänään päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 14.10.2015, jotta se voi päättää Ruotsissa sijaitsevan Oskarshamnin ydinvoimalaitoksen 1- ja 2 -yksiköiden sulkemisesta. OKG AB:n enemmistöomistajana E.ON voi päättää yksiköiden sulkemisesta. 1-yksikölle päätös tarkoittaisi yksikön toiminnan lopettamista ja siirtämistä alasajovalmiuteen, sen jälkeen kun haettu ympäristölupa on saatu arviolta vuonna 2017 – 2019. Tarkka ajankohta…

Continue reading

Fennovoima ja Fingrid allekirjoittivat sopimuksen kantaverkkoliitynnän suunnittelemisesta

Fennovoima ja kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj ovat allekirjoittaneet sopimuksen kantaverkkoliitynnän suunnittelemisesta. Ydinvoimalaitos liitetään 110 ja 400 kilovoltin voimajohtoyhteyksillä sähkönsiirron kantaverkkoon. Sopimuksen mukaan Fingrid vastaa projektin perussuunnittelusta sekä luvitusprosessista, kilpailuttaa rakennusurakoitsijat ja valvoo urakoitsijoita liityntäjohtojen rakentamisen aikana. Liityntäjohtojen rakentamista varten tarvitaan Energiaviraston hankelupa ja muut rakentamiseen liittyvät luvat. Voimajohtojen rakentamisen ja käytön aikaiset ympäristövaikutukset arvioidaan erillisessä YVA-menettelyssä. YVA-menettely…

Continue reading

Vaasan Energiainstituutti: PriceWatch 166 – Tarjoushintojen halpenemiselle ei näy loppua

Tarjoushinnat jatkavat edelleen erittäin pitkään kestänyttä laskutrendiään. Syyskuussa hinnat tippuivat keskimäärin 2 prosenttia. Eniten halpenivat yleissähköä 5 000 kWh/v kuluttavien kotitalouksien hinnat (-2,7 %) ja vähiten yösähköä 18 000 kWh/v kuluttavien (-0,6 %). Tarjoukset olivat kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla huhtikuussa 2011, mutta sen jälkeen ne ovat halventuneet lähes yhtäjaksoisesti. Kuluttajien kannalta tilanne on loistava: sähkö…

Continue reading

Savon Voima investoi energiatehokkuuteen Pieksämäellä

Pieksämäen voimalaitokselle rakennetaan savukaasujen lämmön talteenottolaitteisto, joka parantaa merkittävästi kaukolämmön tuotannon energiatehokkuutta. Savukaasuista saadaan lämpöä investoinnin valmistuttua noin sadan kerrostalon tarpeiksi. Energiatehokkuuden paranemisen lisäksi kaukolämmöntuotannon hiilidioksidi- ja rikkipäästöt pienenevät yli kymmenen prosenttia. ”Tavoittelemme kaukolämmön tuotannossa lähes 100-prosenttista kotimaisten polttoaineiden käyttöastetta. Investointi pienentää osaltaan tuontiöljyn käyttöä ja toisaalta lisää energiatehokasta tuotantoa polttoaineiden kokonaiskäytön pienentyessä. Asiakkaillemme investointi…

Continue reading

Keravan Energia Oy valitsi Empowerin uusien kaukolämpömittareiden asennuskumppaniksi

Keravan Energia Oy on valinnut Empowerin vaihtamaan noin 700 vanhaa kaukolämpömittariaan uusiin etäluettaviin mittareihin. Uudet mittarit mahdollistavat loppuasiakkaiden lämmönkulutuksen nopeamman, tarkemman ja tehokkaamman valvonnan reaaliajassa. Myös kuluttajat voivat jatkossa seurata omaa kulutustaan entistä paremmin. Empower ohjaa, määrittelee, suunnittelee ja toteuttaa etäluettavien mittareiden asennuksen sekä vastaa niiden toiminnan testauksesta. Empower-konserniin kuuluva Empower IM Oy tuottaa jo…

Continue reading

Paulig investoi uusiutuvaan energiaan: 100 miljoonaa kahvipakettia paahdetaan nyt kotimaisella biokaasulla

Suomen johtava kahviyhtiö Paulig pienentää hiilijalanjälkeään. Elokuusta 2015 alkaen kaikki Helsingin Vuosaaressa paahdetut Pauligin kahvit on valmistettu kotimaisella ja uusiutuvalla Gasum-biokaasulla. Yhtiö paahtaa vuosittain noin 100 miljoonaa kahvipakettia sekä koti- että vientimarkkinoille. Puhtaalla energialla paahdetut Pauligin kahvit saavat oikeuden käyttää pakkauksissaan ympäristövastuusta kertovaa biokaasumerkkiä. Paulig on Suomen ensimmäinen kahvinpaahtaja, joka siirtyy käyttämään uusiutuvaa ja kotimaista…

Continue reading

Bioenergian lisääminen ja lämmitystapamuutokset luovat uusia työpaikkoja

Yli kaksi kolmasosaa Suomessa käytetystä energiasta tuodaan ulkomailta, vaikka kotimaista lähienergiaa on tarjolla. Siksi hallitus on nostanut energiaremontin yhdeksi kärkihankkeekseen. Energiaomavaraisuus halutaan nostaa 2020-luvulla yli 55 prosenttiin, uusiutuvan energian osuus kasvattaa yli 50 prosenttiin ja tuontiöljyn käyttö puolittaa. Muutokseen pyritään erityisesti bioenergian ja muun päästöttömän, uusiutuvan tarjonnan lisäämisellä. Klapien polttaminen takassa on kotitalouksille tutuin bioenergian…

Continue reading

Energian kokonaiskulutus laski 5 prosenttia tammi-kesäkuussa

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan energian kokonaiskulutus oli 660 petajoulea tammi-kesäkuussa, mikä oli lähes 5 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Sähkön kulutus oli 42 terawattituntia (TWh), eli prosentin pienempi kuin vuotta aiemmin. Energiantuotannon hiilidioksidipäästöt laskivat 9 prosenttia viime vuoden tasosta. Energian kokonaiskulutus: *ennakollinen Yksittäisistä energianlähteistä tammi-kesäkuussa eniten väheni turpeen kulutus, 17 prosenttia. Hiilen (sisältää kivihiilen…

Continue reading