Voimaosakeyhtiö SF:lle uusi toimitusjohtaja

  Jussi Lehti Fennovoima Oy:n pääomistaja ja emoyhtiö Voimaosakeyhtiö SF vaihtaa toimitusjohtajaa. Uudeksi toimitusjohtajaksi siirtyy Voimaosakeyhtiö SF:n hallituksen jäsen Jussi Lehto. Lehto jatkaa myös varsinaisessa päätyössään Keravan Energia Oy:n toimitusjohtajana. ”Fennovoiman Pyhäjoen ydinvoimahankkeen edetessä askel askeleelta eteenpäin myös sen suomalaista omistajajoukkoa edustava Voimaosakeyhtiö SF tarvitsee uudenlaisia johtamisresursseja”, toteaa Voimaosakeyhtiö SF:n hallituksen puheenjohtaja Pertti Laukkanen ja…

Continue reading

:TUTKIMUS: Sähkön yhteismarkkina tarvitsee lisää siirtoverkkoa

Sähkön siirtoverkon ruuhkautuminen vähentää tukkusähköhintojen tasoittumista pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla. Tällä on taloudellisia vaikutuksia esimerkiksi sähkön käyttäjille. Tämä käy ilmi Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (Lappeenranta University of Technology, LUT) tarkastettavassa väitöstutkimuksessa. Yhteisen sähkömarkkinan luomiseksi tarvitaan markkinamallien lisäksi riittävästi sähkön siirtoverkkoa. Historiallisesti siirtoverkot on suunniteltu kattamaan maiden sisäiset tarpeet, eikä maiden välisiä rajajohtoja välttämättä ole riittävästi yhteismarkkinan kannalta. Näin…

Continue reading

Savon Voima korvaa kaukolämmöntuotannossa polttoöljyä Fortumin kotimaisella bioöljyllä

Savon Voiman tavoitteena on korvata raskasta ja kevyttä polttoöljyä kaukolämmöntuotannossaan Fortumin Joensuun voimalaitoksella tuotetulla bioöljyllä. Bioöljyn käyttöön on alettu valmistautua kesän aikana suoritetuilla koepoltoilla. Bioöljyn koepolttojen ensimmäinen vaihe suoritettiin onnistuneesti kesällä Savon Voiman lämpökeskuksella Iisalmessa. Koepoltossa tehtyjen havaintojen perusteella prosessilaitteisiin tehdään parhaillaan joitakin muutoksia. Koepoltossa edetään syyskuussa seuraavaan vaiheeseen, jossa on tarkoituksena testata prosessin toimivuutta…

Continue reading

Caruna kasvaa ostamalla Lapin Sähköverkko Oy:n

Caruna on ostanut Lapin Sähköverkko Oy:n ja yhtiön operoiman sähkönsiirtoverkon Kemijoki Oy:ltä. Nyt hankittava suurjänniteverkko laajentaa Carunan sähkönsiirtoverkkoa Lapissa, jossa Carunalla on verkkoa jo entuudestaan. Kaupan myötä Carunalle siirtyi noin 150 kilometriä suurjänniteverkkoa Kemijärven, Rovaniemen ja Sodankylän alueilta. Carunalla on pitkä kokemus suurjänniteverkon käyttötoiminnasta, ylläpidosta ja kehittämisestä, joten Lapin Sähköverkosta tulee luonnollinen osa Carunan liiketoimintaa….

Continue reading

Skangas ja Norilsk Nickel Harjavalta sopimukseen LNG:n toimittamisesta vedyn ja energian tuotantoon

Porin LNG-terminaali, Tahkoluoto, Suomi LNG-yhtiö Skangas ja nikkelikemikaalien sekä -metallien valmistaja Norilsk Nickel Harjavalta Oy ovat solmineet sopimuksen nesteytetyn maakaasun (LNG) toimittamisesta Harjavallan Suurteollisuuspuistoon. NNH ostaa nesteytettyä maakaasua tuotantoprosessissa käytetyn vedyn valmistukseen sekä energian tuotantoon. Sopimuksen myötä Norilsk Nickel Harjavalta korvaa raskaan polttoöljyn ja teollisuusbensiinin käyttöä nesteytetyllä maakaasulla. Muutos parantaa sekä vedyn että energian tuotannon…

Continue reading

Fortumilta aurinkovoimala Ilmatieteen laitoksen Kumpulan toimitaloon

Fortum toimittaa aurinkovoimalan Helsingin Kumpulaan Ilmatieteen laitoksen toimitilojen katolle. Aurinkoenergiajärjestelmä koostuu 80 paneelista ja sen kapasiteetti on 20 kW. Sen arvioitu vuosituotanto vastaa noin kolmen pientalon vuotuista sähkönkulutusta. Järjestelmä lisää Ilmatieteen laitoksen Dynamicum-rakennuksen energiatehokkuutta ja antaa reaaliaikaista tietoa aurinkoenergian tuotannosta. “Tavoitteenamme on paitsi hyödyntää aurinkovoimaa energiankulutuksessamme myös selvittää tarkasti, kuinka paljon energiaa paneeleista käytännössä saadaan…

Continue reading

Fingridille myönnettiin Esrin SAG 2015 -palkinto Yhdysvalloissa

Esri on myöntänyt Special Achievement in GIS (SAG) -palkinnon Fingrid Oyj:lle. Palkinto myönnetään vuosittain erityisen ansiokkaasti paikkatietoteknologiaa hyödyntäville organisaatioille ympäri maailman. Palkinnon vastaanottivat Fingridistä ICT-johtaja Kari Suominen ja maankäyttö- ja ympäristöyksikön erikoisasiantuntija Pasi Turunen Esrin kansainvälisessä käyttäjäkonferenssissa San Diegossa heinäkuussa. Fingrid toteutti vuosien 2012–2015 aikana laajuudessaan ainutkertaisen toiminnanohjaus- ja verkkotietojärjestelmän uudistusprojektin, jossa integroitiin yhteen kaikki…

Continue reading

ONE1 OY HAJAUTETUN ENERGIAN TUOTTAJAKSI YHTEISTYÖSSÄ ENERGIAYHTIÖIDEN KANSSA

Lahti Energia Oy ja Pori Energia Oy ovat allekirjoittaneet 6.8.2015 yhdessä lahtelaisen One1 Oy:n kanssa sopimuksen yhteistyöstä hajautetun energiantuotannon erilliskohteiden energian myynnistä Suomessa ja muualla Itämeren alueella. Energiayhtiöt ovat tulossa vahvasti mukaan One 1 Oy:n toiminnan kehittämiseen ja investoimaan hajautettuun energian tuotantoon. One1 Oy on erikoistunut uusiutuvan energian pien- ja erilliskohteiden sekä alueiden energiatuotanto- ja…

Continue reading

Väitös: Teknisiä parannuksia akkujen lataukseen tuulivoimaloissa

Tuulivoimaloiden haasteena on akkujen lataamisen tehokkuus. Bertil Brännbackan sähkötekniikan alan väitöskirjan tavoitteena on löytää keinoja kehittää akun latausta alhaisilla ja suurilla tuulennopeuksilla sähkö- ja säätöteknisiä apukomponentteja käyttämällä. Brännbacka tutki kahta erikokoista Windside-tuulivoimalaa todellisissa tuuliolosuhteissa. Tutkimuksen tärkeimmät saavutukset ovat automaattisesti palautuva tähtikolmiokytkin ja ontto akseli. – Tutkimuksessa huomasin, että alhaisilla tuulennopeuksilla matalilla pyörimisnopeuksilla tähtikytketty generaattori lataa…

Continue reading

Tammisaaren Energia Oy:n puolivuosikatsaus, 1.1 – 30.6.2015: Kustannukset jatkoivat laskuaan, mutta lämmin talvi pienensi liiketulosta

Kulunut talvi oli lämpimin sitten vuoden 2008. Tämän johdosta Tammisaaren Energian lämmön- ja sähkönmyyntimäärät laskivat noin 4 % vuoden ensimmäisellä puoliskolla verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2014. Lämmön ja sähkön laskeneet myyntihinnat lisäsivät vielä liikevaihdon laskua ja liikevaihto oli lähes 7 % pienempi kuin vuonna 2014. Samalla yhtiön kustannuksia on sopeutettu muutokseen ja kustannukset laskivat yli…

Continue reading