Vaasan Energiainstituutti: PriceWatch 165 – Tarjoushinnat laskeneet 10 prosenttia vuoden aikana

Sähkön tarjoushinnat halpenivat kesäkuusta vajaan prosentin. Eniten alenivat yösähköä 18 000 kWh vuodessa kuluttavien kotitalouksien hinnat (-2,7 %). Viime vuoden elokuuhun verrattuna tarjoukset ovat nyt noin 10 % ja kahden vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna noin 18 % edullisempia. Suomen edullisimmat sähkönmyyjät olivat elokuussa 2015 PriceWatch – tutkimuksen perusteella eri kulutusluokissa seuraavat: 2 000 kWh: Energia…

Continue reading

Ilmatieteen laitos: Jäätävien olosuhteiden vaikutusta tuulivoiman tuotantoon voidaan analysoida uuden järjestelmän avulla

Ilmatieteen laitoksen tutkijat ovat olleet mukana kehittämässä järjestelmää, joka pystyy tuottamaan tietoa tuulivoimaloiden käyttöön liittyvistä sääparametreista mm. jäätämisen todennäköisyydestä, jäätämisen nopeudesta ja kertyneestä jääkuormasta sekä niiden vaikutuksesta tuuliturbiinien tuottamaan tehoon. Ilmatieteen laitoksen ja yhdysvaltalaisen Leading Edge Atmospheric, LEAn tutkijat ovat tutkineet maanpintaa lähellä olevissa ilmakerroksissa tapahtuvia jäätämisprosesseja. Tutkimuksen tuloksena on saatu aikaan reaaliaikainen jäätämisen analyysijärjestelmä,…

Continue reading

TuuliWatin tuulipuiston avajaiset tänään Siikaisissa

Suomalaisen TuuliWatti Oy:n uusi tuulipuisto Siikaisissa tuottaa puhdasta tuulisähköä Pohjois-Satakuntaan vuosittain noin 38.000 kerrostaloasunnon sähkönkulutuksen verran. Otamon kylän Jäneskeitaalle rakennettu puisto koostuu kahdeksasta 3,3 megawatin tuulivoimalasta. Uudet voimalat ovat TuuliWatille perinteeksi muodostuneen tavan mukaan saaneet nimikkokummit lähialueen pienokaisista: Iida, Minttu, Luca, Benjamin, Miika, Elmeri, Eetu-Poju ja Topi. “Nämä hienot nimet tulevat pysymään lähialueiden ihmisten mielessä”,…

Continue reading

Kivihiilen kulutus väheni 24 prosenttia tammi-kesäkuussa

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kivihiilen kulutus väheni 24 prosenttia tammi-kesäkuussa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kivihiiltä käytettiin sähkön- ja lämmöntuotannon polttoaineena 1,5 miljoonaa tonnia, mikä vastaa energiasisällöltään noin 38 petajoulea. Verrattuna 2000-luvun tammi-kesäkuun keskiarvoon kivihiilen kulutus oli nyt 41 prosenttia pienempää. Kivihiilen kulutus, 1 000 tonnia: Vuosien 2014 ja 2015 tiedot ovat ennakollisia. Eniten kivihiilen kulutus…

Continue reading

KPA Unicon on ostanut Haapaveden voimalaitoksen käyttö- ja kunnossapitotoiminnot Kanteleen Voima Oy:ltä.

KPA Unicon ja Kanteleen Voima ovat sopineet Haapaveden voimalaitoksen käyttö- ja huoltopalveluiden ulkoistamisesta 1.9.2015 alkaen liiketoimintakaupalla, jossa KPA Uniconin palvelukseen siirtyy 18 henkilöä käyttö- ja kunnossapitotoiminnoista Haapaveden voimalaitokselta. Samassa yhteydessä osapuolet ovat sopineet Ylivieskan voimalaitoksen ja kaukolämpölaitosten etäkäytöstä ja ympärivuorokautisesta valvonnasta. ”Tehdyllä liiketoimintakaupalla varmistetaan Haapaveden voimalaitoksen toiminta osana tehoreserviä ja toisaalta mahdollistetaan osaavan henkilöstön laaja-alainen…

Continue reading

Tuulivoimamelun pelisäännöt tulevat tarpeeseen

Valtioneuvoston tänään antama asetus tuulivoimaloiden melutason ohjearvoista tuo selkeät pelisäännöt tuulivoimaloiden sijoittamiseen ja toimintaan. Asetus mahdollistaa tuulivoimakapasiteetin lisäämisen ja varmistaa samalla, ettei tuulivoimasta aiheudu terveyshaittaa tai muuta kohtuutonta rasitusta lähialueen ihmisille, Energiateollisuus ry:n johtaja Jukka Leskelä toteaa. – Selkeät pelisäännöt tulevat tarpeeseen, sillä tuulivoimaloihin sovellettava melusääntely ei ole tähän asti ollut yhtenevää ja selkeää. Toisinaan…

Continue reading

Suomen Tuulivoimayhdistys ry (STY): Asetus tuulivoimaloiden melutasosta mahdollistaa tuulivoiman ja asutuksen yhteensovittamisen

  Suomen Tuulivoimayhdistys ry Valtioneuvosto hyväksyi tänään asetuksen tuulivoimaloiden melutason ohjearvoista. Suomen Tuulivoimayhdistys ry (STY) on tyytyväinen asetettuihin ohjearvoihin, vaikka tuulivoimahankkeita asetuksen mukaisesti säännelläänkin tiukemmilla ohjearvoilla kuin monia muita ihmistoimintoja. Selkeä ohjeistus mahdollistaa tuulivoiman ja asutuksen yhteensovittamisen sekä täten suuret investoinnit moneen pieneen kuntaan. Suomen tuulivoimahankkeisiin on tähän saakka sovellettu kahta toisistaan eroavaa ohjearvoa (ympäristöministeriön…

Continue reading

Bionova Oy on valittu Lahden ja Lappeenrannan energiatietopalvelun toteuttajaksi

Pientalojen energiatehokkuustoimenpiteet ja energianeuvonta Lahdessa -tutkimus: Millainen energiatieto hyödyttää pientaloasujaa? Lahden ja Lappeenrannan kaupungit ovat käynnistäneet yhteishankkeen, jossa kehitetään uudentyyppinen energiatietopalvelu eri energiamuotojen kiinteistökohtaiseen vertailuun. Palvelu antaa tietoa muun muassa eri lämmitysmuotojen kustannuksista, takaisinmaksuajoista sekä CO2-säästöistä. Karttatietoihin pohjautuvaa sähköistä verkkopalvelua voivat sen valmistuttua hyödyntää yksityiset kuluttajat, isojen kiinteistöjen omistajat sekä esimerkiksi suunnittelijat ja muut ammattilaiset….

Continue reading

Aku Pyymäki Kymenlaakson Sähkön toimitusjohtajaksi 1.1.2016

Kymenlaakson Sähkön hallitus on nimittänyt konsernin toimitusjohtajaksi diplomi-insinööri Aku Pyymäen (50). Hän aloittaa tehtävässä 1.1.2016. Vuodesta 2005 Kymenlaakson Sähköä johtanut energianeuvos Kari Rämö siirtyy johtajasopimuksensa mukaisesti eläkkeelle vuoden 2015 lopussa. Pyymäki siirtyy Kymenlaakson Sähkön toimitusjohtajaksi yhtiön liiketoimintajohtajan tehtävästä, jossa hän on toiminut vuodesta 2006. Pyymäellä on energia-alalta yli 25 vuoden kokemus. Hän on työskennellyt vuodesta…

Continue reading

SUOMEN SUURIN AURINKOVOIMALA VALMISTUI OULUUN

Oulun Energia on saanut jättiurakan valmiiksi: Suomen suurin aurinkovoimala tuottaa sähköä täydellä teholla sanomalehti Kalevan painotalon katolla Oulussa. Teholtaan 420 kilowatin aurinkovoimalan asennukset aloitettiin huhtikuussa ja vihkiäisiä vietettiin Graniittitiellä torstaina 20.8. Kalevan aurinkovoimala on otettu käyttöön vaiheittain. Heinäkuun lopulla jo yli 70 prosenttia eli noin 1 200 paneelia tuotti sähköä painotaloon. Nyt 1 600 paneelista…

Continue reading