Caruna uudistaa sähköverkkoaan Jalasjärvellä viemällä sen maan alle

Sähkönsiirtoyhtiö Caruna maakaapeloi 59 kilometriä keskijännitteistä sähköverkkoa Jalasjärvellä. Hanke parantaa merkittävästi kuntalaisten sähkönjakelun toimitusvarmuutta sähköverkon siirtyessä maan alle suojaan sään vaihteluilta ja niiden aiheuttamilta sähkökatkoilta. Parannushanke on paikallisesti merkittävä, sillä se työllistää suoraan noin 30 henkilöä ja sen arvo on noin 3,3 miljoonaa euroa. Maakaapelointihanke Jalasjärvellä kestää huhtikuusta 2015 maaliskuuhun 2016. Kaivuut ovat alkaneet huhtikuussa…

Continue reading

OL3:n käyttöautomaation tehdastestit valmistuneet

Lähde: TVO Säteilyturvakeskus STUK hyväksyi Teollisuuden Voiman (TVO) Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön käyttöautomaation tehdastestit suoritetuksi 28. heinäkuuta 2015. Testauksella todennettiin automaation toiminta laitostoimittaja Areva-Siemens -konsortion testiympäristössä Saksassa. OL3:n käyttöautomaation tehdastestit aloitettiin Saksan Erlangenissa huhtikuussa 2014. Vaiheittain edenneet automaatiojärjestelmien koestukset valmistuivat heinäkuussa 2015. Seuraavassa vaiheessa käyttöautomaatio tuodaan laitospaikalle Olkiluotoon, missä se ja prosessin toiminta testataan kokonaisuudessaan osana…

Continue reading

Caruna vie sähköverkkoaan Posiolla maan alle kuntalaisten iloksi

Sähkönsiirtoyhtiö Caruna maakaapeloi vuonna 2015 heinäkuusta marraskuuhun yhdeksän kilometriä keskijännitteistä sähköverkkoa Posiolla. Hanke parantaa merkittävästi kuntalaisten sähkönjakelun toimitusvarmuutta sähköverkon siirtyessä maan alle suojaan sään vaihteluilta ja siten sään aiheuttamilta sähkökatkoilta. Parannushanke on paikallisesti merkittävä, sillä se työllistää suoraan noin kahdeksan henkilöä ja sen arvo on noin 750 000 euroa. Kaivuut alkavat Posion kirkonkylältä kohti Aholaa. Työssä edetään…

Continue reading

Fingrid konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2015: Sähkön vienti Suomesta Viroon +75%

Taloudellinen kehitys tammi-kesäkuussa 2015 Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 293,1 (305,3) miljoonaa euroa Konsernin liikevoitto oli 82,1 (99,0) miljoonaa euroa Konsernin tammi-kesäkuun voitto oli 52,3 (76,2) miljoonaa euroa Konsernin liiketoimintojen rahavirta investointien jälkeen oli 45,6 (97,2) miljoonaa euroa Korollinen nettovelka oli 1 067,2 (1 056,2) miljoonaa euroa Investoinnit olivat 67,8 (57,5) miljoonaa euroa Omavaraisuusaste oli 31,8 (29,8) prosenttia…

Continue reading

Caruna vie sähköverkkoaan maan alle Ranualla kuntalaisten iloksi

Sähkönsiirtoyhtiö Caruna maakaapeloi vuonna 2015 heinäkuusta marraskuuhun 12 kilometriä keskijännitteistä sähköverkkoa Ranualla. Hanke parantaa merkittävästi kuntalaisten sähkönjakelun toimitusvarmuutta sähköverkon siirtyessä maan alle suojaan sään vaihteluilta, ja siten sään aiheuttamilta sähkökatkoilta. Parannushanke on paikallisesti merkittävä, sillä se työllistää suoraan noin 10 henkilöä ja sen arvo on noin 1 040 000 euroa. Kaivut ovat alkaneet Salmenniemen alueella, josta…

Continue reading

Fortum Oyj/Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015: Matalat sähkön hinnat heikensivät edelleen tulosta – vesivoimatuotanto kompensoi hieman

Huhti-kesäkuu 2015, jatkuvat toiminnot – Vertailukelpoinen liikevoitto oli 143 (210) miljoonaa euroa, -32 % – Liikevoitto oli 144 (233) miljoonaa euroa, josta vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ja myyntivoitot olivat 1 (23) miljoonaa euroa – Osakekohtainen tulos oli 0,13 (0,22) euroa, -41 %, josta vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ja myyntivoitot olivat 0,00 (0,03) euroa. Osakekohtainen tulos sisältäen lopetetut…

Continue reading

TEM: Fennovoiman kroatialaiskumppani ei täytä kotimaisuusehtoa

Ei riittävää varmuutta tosiasiallisesta määräysvallasta Migritissä Työ- ja elinkeinoministeriössä tehtyjen selvitysten ja saatujen tietojen perusteella ei ole voitu riittävästi varmistua siitä, että määräysvalta Migrit Solarna Energija -yhtiössä olisi tosiasiallisesti tahoilla, joiden asuin- tai kotipaikka on EU:n tai EFTA-maiden alueella. TEM pyysi Fennovoimalta 1.7.2015 lisäselvitystä tosiasiallisen omistuksen toteutumisesta Migritissä sen jälkeen, kun Fennovoima oli 30.6.2015 toimittanut…

Continue reading

Päästökaupparemontin on turvattava eurooppalaisen teollisuuden kilpailukykyä

Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry, Teknologiateollisuus ry: Euroopan komissio esittää päästökaupan uudistamista seuraavalle päästökauppakaudelle. Jatkovalmistelussa on varmistettava, että uudistuksessa huolehditaan eurooppalaisen teollisuuden kilpailukyvystä ja sen myötä talouskasvusta sekä työllisyydestä. Päästökaupan pelisääntöjä koskevat valinnat eivät varsinaisesti vaikuta päästöjen määrään, mutta niillä on suuri merkitys teollisuuden kilpailukyvylle. Olennaista on välttää hiilivuoto. Ilmastonmuutoksen torjunnan, talouden ja työllisyyden näkökulmasta on…

Continue reading

Gasum monipuolisesti mukana SuomiAreenassa – Suomen ensimmäinen LNG-terminaali kattavasti esillä

Suomen ensimmäinen LNG-terminaali valmistuu Porin Tahkoluotoon syksyllä 2016. Gasum esittelee Porin Tahkoluotoon rakennettavaa LNG-terminaalia SuomiAreenan Kansalaistorilla 15.–17. heinäkuuta. Syksyllä 2016 valmistuvan terminaalin rakennustyöt ovat edenneet suunnitellusti. Kansalaistorilla on lisäksi nähtävillä kotimaisella biokaasulla kulkeva amerikanrauta Pontiac Firebird. Gasum järjestää SuomiAreenan yhteydessä myös lounastilaisuuden päättäjille torstaina 16.7. Kaasun merkitys Suomen energiavalikoimassa kasvaa, kun maan ensimmäinen LNG-tuontiterminaali valmistuu…

Continue reading

Fennovoimalle myönnettiin kaksi vesilupaa

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on tänään myöntänyt Fennovoimalle kaksi vesilain mukaista lupaa. Toinen luvista koskee ydinvoimalaitoksen sataman ja jäähdytysveden ottorakenteiden rakentamista sekä meriväylän ruoppaamista ja toinen lupa ruoppausmassojen meriläjitystä. Lupapäätökset sisältävät töiden aloittamista koskevan valmisteluluvan. Aluehallintovirasto antoi päätöksen myös ydinvoimalaitoksen jäähdytysveden purkurakenteiden ja niihin liittyvien suojapenkereiden rakentamista koskevasta vesilupahakemuksesta. Aluehallintovirasto toteaa päätöksessään, ettei jäähdytysveden purkurakennetta käsitellä erillisenä…

Continue reading