St1:n geolämmön pilottihankkeen luotausporaus alkanut Espoossa

Energiayhtiö St1 on aloittanut luotausporaukset Suomen ensimmäisessä geotermisen energian lämpölaitoshankkeessa. Espoon Otaniemessä alkanut luotausporaus tulee ulottumaan kahden kilometrin syvyyteen. Luotausvaiheessa selvitetään varsinaisten syvälämpökaivojen poraukseen tarvittavia tietoja maaperästä. Yhtiön tavoitteena on saada luotaus- ja näytteiden analyysivaihe valmiiksi vuoden loppuun mennessä. St1 rakentaa luotausporausten perusteella Fortumin Otaniemen lämpölaitoksen alueelle geotermisen pilottituotantolaitoksen, jonka arvioidaan valmistuvan vuonna 2017. Teollisen…

Continue reading

Caruna myy projektivalvontaliiketoimintansa Rejlersille

Caruna on tänään myynyt projektivalvontaliiketoimintansa asiantuntijaorganisaatio Rejlersille. Kaupan kohteena on Carunan sähköverkon rakentamiseen, korjaamiseen, ylläpitoon ja kunnossapitoon liittyvien projektien projektivalvontapalvelu. Projektivalvontapalvelu sisältää valvontaa, katselmuksia, tarkastuksia, laadunvalvontaa sekä turvallisuus- ja ympäristökoordinointia kaikilla Carunan verkkoalueilla. Kaupan mukana siirtyy vanhoina työntekijöinä 26 henkilöä 1.9.2015 alkaen. Samalla Caruna on solminut sopimuksen projektivalvontapalveluiden hankinnasta Rejlersiltä, josta tulee nyt yksi Carunan…

Continue reading

MOTIVA: Heikentynyt lämmönsiirto maksaa teollisuudelle vuosittain satoja miljoonia euroja

Teollisuudessa likaiset lämmönvaihtimet voivat aiheuttaa jättilaskun, joka verhoutuu muihin kustannuksiin. Siirtimien pinnoille pakkautuva lika ja erilaiset kemikaalit heikentävät lämmönsiirtoa, mikä haittaa yritysten tuotantoprosessia ja aiheuttaa turhia kustannuksia. Ongelmat lämmönsiirrossa maksavat suomalaisyrityksille vuosittain jopa puoli miljardia euroa. Tehtaat tuottavat, ottavat talteen ja siirtävät jatkuvasti lämpöä prosessien välillä. Epäpuhtauksia sisältävien lämpövirtojen siirto tuottaa päänvaivaa monessa tuotantolaitoksessa. –…

Continue reading

YIT: Mitä hyötyä tuulivoimasta on?

Tuulivoima on puhdasta, uusiutuvaa, turvallista ja suomalaista energiaa. Silti tuulivoima mietityttää, erityisesti silloin, kun tuulivoimaa rakennetaan omaan kotikuntaan. Mitä muuta hyötyä puhtaan energian lisäksi tuulivoimasta on? Ja millaiset asiat tuulivoimasta pohdituttavat? YIT:n tuulivoima-asiantuntija Harri Orko vastaa. Jos omaan kuntaani rakennetaan tuulivoimaloita, mitä hyötyä siitä on minulle? Tuulivoiman hyödyt kunnalle voidaan mitata ihan rahassa. Tuulivoimapuistot tuovat…

Continue reading

Suomen ABB sähköistää Raahen Voiman uuden voimalaitoksen

ABB toimittaa Raahen Voima Oy:n uudelle voimalaitokselle turvalliset ja energiatehokkaat sähköistysratkaisut. Toimitus on osa Raahen Voiman noin 121 miljoonaan euron investointia, jolla uusitaan SSAB:n Raahen terästehtaan voimalaitos. ABB:n teknologia pienentää voimalaitoksen energiankulutusta ja parantaa kustannustehokkuutta.  Uuden teknologian suojausjärjestelmä edistää voimalan sähkönjakelun turvallisuutta ja käyttövarmuutta. ”Raahen Voimalle toimitettava järjestelmä on hyvä esimerkki nykyaikaisesta, älykkäästä sähköistyksestä, joka…

Continue reading

Fortumin avoimen kaukolämpöverkon ansiosta Pohjois-Karjalan keskussairaalasta tulee kaukolämmön tuottaja

  Pohjois-Karjalan keskussairaala Fortum ryhtyy hyödyntämään hukkalämpöä Joensuun kaukolämmityksessä. Ensimmäisenä tuottajana kaukolämpöverkkoon liittyy Pohjois-Karjalan keskussairaala, jolta Fortum ryhtyy ostamaan hukkalämpöä vuonna 2016 keskussairaalan laajennusosan valmistuttua. Sairaala tarvitsee jäähdytystä  ja perinteisesti rakennusta viilennettäessä ylimääräinen lämpö poistetaan ilman hyötykäyttöä.  Fortumin avoimen kaukolämpöverkon ansiosta tämä hukkalämpö voidaan jatkossa hyödyntää kaukolämmityksessä. Pohjois-Karjalan keskussairaalan M-laajennushankkeen valmistuttua ylijäämälämmöllä voidaan lämmittää noin…

Continue reading

Metsähakkeen käyttö supistui 6 prosenttia lämpö- ja voimalaitoksissa vuonna 2014

Kiinteiden puupolttoaineiden käyttö lämpö- ja voimalaitoksissa vuonna 2014 oli edellisvuoden tasolla.Metsähakkeen käyttö supistui ja metsäteollisuuden sivutuotepuun käyttö lisääntyi. Viime vuonna puupolttoaineita käytettiin kaikkiaan 18,7 miljoonaa kiintokuutiometriä (35,9 terawattituntia), mikä oli lähes saman verran kuin ennätysvuonna 2013. Merkittävin laitosten käyttämä puupolttoaine oli metsähake, jonka kulutus supistui edellisvuodesta kuusi prosenttia 7,5 miljoonaan kuutiometriin. Yhdessä pientaloissa poltetun metsähakkeen…

Continue reading

Fortumin koordinoimalle aaltovoiman tutkimushankkeelle 17 miljoonan euron rahoitus EU:n Horisontti 2020 -ohjelmasta

Euroopan komission tutkimus- ja innovointiohjelma Horisontti 2020 on myöntänyt 17 miljoonan euron rahoituksen Fortumin koordinoimalle Clean Energy From Ocean Waves -tutkimushankkeelle (CEFOW). Viisivuotisen hankkeen tavoitteena on tutkia ja kehittää suomalaisen Wellon kehittämän “Pingviini”-aaltovoimalaitteen käyttöä sähköverkkoon kytkettynä valtameriolosuhteissa. Usean laitteen koehanke toteutetaan aaltovoimaan keskittyvässä  Wave Hub -testikeskuksessa Ison-Britannian Cornwallissa, mistä Fortum on vuokrannut merialueen käyttöönsä. Hankkeessa…

Continue reading

:NIMENMUUTOS: KOTIMAAN ENERGIA MUUTTAA SUOMEN SÄHKÖMARKKINAT

Suomen Energiayhtiö muuttaa nimensä virallisesti Kotimaan Energiaksi toukokuun 5. päivästä lähtien. Muutoksen taustalla on jo vuonna 2013 tehty yrityskauppa, joissa Norjan suurin verkkoyhtiö ja uusiutuvan energian tuottajakonserni Hafslund osti Suomen Energiayhtiö Oy:n. Kauppojen yhteydessä päätettiin tehdä yritykselle totaalinen brändi- ja toimintamalliuudistus. Suomen Energiayhtiön kokemista asiakastyytyväisyyshaasteista ryhdistäytynyt Kotimaan Energia tähtää Suomen johtavaksi edullisen sähkön tarjoajaksi uudenlaisella…

Continue reading

Kestävä kehitys vaatii kilpailukykyisiä ja vähähiilisiä energiaratkaisuja – Gasum julkaisi vuoden 2014 yritysvastuuraportin

Vähäpäästöiset ja kustannustehokkaat kaasuratkaisut ovat avainasemassa hiilineutraalia yhteiskuntaa tavoiteltaessa. Uuden strategian ja yritysvastuutavoitteidensa mukaisesti Gasum edistää kestävän energiatalouden syntyä lisäämällä kotimaisen biokaasun tarjontaa, kehittämällä pohjoismaista kaasuekosysteemiä ja huolehtimalla kaasun hintakilpailukyvystä. Vuonna 2014 tuli kuluneeksi 40 vuotta siitä, kun Suomi sai käyttöönsä maakaasun energianlähteenä. Vuoden aikana yhtiö uudisti strategiansa, jonka ytimessä on kestävän kehityksen edistäminen puhtaammilla energiaratkaisuilla….

Continue reading