Fennovoima: 2014 Hanke eteni valmisteluvaiheesta toteuttamisvaiheeseen

Vuoden 2014 aikana Fennovoiman hanke on edennyt valmisteluvaiheesta toteuttamisvaiheeseen. Maaliskuussa Fennovoima toimitti valtioneuvostolle täydennyshakemuksen vuonna 2010 myönnettyyn periaatepäätökseen. Syyskuussa valtioneuvosto teki myönteisen periaatepäätöksen, mutta edellytti, että rakentamislupaa haettaessa kotimaisen (EU/ETA-alueen) omistuksen tulee olla vähintään 60 prosenttia. Joulukuussa eduskunta vahvisti valtioneuvoston päätöksen. Rosatomin suomalaisesta tytäryhtiöstä RAOS Voima Oy:stä tuli huhtikuussa Fennovoiman vähemmistöomistaja 34 prosentin osuudella. Huhtikuussa…

Continue reading

Hämeenkyrössä kierrätyspolttoaineiden koepolton päästöt alle rajojen

Hämeenkyrön biovoimalaitoksen kierrätyspolttoaineiden polttokokeiden tulokset kertovat, että kierrätyspolttoaine toimii hyvin täydennyspolttoaineena. Koepolton mittausten perusteella päästöt alittivat tiukat raja-arvot. Hämeenkyrön biovoimalaitoksella tehtiin maaliskuussa kiinteän kierrätyspolttoaineen polttokoe. Sen tulokset on analysoitu ja raportoitu viranomaiselle. Polttokokeella selvitettiin kierrätyspolttoaineiden polttokelpoisuutta ja vaikutuksia voimalaitoksen toimintaan täydennyspolttoaineena. –  Koetoiminnassa kierrätyspolttoaine toimi nykyisten puubiomassaperäisten polttoaineiden ja turpeen täydennyspolttoaineena, jota käytettiin enimmillään 20…

Continue reading

Stora Enso toimittaa pellettejä Joensuuhun ja Varkauteen

Stora Enso on solminut Joensuun kaupungin ja Varkauden Aluelämpö Oy:n kanssa kaksivuotisen pellettien toimitussopimuksen. Toimitussopimus Joensuun kaupungin kanssa kattaa pellettien toimituksen viiteen eri kohteeseen ja pellettitoimitukset on jo aloitettu. Varkauden Aluelämpö Oy päätti alkuvuodesta 2015 modernisoida kaksi lämpökeskuksensa öljykattilaa pellettikäyttöisiksi. Varkauden Aluelämpö Oy kokee, että kyseinen projekti on myös suomalaisille toimittajille merkittävä tiennäyttäjä, minkä avulla…

Continue reading

Adven ja Lahti Energia aloittavat yhteistyön

Adven ja Lahti Energia solmivat pitkäaikaisen sopimuksen Heinolan Sahaniemen teollisuusalueen energiahuollon kehittämiseksi. Adven vastaa 1.6.2015 alkaen Heinolan voimalaitoksen tuotannosta ja Sahaniemen asiakkuuksista. Teollisuusalueella toimivia asiakkaita ovat Suomen Kuitulevy Oy, Stora Enso Packaging Oy ja UPM. Suomen Kuitulevy Oy on Euroopan suurimpia kovan puukuitulevyn tuottajia. Yhtiön tuotanto tapahtuu Heinolan Sahaniemessä ja myynnistä lähes 90 % menee…

Continue reading

Kouvolan Lakritsi siirtyy käyttämään Gasum-biokaasua – lakritsitehtaan päästöt putoavat 119 tonnia vuodessa

Perinteinen lakritsituotetalo Kouvolan Lakritsi siirtyy käyttämään Gasum-biokaasua. Jatkossa kaikki yhtiön lakritsi- ja marmeladituotteet valmistetaan kotimaisella ja uusiutuvalla energialla. Vaihdoksen myötä lakritsitehtaan hiilidioksidipäästöt vähenevät 119 tonnia vuodessa, mikä vastaa henkilöautolla noin 1 000 000 kilometrin ajosta syntyviä päästöjä. Kouvolan Lakritsin tuotteet saavat pakkauksiinsa biokaasumerkin. Kouvolan Lakritsi siirtyy käyttämään Gasum-biokaasua ensimmäisten suomalaisyritysten joukossa. Kouvolan Tornionmäellä sijaitseva lakritsitehdas…

Continue reading

Westenergy suunnittelee polttokapasiteetin nostoa ja tehokkaampaa savukaasujen lämmön talteenottoa

Nykyistä suuremman jätemäärän hyödyntäminen edellyttää ympäristövaikutusten arviointia. Samalla arvioidaan savukaasujen tehokkaampaan puhdistukseen ja lämmön talteenottoon tähtäävän uuden teknologian käyttöönoton ympäristövaikutukset. Westenergyn jätteenpolttolaitos suunniteltiin alun perin polttamaan vuodessa 150 000 tonnia syntypaikkalajiteltua yhdyskuntajätettä. Polttoaineen suunniteltua alhaisemman energiasisällön vuoksi jo vuonna 2013 laitoksessa poltettiin lähes 190 000 tonnia jätettä. Ympäristöluvan mukaista suuremman jätemäärän hyödyntäminen energiantuotannossa edellyttää YVA-menettelyä…

Continue reading

:VÄITÖS: Euroopan unionin biopolttoaineita sääntelevä järjestelmä ei vastaa sille asetettuihin tavoitteisiin tehokkaasti

Seita Romppanen on kirjoittanut ylioppilaaksi vuonna 2000 Joensuun Lyseon lukiosta. Hän on suorittanut hallintotieteiden maisterin tutkinnon vuonna 2007 Joensuun yliopistossa. Romppanen on työskennellyt Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella erilaissa projektitehtävissä vuosina 2006–2012, ja vuodesta 2012 lähtien hän on toiminut laitoksella kansainvälisen ympäristöoikeuden yliopisto-opettajana. Hallintotieteiden maisteri Seita Romppasen väitöstutkimus osoittaa, ettei nykyinen Euroopan unionin (EU) biopolttoaineita sääntelevä…

Continue reading

LUT tutkii uusin keinoin äänikokemuksia tuulivoimasta

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (Lappeenranta University of Technology, LUT) käynnistyi toukokuussa uusi kaksivuotinen tutkimushanke tuulivoimaloiden äänestä. Tutkimuksessa mallinnetaan ja mitataan tuulivoimaloiden äänen muodostumista, leviämistä ja ihmisen kokemusta suomalaisissa ilmasto-olosuhteissa. Pyrkimyksenä on tunnistaa tuulivoimaloiden häiritseviä piirteitä niiden lähellä asuvien ihmisten näkökulmasta. Tunnistamisessa käytetään apuna reaaliaikaista palautejärjestelmää ja tilastollisia malleja. LUT:n Etelä-Karjala-instituutin tehtävä on erityisesti ihmisen äänikokemukseen ja…

Continue reading

SITRA: Siirtyminen biopolttoaineisiin parantaisi Suomen vaihtotasetta ja työllisyyttä

Jos joka kolmas suomalainen henkilöautoilija siirtyisi käyttämään kotimaista biodieseliä, parantaisi se Suomen vaihtotasetta vajaalla 300 miljoonalla eurolla. Summa vastaa noin neljännestä tämänhetkisestä autoveron tuotosta. Suomi tarvitsee kasvua sekä uudenlaista, puhtaita teknologioita ja liiketoimintaa edistävää elinkeino- ja energiapolitiikkaa. Sitran Gaia Consultingilla teettämän uraauurtavan selvityksen Energiasektorin cleantech-teknologioiden vaikutukset ja mahdollisuudet mukaan Suomen kansantalouden kannalta merkittävin vaikutus olisi…

Continue reading

Energiateollisuus: Tulvavesistä saataisiin merkittävästi lisää uusiutuvaa energiaa

Tulvasuojelu paranisi merkittävästi nykytilanteesta, kun tulvavesien varastointimahdollisuuksia lisättäisiin ja näin vältettäisiin tulvista aiheutuvia vahinkoja. Samalla voitaisiin tuottaa uusiutuvaa energiaa ja vähentää tarvetta kalliisiin tulvasuojelutoimenpiteisiin. Vesivoimayhtiöt valmistautuvat vuosittain kevättulvien tuloon tekemällä useisiin järviin ns. kevätkuoppia, eli järvien vedenpintaa lasketaan lupaehdoissa määritettyyn tasoon, jotta lumien sulamisvedet mahtuisivat järviin aiheuttamatta suuria tulvia. Käytössä oleva vesien varastotilavuus on kuitenkin…

Continue reading