Energian kokonaiskulutus laski 2 prosenttia viime vuonna

Energian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan noin 1 340 petajoulea (PJ) eli noin 372 terawattituntia (TWh) vuonna 2014, mikä oli yli 2 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2013. Sähkön kulutus oli 83,3 TWh, eli noin prosentin vähemmän kuin vuotta aiemmin. Viime vuoden tavallista lämpimämpi sää vähensi lämmitysenergian tarvetta. Pohjoismaiden parantunut vesitilanne puolestaan lisäsi sähkön nettotuontia 14…

Continue reading

Fortum peruskorjaa Imatran vesivoimalaitoksen padon

Fortum tekee mittavan peruskorjauksen Imatran vesivoimalaitoksen padolle. Hanke toteutetaan vuosina 2015–2018, ja se työllistää yrityksiä Imatran seudulla arviolta 80 henkilötyövuoden verran. Hankkeen päätoteuttaja on Destia Oy. “Peruskorjaushankkeen myötä Suomen suurimman vesivoimalaitoksen vuonna 1929 valmistuneen padon turvallisuus ja luotettavuus paranevat ja padon käyttöikä pidentyy useilla kymmenillä vuosilla”, projektipäällikkö Heikki Puuska Fortumista kertoo. Peruskorjaustöiden ensimmäisessä vaiheessa tämän vuoden…

Continue reading

Taaleritehtaalle 9 voimalan tuulipuisto Kankaanpäähän

Taaleritehdas investoi 50 miljoonaa euroa Kankaanpään Kooninkalliolla rakentaminen käynnistyy välittömästi, sähköntuotanto alkaa loppuvuodesta 2015 Pääurakoitsijana toimii NCC Rakennus Oy ja tuulivoimalat toimittaa Nordex Finland Oy Taaleritehtaan pääomarahasto rakentaa 50 miljoonan euron arvoisen tuulipuiston, johon tulee yhteensä 9 tuulivoimalaa. Hankkeen maanrakennustyöt alkavat lähiaikoina. Voimaloiden pystytys tapahtuu ensi syksyn aikana ja sähköntuotanto käynnistyy vuoden viimeisellä neljänneksellä. Kooninkalliolle…

Continue reading

Työ- ja elinkeinoministeriö: Hakesähkön tuotantotukeen 13 %:n lisäys, järeän puun tuki laskee

Metsähakkeella tuotetun sähkön tuotantotuki on nousemassa 18 euroon megawattitunnilta. Tuki on tällä hetkellä 15,9 euroa. Tuotantotuki putoaa kuitenkin 60 prosenttiin, jos hake on valmistettu järeän puun hakkuukohteelta saaduista jalostukseen soveltuvista rungonosista. Järeän puun hakkuukohteita ovat kohteet, jossa on tehty metsälaissa tarkoitettu uudistushakkuu taikka kasvatushakkuu ja kasvatushakkuun jälkeen metsikkö katsotaan kehitysluokaltaan vähintään varttuneeksi kasvatusmetsiköksi. Järeän puun…

Continue reading

Öljytuotteiden hinnat laskivat viimeisellä neljänneksellä

Öljyn tuontihintojen selkeä lasku vaikutti polttonesteiden kuluttajahintojen laskuun vuoden viimeisellä neljänneksellä. Pohjoismaisen sähköpörssin hinnat pysyttelivät viime vuotta alemmalla tasolla, mikä laski yritys- ja yhteisökäyttäjien sähkön hintaa. Tilastokeskuksen tietojen mukaan kotimaisten polttoaineiden hinnat nousivat hieman viime vuodesta. Voimalaitospolttoaineiden hinnat lämmöntuotannossa Raakaöljyn maailmanmarkkinahinnan laskulla on ollut suora vaikutus Suomeen tuotavan raakaöljyn hintaan. Tämä näkyi kiihtyvänä polttonesteiden kuluttajahintojen…

Continue reading

Nestekaasun teollisuuskäyttö kasvaa

Kosan Gas Finland Oy:n nestekaasun myynti yrityksille on selvässä kasvussa. Yhtiön nestekaasun myynti kasvoi vuonna 2014 yli 10 prosenttia. Seuraavalle kahdelle vuodelle ennustetaan ympäristömääräysten kiristymisen vuoksi vielä rivakampaa kasvua: tavoitteena on kasvattaa myyntiä lähes 30 prosenttia. Vaihtamalla polttoöljystä kaasuun yritykset pienentävät energiakustannuksiaan usein noin 10−15 prosenttia riippuen energiankulutuksesta, laitteistosta sekä kaasun ja polttoöljyn hinnoista. Suurimman…

Continue reading

Suomen Tuulivoimayhdistys ry: Suomi tarvitsee kunnianhimoiset uusiutuvan energian 2030-tavoitteet – päätökset viimeistään vuonna 2017

Suomen Tuulivoimayhdistys (STY) linjaa hallitusohjelmatavoitteissaan, että tuulivoimarakentamisen edellytysten turvaamiseksi kunnianhimoisista uusiutuvan energian tavoitteista tulee päättää pian. Vuoden 2030 tuulivoimatuotannon tavoitteeksi tulee asettaa 15 – 30 TWh. Suomen tuulivoimatuotannon vuoden 2020 tavoite (6 TWh) tullaan saavuttamaan nykyisen syöttötariffikiintiön turvin. Tuulivoiman 2500 MW:n kiintiö tulee kuitenkin olemaan varattuna jo kahden seuraavan vuoden aikana, ja jotta tuulivoimarakentamisen jatkuvuus…

Continue reading

Bioenergia ry: Kotimainen polttoaine luo uusia työpaikkoja

Suomen suurten kaupunkien suunnitelmat lisätä uusiutuvan energian käyttöä synnyttää puun hankintaan suoraan yli 1 000 uutta työpaikkaa ja lähes 500 välillistä työpaikkaa. Siirtyminen kotimaisiin polttoaineisiin vähentää 2,3 miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä. Gaia selvitti Bioenergia ry:lle, mitä alue- ja kansantaloudellisia vaikutuksia metsähakkeen käytöstä Suomessa syntyy. Kotimaisten polttoaineiden käytön lisäämisen ansiosta Suomen vaihtotase paranee ja puunhankinnassa olevien yritysten…

Continue reading

SITRA: Pääkaupunkiseutu voi vähentää päästöjään suunniteltua nopeammin

Sitran tänään julkaisema selvitys listaa 15 kustannustehokasta toimenpidettä, joilla pääkaupunkiseudun energiasektorin päästöjä voidaan vähentää. Koko pääkaupunkiseutua koskeva selvitys osoittaa, että päästövähennystoimenpiteissä pitäisi pikaisesti panostaa aurinkosähkön ja biopolttoaineiden käytön lisäämiseen, kaukolämmön älykkääseen käyttöön sekä energiatehokkuuden kasvattamiseen vanhoissa rakennuksissa ja energiatehokkuuden kiihdyttämiseen rahoituksen avulla. Energiaälykäs pääkaupunkiseutu syntyy kustannustehokkaasti ja ripeästi yhteistyöllä Päästövähennyksiä on tähän mennessä tarkasteltu lähinnä…

Continue reading

Aurinkosähköstä tulossa osa arkea

Aurinkosähkön potentiaali Suomessa on merkittävä, hinnat ovat laskeneet ja hankinta on helppoa. Aurinkosähköä kotiin -kampanja esittelee aurinkopaneelit hankkineiden kokemuksia sekä auttaa järjestelmätoimittajien löytämisessä ja vertailussa. Toistaiseksi aurinkopaneelit löytyvät Suomessa harvalta katolta, mutta potentiaalia on, sillä Etelä-Suomessa vuotuinen aurinkopaneelin tuotto on Pohjois-Saksan tasolla. Suomessa tuotto painottuu enemmän kesään. Kiinnostus aurinkosähkön hankkimiseen on kasvanut. Esimerkiksi energiayhtiön tuotteistus,…

Continue reading