Vaasan Energiainstituutti: Vihreä sähkön hinnat halpenevat

Tuulisähkön keskimääräiset tarjoushinnat ovat laskeneet edelliseen PriceWatch Green -tutkimukseen verrattuna (joulukuu 2014) noin 2,6 % ja Ekoenergiamerkityn sähkön noin 4,6 %. Suurin yksittäinen pudotus on tapahtunut Ekoenergiamerkityssä yösähkössä (18 000 kWh/v), jossa tarjoukset ovat nyt lähes 6 % edullisempia. Tuulisähkössä hinnat ovat laskeneet eniten yleissähköä 2000 kWh/v kuluttavalle kotitaloudelle (- 3 %). Kerrostalossa asuvalle kuluttajalle…

Continue reading

Kymenlaakson Sähkö investoi tuulivoimaan

Kymenlaakson Sähkö Oy osallistuu Kymppivoima Oy:n osakkaana EPV Energian Ilmajoen Santavuoren tuulivoimahankkeeseen ja jatkaa näin panostuksiaan hiilivapaaseen tuotantoon. Yhtiön päästöttömän tuotannon osuus on noin 70 % omasta tuotannosta. Ilmajoen Santavuoren tuulivoimahankkeen koko on alustavasti 16 voimalaa, joista kukin on 3,3 MW laitos. Tuulivoimapuiston tuottamaksi vuosienergian määräksi arvioidaan 150 GWh, josta Kymenlaakson Sähkön osuus on 15…

Continue reading

Haminan Energia Oy ja Alexela Varahalduse AS kehittävät yhteistyössä Haminan LNG-terminaalia

Alexela Varahalduse AS on Viron Paldiskiin rakennettavan LNG-terminaalin ja sen toimitus- ja jakelupalve-luiden kehittäjä. Yrityksellä on mittava kokemus terminaalitoiminnoista ja vastaavista green field -projekteista. Haminan Energia Oy kehittää nesteytetyn maakaasun tuontia LNG-tuontiterminaalin kautta. Terminaali ra-kennetaan HaminaKotka Satama Oy:n Haminan öljy- ja kaasusatamaan. Molemmat yllä mainitut projektit ovat lupa- ja suunnitteluvaiheessa, ja siten sekä Alexela että…

Continue reading

Fortum investoi uuteen yhdistettyyn sähkön ja lämmön tuotantolaitokseen Zabrzessa, Puolassa

Fortum on päättänyt rakentaa uuden yhdistetyn sähkön ja lämmön (CHP) monipolttoainelaitoksen Zabrzeen, Puolaan. Investoinnin kokonaisarvo on noin 200 miljoonaa euroa (870 miljoonaa Puolan złotya). Suunnitelmien mukaan uusi voimalaitos aloittaa kaupallisen tuotannon vuoden 2018 loppuun mennessä, ja se tuottaa kaukolämpöä noin 70 000 kotitaloudelle Zabrzessa ja Bytomissa. Uusi voimalaitos käyttää polttoaineenaan pääosin jäteperäistä polttoainetta (RDF) ja…

Continue reading

Energiateollisuus ry:n kannanotto Energiaunioniin

Energiateollisuus ry tukee Energiaunioni – hanketta. Energiaunionin onnistumisen kannalta on tärkeätä, että jäsenmaat ja parlamentti sitoutuvat vahvasti sen toteuttamiseen komission ohella. Energiaunionissa keskeisessä asemassa on oltava EU:n energiasisämarkkinoiden loppuunsaattaminen. Se parantaa parhaiten myös EU:n energiaturvallisuutta. Energiaunionissa aivan olennaista on Euroopan voimavarojen yhdistäminen ja hyödyntäminen niin Euroopan kuin kansallisellakin tasolla toimintavarman, kestävän ja kilpailukyisen eurooppalaisen energiajärjestelmän…

Continue reading

Kansanedustajaehdokkaat haluavat edistää puun ja turpeen käyttöä

Yli puolet kansanedustajaehdokkaista kannattaa turpeen käytön edistämistä. Tutkimuksen mukaan lähes kaikki kansanedustajaehdokkaat puoltavat energiapuun käytön lisäämistä. Aula Research Oy:n toteuttamassa kyselyssä tutkittiin kotimaisten polttoaineiden kannatusta kansanedustajaehdokkaiden keskuudessa. Puuenergia saa kannatusta kautta maan. 93 % piti erittäin tai melko tärkeänä, että seuraava hallitus edistää puun käyttöä. Jopa Helsingissä ja Uudellamaalla kannatus ylsi lähes 90 %:iin. Tutkimuksen…

Continue reading

Savo-Solar on allekirjoittanut yhteistyösopimuksen Dansk Energi Servicen kanssa

Savo-Solar Oy ja Dansk Energi Service A/S ovat allekirjoittaneet sopimuksen yhteistyöstä, joka kattaa avaimet käteen -periaatteella toimitettavien aurinkolämpölaitosten myynnin ja kehittämisen Tanskassa.  Dansk Energi Service toimittaa energiaratkaisuja ja huoltopalveluja etupäässä kaukolämpöasiakkaille ja on yksi alan johtavista toimijoista Tanskassa. Yhteistyösopimuksen puitteissa Dansk Energi Service myy Savo-Solarin aurinkokeräimiä oman tarjontansa osana ja vastaavasti Savo-Solar täydentää omaa tarjontaansa…

Continue reading

Kilpailukykyä ja tehokasta ilmastopolitiikkaa – päästökaupan vahvistaminen ja kompensaatiot teollisuudelle

Energiateollisuus ry yhdessä EK:n ja muiden toimialajärjestöjen kanssa esittää päästökaupan vahvistumisen myötä kompensaatiota niille sähköintensiivisille teollisuusaloille, joilla syntyy päästövuodon riski. Päästökaupan vahvistaminen on kustannustehokasta ilmastopolitiikkaa ja tulisi toteuttaa viipymättä. Energia-alalla mittavat investoinnit odottavat toteuttajaansa, ja markkinat on syytä saada pian toimintakuntoon, jotta hankkeita päästään toteuttamaan, sanoo johtaja Jukka Leskelä ET:stä. – Suomella ei myöskään ole varaa…

Continue reading

Fortum rakentaa Suomen suurimman kaukolämpöakun Espoon Suomenojalle

Havainnekuva Fortum rakentaa kaukolämpöakun Espooseen Suomenojan sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokselle. Lämpöakku parantaa sekä voimalaitoksen energiatehokkuutta että kaukolämmön toimitusvarmuutta asiakkaille. Lämpöakun ansiosta Suomenojalla voidaan tuottaa lämpöä entistä tasaisemmin, mikä parantaa energiantuotannon tehokkuutta. Lämpöä voidaan varastoida esimerkiksi yöllä, jolloin lämpimän käyttöveden tarve on asiakkailla pienempi. Akkuun varastoitua lämpöä voidaan puolestaan hyödyntää pakkasaamuina, kun kulutus on suurempi. Lämpöakku parantaa…

Continue reading

Bioenergian uudet tekniikat tuovat työtä ja vähentävät päästöjä

Puun kaasuttamisella tai pyrolyysillä voidaan tuottaa puupohjaista biokaasua (bio-SNG) ja bioöljyä. Näillä tuotteilla voidaan korvata tuontia energiantuotannossa ja tuottaa bioöljyä jatkojalostamalla kotimaista uusiutuvaa dieseliä. Arvioidun skenaarion mukaan uudet tekniikat voivat tuoda Suomeen lähes 3 000 uutta välitöntä työpaikkaa. Samalla vähennetään päästöjä. Gaia selvitti Bioenergia ry:lle millaisia alue- ja kansantaloudellisia vaikutuksia puupohjaisen biokaasun ja bioöljyn käytön…

Continue reading